Bets Frijlingschool
 
 
DIRECT
CONTACT

Bets Frijlingschool – Praktische informatie

Wat zijn de lestijden? Hoe zit het met verlof en verzuim? Is er een ouderbijdrage? Als (nieuwe) ouder heeft u soms tal van vragen op praktische zaken. Hier alles op een rij.

Schooltijden

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag : 08.25 – 14.00 uur.

Verlof & verzuim

U kunt verlof aanvragen voor bijzondere gebeurtenissen. U moet hier vooraf toestemming voor krijgen van de afdelingsmanager. Uw kind krijgt dus geen vrij om eerder of langer op vakantie te gaan. Aanvragen voor verlof van minder dan tien dagen dient u in bij de afdelingsmanager. Voor aanvragen langer dan tien dagen neemt u contact op met de leerplichtambtenaar van uw gemeente. Handige informatie over leerplichtzaken vind u op www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/.

Vrijwillige ouderbijdrage

Om leuke en leerzame activiteiten te kunnen bekostigen, vragen we van de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Naast deze bijdrage betalen ouders ook de kosten van de schoolreisjes. In de schoolgids kunt u lezen om welk bedrag het gaat en naar welk rekeningnummer het bedrag overgemaakt kan worden.