Gezinshuis: het ultieme doel is zelfstandigheid van moeder

We staan in NRC met een artikel over gezinshuizen voor jonge moeders. Bekijk hier het hele artikel.

 

Jenisy woont in een gezinshuis en kreeg zoals elke moeder een eigen ambulant hulpverlener. Dat is in haar geval Chaima El Idrissi, van jeugdhulpinstelling Altra. „Ik richt me vooral op het contact tussen kind en ouder”, zegt zij. „We stellen samen een plan op met doelen over bijvoorbeeld opvoeding.” El Idrissi maakt daarbij gebruik van video. „We nemen moeder en kind op in specifieke situaties, bijvoorbeeld als ze aan het spelen zijn. Dan kijken we: hoe is hun band, hoe is de interactie, lacht de moeder terug naar haar kind? Dat alleen zeggen, helpt niet. Door het te zien, begrijpen ze het zelf ook.” Het vertrek uit Aalsmeer vindt Jenisy spannend. El Idrissi zal haar blijven bezoeken in het woon-trainingscentrum, waar ze met een andere oud-bewoner van Con Amore zal wonen. Jenisy: „De structuur en het ritme van hier, met wassen en koken, houden we hetzelfde. Ik wil een goede toekomst. Naar school en werken. Een goede moeder zijn, zonder negatieve gedachten.”

 

Het tweede gezinshuis
In Aalsmeer is het tweede gezinshuis voor tienermoeders en hun kinderen gestart. Een unieke aanpak, waarbij hulp wordt geboden in een zoveel mogelijk ‘normale’ gezinssituatie. Jong zwanger worden is al pittig genoeg. Als je dan ook geen netwerk om je heen hebt waar je steun kunt vinden, de problemen je boven het hoofd groeien en geen plek hebt om te wonen is de wanhoop nabij. Gelukkig kunnen deze kwetsbare jonge moeders tijdelijk terecht in een gezinshuis, waar ze werken aan toekomstperspectief voor zichzelf en hun kind.

 

Gezinshuisouders gezocht
Altra is nog altijd op zoek naar nieuwe gezinshuisouders, zodat we nog meer jonge moeders kunnen helpen met dit mooie concept. Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Gezinshuis.com, telefoon 0342 45 02 53 of stuur een e-mail naar info@gezinshuis.com. Klik hier voor meer informatie over de selectieprocedure.

 

Van thuis naar diploma

Ontzettend trots zijn we op Sam*, die zijn vmbo-T-diploma heeft gehaald. Sam heeft drie jaar thuis gezeten, vanwege persoonlijke problemen als gevolg van een trauma. Hij wilde dolgraag verder leren, maar het lukte hem niet de stap naar school weer te zetten. Met begeleiding van Team Thuiszitters en Altra College Bleichrodt. heeft hij hard gewerkt om de draad weer op te pakken. Komend jaar wil hij met begeleiding van het team instromen op de Havo van Altra College Bleichrodt. Door het vertrouwen dat Sam heeft opgebouwd durft hij nu ook een (trauma)behandeling aan te gaan.

Eén van de leden van Team Thuiszitters, die hem intensief heeft begeleid, is onlangs geïnterviewd voor het blad Jong Rond Amstel en Zaan. Hieronder het artikel.

 

*In verband met de privacy is Sam een gefingeerde naam.

 

Trots op onze mbo-leerlingen!

Onze mbo-leerlingen hebben het dit jaar weer uitstekend gedaan. In totaal wisten 82 leerlingen een mbo diploma te halen: 61 een mbo1 en 21 een mbo2 diploma. Koplopers zijn dit jaar Altra College Zuidoost, Waterland en Zaanstreek.

 

Het totaal aantal diploma’s liep iets terug ten opzichte van vorig jaar, toen er 86 diploma’s zijn uitgereikt. Onze inspanningen om de leerlingen met een startkwalificatie af te laten zwaaien zijn beloond: de 21 mbo2 diploma’s betekent een stijging van ruim 30%. Het aantal mbo1 diploma’s liep dit jaar terug van 73 naar 61. .

De resultaten van de leerlingen die voor een mavo, havo of vwo-diploma zijn opgegaan, moeten we nog binnenkrijgen.

 

Mbo-diploma’s Altra College schooljaar 2016-2017

Afdeling Mbo1 Mbo2 Totaal
School2Care 10 10
AC Zaanstreek 14 14
AC Noord 5 5 10
 AC Haarlemmermeer 1 1
AC Zuidoost 15 7 22
AC Waterland 9 9* 18
Koppeling College 7 7
Totaal 61 21 82

*Deze leerlingen zijn het schooljaar begonnen bij Altra College Zaanstreek, maar zijn in januari verhuisd naar Waterland.

 

 

Cultuurmarkt op Altra College Haarlemmermeer: doorslaand succes!

Tropisch weer, heerlijk eten, geïnteresseerde buren en educatieve momenten voor de leerlingen: wat een topmiddag!

 

Altra College Haarlemmermeer, een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Hoofddorp, organiseert regelmatig een leuke, educatieve en vakoverstijgende dag voor leerlingen. De school kiest telkens een aansprekend onderwerp, zoals een ‘recht op onderwijs-dag’ en Koningsspelen. Donderdag 6 juli stond een Cultuurmarkt op het programma. Met onder meer deze acties bevordert de school positief gedrag van leerlingen (Positive Behavior Support), zodat zij het beste uit zichzelf en hun schooltijd kunnen halen.

 

Afgelopen donderdag kwamen leerlingen, ouders en buren samen om te leren over elkaars cultuur en gebruiken. Leerlingen, ouders en personeel namen eten mee en organiseerden spelletjes zoals sjoelen, jeux de boules en vlaggen ‘raden’. Ook was er natuurlijk muziek van over de hele wereld. Voordat de ouders en buren kwamen, kregen de leerlingen les over wat cultuur eigenlijk is en waarin zij konden nadenken over hun eigen culturele identiteit. De opbrengsten hiervan werden tentoongesteld in de gangen van de school.

 

Naast cultuur besteedde de school veel aandacht aan het bevorderen van gewenst gedrag bij de leerlingen. Zo konden leerlingen tijdens de markt niet alleen punten verdienen met de spelletjes, maar ook met het tonen van vertrouwen, veiligheid en respect. Een leerling die een ander voor liet gaan bij het sjoelen kreeg een punt voor vertrouwen, en een ander een punt voor respect omdat hij opstond voor een buurvrouw op leeftijd. De leerling die de meeste punten had verzameld ontving een Cultuurpakket met lekkere of grappige dingen van over de hele wereld.

 

Kortom, de eerste Cultuurmarkt van Altra College Haarlemmermeer was een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar!

 

 

 

Inzamelingsactie voor repatriëring overleden ex-leerling

Altra College Arkin werd vandaag opgeschrikt door het droevige bericht dat een ex-leerling van onze school is overleden in het buitenland. Vanzelfsprekend wil de moeder de jongen graag terug naar Nederland halen om hem hier te kunnen begraven. Hij was echter niet verzekerd en de moeder heeft niet voldoende geld om de repatriëring te betalen.

 

Om deze laatste wens te kunnen inwilligen is een inzamelingsactie gestart via Whydonate. Wie helpt mee om onze ex-leerling naar Nederland te halen? Als je zelf iets overmaakt en dit bericht deels met je vrienden, via facebook of andere kanalen, dan is het bedrag vast snel bij elkaar. Alvast bedankt!

 

Marijke Peet,

Senior docent Altra College Arkin

 

Crisishulp van Altra en Spirit

Als een gezin in een crisissituatie verkeert, moet er snel intensieve hulp worden ingeschakeld. Altra en Spirit bieden beide crisishulp, met deels dezelfde en deels andere interventies.  Beide organisaties richten zich in de eerste plaats op het herstel van de (acute) veiligheid van de kinderen.

 

Wie beidt wat?

Ambulante Spoedhulp Altra en Spirit
Families First: Altra
Signs of Safety Altra en Spirit, maar beide met een verschillend accent
Crisisopvang/crisispleeggezin Spirit

 

Tot 1 augustus 2017 is het gezamenlijke crisistelefoonnummer en emailadres nog in gebruik:

06-51237922 (tussen 09:00 en 17:00 uur) of
E aanmeldteamcrisis@altra.spirit.nl.

 

Na 1 augustus 2017  gaat de aanmelding direct naar Altra of naar Spirit:

Altra 020 – 555 84 00, contact@altra.nl

Spirit 020 – 540 04 40, aanmeldingen@spirit.nl

 

Lees er meer over in het:

factsheet crisiszorg Altra en Spirit

 

Jaarverslag Altra: stevig met de wortels in de grond

2016 stond voor Altra in het teken van specialisatie en krachten bundelen. De veranderingen in de jeugdzorg en passend onderwijs werden goed merkbaar. Dat gaf ons de ruimte om verder gegaan op het pad van specialisatie. Een boom moet stevig met de wortels in de grond staan, om niet om te waaien. Zo kunnen nieuwe loten uitgroeien. Kijk op ons digitale jaarverslag hoe wat dat gedaan hebben!

 

 

 

Cursus jeugdhulp bij vechtscheiding voor advocaten groot succes

Om advocaten meer inzicht te geven in jeugdhulp organiseerde Altra een cursus specialistische jeugdhulp bij complexe scheiding voor familierechtadvocaten. 27 advocaten namen deel aan de speciaal voor hen georganiseerde cursus. In het kader van de-escalerend werken rond vechtscheiding is het van belang dat advocaten goed op de hoogte zijn van mogelijkheden en routes binnen jeugdhulp om ouders en kinderen in situaties van complexe scheiding te helpen.

 

In de praktijk komen het pedagogisch kader van jeugdhulp en het juridisch kader rond scheiding & omgang bij elkaar. ‘Vechtscheidende ouders’ die ieder een eigen advocaat hebben en tegenover elkaar staan voor de rechtbank. En jeugdhulp bij complexe scheiding die wordt ingezet om ouders weer samen ouders te laten zijn. Een hele uitdaging. Het inzicht krijgen in elkaars wereld was leerzaam en inspirerend. Het leverde ook interessante discussies op over de rol van de advocaat als belangenvertegenwoordiger van zijn cliënt versus het belang van het kind.  Als een moeder bijvoorbeeld heel weinig contact heeft met haar kind, het kind geen contact meer wil en vanuit hulpverleningsperspectief is gebleken dat er op dat moment niet meer mogelijk is. Moet je je daar dan als advocaat bij neerleggen? Sta je dan wel genoeg voor het belang van je cliënt? Of is het staken van de strijd op dat moment voor alle partijen de beste optie? Ook werd gediscussieerd over de rol van advocaten met betrekking tot de hulpverlening. Hou je je als advocaat bij je juridische rol of wil je betrokken zijn bij de hulpverlening om ook die invalshoek mee te kunnen nemen in je pleidooi?

 

Hoe waren de reacties?

De deelnemende advocaten waren enthousiast over de cursus. Een greep uit de reacties: ‘Goed om meer inzicht te krijgen in elkaars werk’, ‘ik heb een helder inzicht gekregen in jeugdhulp en routes bij complexe scheiding’, ‘biedt deze cursus ook aan rechters aan’ en ‘het was bijzonder leerzaam en praktisch bruikbaar in de juridische praktijk’.

 

Start nieuwe cursussen

We komen graag tegemoet aan de wens van de advocaten om een vervolgcursus te organiseren in het voorjaar van 2018 en een basiscursus voor advocaten die nu niet in de gelegenheid waren deel te nemen.
Na afloop van deze cursus heeft men zicht op het jeugdhulpstelsel mbt scheiding & omgang inclusief de veranderingen in 2018, kent men de verschillende praktijkinterventies en sociale kaart mbt scheiding en omgangsbegeleiding en de toegangsroutes, weet men welke stappen vanuit de eigen discipline genomen kunnen worden om kinderen te beschermen tegen (de gevolgen van) vechtende ouders en weet men hoe samen te werken met hulpverlening.
Voor meer informatie of een vooraanmelding: h.offerman@altra.nl.

 

Wrap around onderwijs: openhartige interviews

Om het vijfjarig bestaan van het School2Care concept te markeren, is een jubileumuitgave gepubliceerd. Inmiddels bestaan we zes jaar en is er een boekje waarin onze essentie tot uitdrukking komt. Met de bijzondere combinatie van onderwijs en zorg laat School2Care zien dat het mogelijk is om jongeren die zijn vastgelopen nieuw perspectief te bieden. Het zijn open, humoristische en soms confronterende verhalen van leerlingen en hun coach. We hopen dat u tijdens het lezen geraakt en geïnspireerd wordt.

 

Bij binnenkomst hebben de meeste leerlingen het vertrouwen in anderen en zichzelf door negatieve ervaringen grotendeels verloren. School2Care houdt ze vast door in ze te geloven, te investeren en ze te begeleiden op het dubbele spoor van leren en leven. Samen met een coach investeert de jongere in de toekomst en doordat hij zich gerespecteerd en gezien voelt, kan hij steeds meer zelf de verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen leven. Daarmee leggen we samen het fundament voor betere kansen op een passende schoolopleiding en een fijne toekomst.

 

Bekijk hier de jubileumuitgave

 

 

Eten op hoog niveau bij Proeve van Altra College Noord

Onberispelijk gedekte tafels, attente obers, heerlijke gerechten en bijpassende wijnen. Nee, dit gaat niet over sterrenrestaurant Librije, maar over het examen van onze horecaleerlingen van Altra College Noord.

 

Ik was één van de acht gelukkigen die aan mocht schuiven bij de proeve van bekwaamheid, die de leerlingen moeten afleggen voor hun mbo-1 diploma. Drie leerlingen zetten dinsdag 20 juni hun beste beentje voor, geholpen door een ouderejaars die in december zijn mbo-2 diploma hoopt te halen. Het examen duurt twee dagen, want de leerlingen worden getoetst op koken én bedienen.

 

Horecadocent Ed stelde voor aanvang de examenkandidaten aan ons voor en legde het menu uit, met speciale aandacht voor de wijnen die hij bij iedere gang had gekozen. Eerlijk gezegd klonken de gerechten een beetje hoog gegrepen voor een mbo-1 examen. Zo kregen we:

 • Een amuse van rundertartaar met onder andere een saus van ansjovis.
 • Daarna een heerlijk voorgerecht van garnalen, zeekraal en komkommer met een currysaus
 • Het klapstuk was langzaam gestoofde varkenswang met pomme dauphine, wortel, sperziebonen en een heerlijke saus
 • En om het af te leren een toetje van peperijs met een terrine van granaatappel en rabarber.

De gerechten waren stuk voor stuk heerlijk, de borden vakkundig opgemaakt, de bediening meer dan voorkomend. Een rondje aan onze tafel leverde gemiddeld een 9,5 op voor de leerlingen. Maar wij bepalen dat niet. Daarvoor waren twee officiële beoordelaars van het ROC. Ik twijfel geen moment: dik geslaagd.

 

Bertie van der Linden

Ceylan en Anduani maken de borden op, onder toeziend oog van docent Ed

Youness en Jessie bedienen aan tafel

Tussengerecht

De leerlingen Jessie  en Anduani  gaan volgend jaar bij ons door voor een MBO-2 diploma. Anduani heeft richting Brood en Banket gekozen, Jessie wordt kok. Leerling Ceylan beraadt zich nog op zijn toekomst. Youness volgt de MBO-2  opleiding, waarvoor hij in december examen doet.

 

 

 

Opening nieuwe School2Care in Rotterdam

School2Care heeft zijn sporen verdiend als school met een vernieuwende aanpak voor jongeren die thuis, op school en in de vrije tijd ernstige problemen hebben. Onlangs is de methodiek van School2Care erkend als goed onderbouwd. Goede reden om ook in andere regio’s volgens deze aanpak te werken. Een tweede School2Care wordt dinsdag 20 juni geopend: Horizon opent in Rotterdam School2Care De Vliet.

 

Perspectief

School2Care biedt een laatste kans aan jongeren die veel op straat hangen, in aanraking komen met justitie en de aansluiting met het onderwijs dreigen te verliezen. Ze missen perspectief en daar gedragen ze zich naar; veel jongeren veroorzaken overlast. School2Care voorkomt dat deze jongeren verder afglijden en zelfs uithuisgeplaatst worden.

 

Van acht tot acht

De leerlingen krijgen een intensief programma – twaalf uur, van 08:00 tot 20:00 uur – waarin onderwijs en zorg zijn geïntegreerd. Ze worden begeleid naar een (vervolg)opleiding en/of werk. Horizon ziet in School2Care een alternatief om te voorkomen dat jeugdigen in gesloten jeugdzorg worden geplaatst.

 

Meer regio’s

Ook in andere regio’s zijn we in gesprek om de succesvolle methodiek van School2Care over te dragen en te implementeren. Zo werken we samen aan nieuw perspectief voor jongeren die de aansluiting dreigen te verliezen.

 

Meer lezen over deze locatie.

 

BRILjante samenwerking aanpak mensenhandel en slachtoffers loverboys

Om de informatie-uitwisseling over daders en slachtoffers van loverboys tussen straf- en zorgorganisaties te vergemakkelijken, tekende Altra met nog zeven partijen het ‘Convenant Casuïstiekoverleg Mensenhandel 18-/18+’. Janet Schut bekrachtigde namens onze organisatie hiermee de gezamenlijke aanpak met Spirit/De Koppeling, de politie eenheid Amsterdam, Arkin, HVO-Querido, MEE Amstel en Zaan, William Schrikker Stichting en Jeugdbeschderming Regio Amsterdam.

Met het convenant nemen we verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen omtrent mensenhandel, uitbuiting en misbruik van minderjarigen en jongvolwassenen in de regio Amsterdam. We zien dan ook graag dat meer straf- en zorgorganisaties, maar ook onderwijsinstellingen, zich aansluiten.

 

 

De bril op

De ondertekening gebeurde tijdens de conferentie ‘Een BRILjante samenwerking – een blik op een zorgvuldige werkwijze voor minderjarige slachtoffers van mensenhandel/loverboyproblematiek’. De bijeenkomst vond plaats in De Koppeling te Amsterdam Zuidoost, de JeugdzorgPlus instelling van Altra waar ook loverboyslachtoffers en daders worden behandeld.

De hele conferentie, die door zo’n zestig speciaal uitgenodigde professionals uit de jeugdzorg, politie, justitie en gemeenten te Amsterdam e.o. werd bezocht, had mede tot doel om met elkaar een andere bril op te zetten en daardoor eerder te herkennen wanneer jonge meisjes slachtoffer dreigen te worden van loverboys. Aan de hand van een voorbeeldcasus werd gepresenteerd hoe de ketenaanpak met de samenwerkende organisaties praktisch in zijn werk gaat. Duidelijk werd dat als meisjes bij Jeugdbescherming zijn aangemeld en in de Koppeling komen, we eigenlijk te laat zijn.

 

Eerder signaleren

Als we willen voorkomen dat meisjes (en jongens) slachtoffer worden van loverboys, moeten we leren eerder te signaleren én weten hoe te handelen bij loverboyproblematiek. Om professionals te helpen de signalen eerder op te merken, ontwikkelden Qpido van Spirit en de Jeugdbescherming Akademie de training ’De bril op’. Programmaleider Ruth Schipper nam op de conferentie een aantal interessante stellingen door met de aanwezigen. Die zetten een speciale bril van de training op als ze het eens waren met de stelling. De brillen bleven onaangeroerd bij de stelling “Alle wijkteams zijn voldoende in staat om loverboy problematiek te herkennen” en onderstreepten voor de aanwezigen dat wijkteams nauwer bij de aanpak betrokken moeten worden.

Het belang van tijdige signalering door professionals en anderen, waaronder ook scholen, werd nog eens extra helder door het indrukwekkende verhaal van een ex-loverboyslachtoffer. Zij vertelde over hoe zij terecht kwam in de wereld van loverboys, maar ook hoe ze haar leven weer op de rit heeft en zich nu inzet om meisjes voor te lichten en slachtoffers te helpen. Ze juicht de samenwerking in Amsterdam van harte toe en is ervan overtuigd dat we door de intensieve samenwerking tussen politie, zorg en onderwijs  kunnen voorkomen dat tienermeisjes in de handen vallen van mensenhandelaars. Zij benadrukte dat randvoorwaarde voor succesvol hulpverlenen een klik tussen professional en slachtoffer is.

 

 

Landelijk probleem

Ans van de Maat, sinds kort voorzitter directieteam Nederlands Jeugdinstituut, ging in op wat zij in het veld ziet op het gebied van mensenhandel/loverboyproblematiek en plaatste dit binnen een groter (landelijk) geheel. Ze is nauw betrokken bij de Commissie Azough die ervoor heeft gezorgd dat loverboyproblematiek meer op de politieke agenda is gekomen. Van der Maat concludeerde dat loverboys en slachtoffers iets is dat helaas in heel het land een probleem is. Veel gemeenten hebben hier nog te weinig aandacht voor en beseffen niet dat deze problematiek zich ook in hun stad afspeelt. Zij was onder de indruk van de aanpak en resultaten te Amsterdam en is blij met het convenant dat een grote stap voorwaarts betekent. Ze sprak de wens uit dat meerdere gemeenten dit voorbeeld zullen volgen.

Lees ook het artikel door Jop van Kempen dat 18 mei in het Parool is verschenen.

 

Ken je een slachtoffer van loverboys?  

Een loverboy verleidt een meisje met cadeaus en aandacht. Het meisje wordt verliefd. Hij maakt haar meer en meer afhankelijk van hem, en op slinkse wijze sluist hij haar vervolgens de prostitutie in. Loverboys zijn strafbaar en hun activiteiten vallen onder het artikel ‘Mensenhandel’ van het Wetboek van strafrecht. Lees hier hoe de politie je kan helpen.

 

Altra start crowdfundingsactie voor tabletonderwijs

 

Laat leerlingen in het speciaal onderwijs excelleren!

Help ons mee om nog beter speciaal onderwijs op maat te realiseren voor extra kwetsbare kinderen. Voor leerlingen in het speciaal onderwijs is het minder vanzelfsprekend dat ze op school excelleren, vaak vanwege psychiatrische, gedrags- of leerproblemen. Maar natuurlijk willen ook zij willen het beste uit zichzelf halen. Daarom hebben ze hulp nodig: van goede leraren, betrokken coaches en slimme hulpmiddelen. Goede leraren en betrokken coaches verzorgen wij bij Altra College. Voor de slimme hulpmiddelen hebben we u ook nodig!

 

Wat is het plan?

Altra wil werken met het digitale onderwijsplatform Snappet, waarin lesmethodes via een tablet in een beschermde omgeving worden aangeboden. Naast ons eigen budget willen we met deze crowdfundingsactie nog 9.000 euro ophalen om in totaal 60 tablets aan te kunnen schaffen voor onze leerlingen. Geeft u deze actie het laatste zetje dat we nodig hebben?

 

Doneer nu!

 

Wat levert het op?

– Verbetering van leerresultaten
– De leerkracht heeft direct zicht op de voortgang van leerlingen en klas
– Digitale leermiddelen vergroten het leerplezier en de motivatie van leerlingen
– Leerkrachten kunnen sneller en gerichter leerlingen helpen
– Betere aansluiting bij de leefwereld van de leerlingen
– Leren omgaan met nieuwe technieken bereidt leerlingen voor op de toekomst.

 

Alle hulp is welkom!

Deel dit bericht in uw netwerk, zodat we samen zo snel mogelijk deze leerlingen kunnen helpen! Kijk voor meer informatie op www.altra.nl/whydonate of www.whydonate.nl.

 

Open dag: tweede gezinshuis Altra

Bij de veel jonge moeders is er sprake van jeugdzorgproblematiek. De ondersteuning die Altra hen biedt, richt zich op zelfstandigheid, veiligheid, hechting en het versterken van het eigen netwerk. Daarnaast werken we aan de eigen ontwikkeling van de jonge moeders. Dit is echter niet voor iedere jonge moeder genoeg. Sommigen worden niet door hun eigen omgeving opgevangen en hebben een veilige plek nodig waar ze (tijdelijk) kunnen wonen. Gezinshuisouders bieden hen een veilige woonplek. Altra helpt ze bij de opvoeding van hun kind en bij het opbouwen van een veilige hechting met hun kind. Het tweede gezinshuis waar Altra mee samenwerkt is dit jaar geopend en organiseert op 10 juni een open huis.

Zelf zien hoe een gezinshuis in zijn werk gaat? Wilt u Lodewijk en Bianca leren kennen? Dat kan. Kom langs tijdens het open huis en dan vertellen zij je alle ins en outs over hun werk!

 

Wanneer: zaterdag 10 juni 2017
Tijd: 11.00 – 15.00 uur
Adres: Hortensialaan 29, 1431 VA Aalsmeer

 

Recordaantal examenkandidaten

De landelijke eindexamens zijn weer begonnen, ook voor onze leerlingen. Dit jaar gaan een recordaantal van 254 leerlingen van Altra College op voor een mavo-, havo- of vwo-(deel)examens, waarvan een kwart voor een heel diploma. Daarnaast leggen bijna 90 leerlingen een proeve van bekwaamheid af voor hun mbo1 of mbo2-diploma.

 

Mooie resultaten

Niks bijzonders denkt u misschien. En dat zou het ook niet moeten zijn, want leerlingen in het speciaal onderwijs boeken jaar in, jaar uit mooie resultaten. Toch horen we nog vaak verbazing als we deze cijfers presenteren. Speciaal onderwijs en diploma’s blijkbaar nog niet met elkaar worden geassocieerd. Het is hoog tijd dat daar verandering in komt.

 

Staatsexamens

De mavo-, havo- en vwo-leerlingen van Altra College nemen deel aan staatsexamens. Voordeel hiervan is dat de leerlingen hun examen in twee jaar kunnen halen. De leerlingen gaan op voor certificaten per vak en als ze alle certificaten hebben gehaald, krijgen ze het diploma. Anders dan bij reguliere scholen, zijn onze leerlingen na het centraal schriftelijk examen nog niet klaar. Als andere leerlingen al op het strand liggen, doen onze leerlingen nog een mondeling examen. Het duurt dus iets langer voordat de uitslag binnen is.

 

We wensen onze leerlingen veel succes!

 

Praat je mee over jouw ervaringen met de Amsterdamse jeugdhulp?

Als je kind of jijzelf jeugdhulp krijgt, wil je natuurlijk dat het daardoor beter gaat. Dat wil de gemeente ook, en daarom zijn de afgelopen tijd honderd ouders en jongeren geïnterviewd over hun ervaringen met jeugdhulp. Wat gaat er al goed en wat kan er nog beter? Naar aanleiding van deze interviews gaan we in gesprek met een groep jongeren en ouders. We gaan dan twee dingen doen:

 

We bespreken de resultaten van de honderd interviews en leggen die naast jullie eigen ervaringen en ideeën rondom wat er nodig is om de hulp te doen slagen. Ook willen we met elkaar brainstormen over hoe de gemeente de ervaringen, wensen en ideeën van jongeren en ouders kan blijven onderzoeken in de toekomst. We gaan dit doen in twee verschillende themabijeenkomsten:

 

 

Bijeenkomst 1: Helpt de hulp mijn kind eigenlijk wel?

Datum: 17 mei

Tijdstip: van 19:30 tot 21:30 uur

Locatie: Herenmarkt 93-C (bij Stichting Alexander, op de zolder van het West-Indisch Huis)

 

Bijeenkomst 2: Hoe makkelijk is het om hulp voor je kind te krijgen?

Datum: 23 mei

Tijdstip: van 19:30 tot 21:30 uur

Locatie: Herenmarkt 93-C (bij Stichting Alexander, op de zolder van het West-Indisch Huis)

 

Graag gaan we met jongeren en ouders in gesprek over een van deze thema’s. Je mag natuurlijk ook beide bijeenkomsten aansluiten. De volledige uitnodigingen met alle informatie vind je in de bijlage, één voor ouders en één voor jongeren.

Lees hier de folder voor ouders.

Lees hier de folder voor jongeren.

 

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden?

Stuur dan een mail naar Nickey de Haan via dehaan@st-alexander.nl.

 

De bijeenkomsten worden begeleid door het Verwey-Jonker Instituut (zij hebben de interviews afgenomen) en het Jeugdplatform Amsterdam.

 

 

Nederland is enthousiast over School2Care

Nederland is overtuigd van het succes van Altra’s School2Care! RTV Oost publiceerde een artikel over een mogelijke eerste School2Care in Enschede.

 

School2Care is een uniek concept en dat vonden ook twee hulpverleners uit Twente. Het biedt een geïntegreerd aanbod van onderwijs, zorg en begeleide vrijetijdsbesteding. Van acht uur ’s morgens tot acht uur ’s avonds wordt op één locatie de jongeren geleerd mee te doen in de maatschappij, en wordt zo uithuisplaatsing voorkomen.

 

Dirkje Posthuma en Merijn van Gorkum zijn enthousiast en willen het naar Overijssel halen: ze hebben zelfs al een locatie op het oog. Jongeren met complexe problemen bevinden zich namelijk niet alleen binnen de Randstad. Volgens Merijn komen nu al tientallen jongeren in Twente in aanmerking voor School2Care. Ze hopen zelfs dat School2Care Twente volgend jaar zal openen!

 

Een mooi bericht voor Altra en iedereen die bij School2Care betrokken is!

 

Esmay Groeneveldt op Radio Signaal

SALTO is een Amsterdams mediabedrijf die alle Amsterdammers en Amsterdamse organisaties een open platform biedt om programma’s te maken en uit te zenden. Ze vormen samen een spiegel van de Amsterdamse samenleving. De website bevat veel functies waarmee ze programmamakers een platform bieden naast hun televisiekanalen en radiozenders.

 

Radio Signaal

Zo is Radio Signaal hun radioprogramma over gezondheid, welzijn en belangenbehartiging in Amsterdam en Diemen. Elke uitzending bestaat uit interviews, columns, nieuwsberichten en de agendarubriek. Esmay Groeneveldt van Altra heeft afgelopen week meegewerkt aan een radio-item over hulp bij complexe scheiding. Beluister via deze link de aflevering van donderdag 13 april. Vanaf minuut 32 is Esmay te horen.

 

 

Tien jaar De Koppeling

De Koppeling, behandelcentrum JeugdzorgPlus, opende 10 jaar geleden haar deuren. Jongeren die van de rechter gesloten behandeld moesten worden, kwamen voor die tijd vaak terecht in een justitiële jeugdinrichting. Terwijl ze geen strafblad hadden: er was eenvoudig geen geschikte plaats of effectieve behandelmethode in de ‘gewone jeugdzorg’. Dit veranderde met de komst van de Wet op de Jeugdzorg waarin is afgesproken dat deze jongeren – in hun eigen belang – in een gesloten jeugdzorginstelling geplaatst moeten worden.

 

Voor de regio Amsterdam werd aan Spirit gevraagd om een centrum op te richten. Samen met De Bascule en Altra werd De Koppeling geopend in het voormalig pand van Rijksinrichting ’t Nieuwe Lloyd. Na een intense renovatie werden de deuren van de Koppeling geopend op 10 april 2007. Er waren twee jeugd ggz-afdelingen van de Bascule en zes jeugdzorgafdelingen van Spirit; plek voor 64 jongeren. Altra verzorgde het onderwijs. Vanaf juli 2007 stroomden de eerste jongeren binnen en in september 2007 werd de Koppeling officieel geopend door voormalig minister Jeugd en Gezin, André Rouvoet. In 2011 werd besloten om de twee jeugd ggz-afdelingen van de Bascule te integreren met de jeugdzorgafdelingen van Spirit. In 2012 werd de nieuwbouw van de Koppeling geopend, waar zes andere groepen een plek kregen. Er is nu plek voor 112 jongeren.

 

Groei

Er zijn door de jaren heen veel jongeren gekomen en gegaan, maar elke medewerker zal vast nog weleens stil staan bij één specifieke jongere die een belangrijke persoonlijke indruk op hem of haar heeft achtergelaten. Van hulpverlening tot directie, van docenten tot technische ondersteuning: iedereen zet zich in voor de complexe opdracht om GROEI te creëren bij jongeren en gezinnen. Dat doen ze met hart en ziel. Soms met vallen en opstaan, maar altijd met de intentie om de best mogelijke zorg te kunnen bieden.

 

De complexe opdracht van de Koppeling

Gesloten jeugdzorg is een ingrijpende maatregel die vaak pas wordt aangevraagd als er vele vormen van hulp zijn ingezet – zonder resultaat. Frederique Coelman, directeur de Koppeling: ‘Gesloten Jeudgzorg is eigenlijk een systeemfout van onze maatschappij. Pedagogisch medewerkers werken dag en nacht met de meest kwetsbare kinderen in onze samenleving. Vaak zijn het kinderen die al een aantal jaren in de hulpverlening zitten en die ‘verstopt’ worden als niemand het meer weet. Ze zijn soms zo ver heen, dat echt het onderste uit de kan gehaald moet worden om deze kinderen weer een vleugje hoop en zicht op een betere toekomst te bieden. Elke dag vragen we ons af: kan het anders, kan het beter? De Koppeling heeft een enorme kwaliteitsslag gemaakt met vernieuwingen in de gesloten zorg. Onze ultieme uitdaging is hoe we de noodzaak tot geslotenheid anders vorm kunnen geven. Daar hebben we elkaar voor nodig, binnen en buiten de muren van de Koppeling.’

 

Meer weten over de Koppeling?

dekoppeling.com
– Nieuwsbrief: ‘Als je niets meer kan doen’
– Nieuwsbrief: ‘Kinderen voelen het als jij hoop hebt’

 

Complimenten voor Altra College Zuidoost

Maandag 10 april was er de hele dag bezoek van de inspectie voor het onderwijs op Altra College Zuidoost. De Inspectie gaf het hele team een compliment en was onder de indruk van de positiviteit die er op school heerst.

 

De conclusie van de inspecteurs was dat er een positief schoolklimaat heerst, waarin gericht doelgericht gewerkt wordt naar diplomering.  De medewerkers hebben hart voor de leerlingen en werken vanuit een band met de leerlingen. De school heeft een duidelijke visie op speciaal onderwijs en gaat uit van ambitie voor leerlingen. Natuurlijk waren er ook wat aandachtspunten, waar de school mee aan de slag gaat.

 

Directeur Annette van der Poel is bijzonder blij met de bevindingen: ‘Wat fijn dat de inspectie zo’n positief team heeft gezien. Ik dank het hele team voor hun inzet en ambitie voor de leerlingen! Dank ook namens de leerlingen die buitengewoon positief over hen hebben gesproken tegen de inspectie.’

 

ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding aangevraagd

Jongeren van praktijkscholen en voorgezet speciaal onderwijs zijn extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben vaak moeite een baan te vinden en te houden. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft 166 miljoen euro beschikbaar gesteld, om de jeugdwerkeloosheid voor deze groep terug te dringen en hen beter in te passen in de arbeidsmarkt.

 

Afgelopen jaren zijn al verbeteringen doorgevoerd, dankzij eerdere ESF-subsidie. Toch is het voor jongeren van PrO-/vso-scholen nog altijd niet vanzelfsprekend dat zij een plek op de arbeidsmarkt weten te bemachtigen en te behouden. In de Aanpak Jeugdwerkeloosheid van de gemeenten Amsterdam en Zaanstreek-Waterland is verdere financiële ondersteuning voor een betere aansluiting met de regionale arbeidsmarkt essentieel.

 

Amsterdam en Zaanstad hebben daarom voor de PrO-/vso-scholen in die regio’s, ESF-subsidie aangevraagd. Met deze ESF-subsidie kunnen deze scholen investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing en -participatie van leerlingen in het schooljaar 2016-2017.

 

Samenwerking met HVO Querido

HVO-Querido werkt op de locatie Roggeveen (residentiële gezinsopvang) sinds 2014 structureel samen met Altra Jeugd- en Opvoedhulp. Een aantal vaste specialistische jeugdhulpmedewerkers van Altra werkt op de Roggeveen. Wanneer een nieuw gezin komt wonen hebben zij contact met het gezin om samen te bekijken of er vragen in het gezin zijn waarbij ondersteuning vanuit Altra gewenst is. Daarmee is de inzet van Altra gemakkelijk toegankelijk voor alle bewoners, de gezichten van de medewerkers zijn bekend en hulp kan snel worden geboden.

 

Wat is de meerwaarde van deze samenwerking?

Meerdere dingen. Er zijn hele korte lijnen, doordat we op dezelfde locatie zitten, en binnen een week, soms zelfs een dag, direct zaken met elkaar kunnen afstemmen, bespreken en samen met het gezin afspraken kunnen maken en herhalen. Zo kunnen we ook signalen eerder oppakken, waardoor een crisis vaak uitblijft. Bij een crisis wordt door de samenwerking sneller de juiste passende hulp ingeschakeld, doordat we bekijken wat eerder wel/niet heeft gewerkt en wie de dingen oppakt. Wanneer er zaken spelen met andere gezinnen kunnen we als consultatie inspringen. Door deze samenwerking ervaren cliënten een grotere toegankelijkheid, omdat ze naar meerdere personen die in huis rondlopen toe kunnen met hun hulpvragen. De ervaring leert dat er soms bij de start geen vragen zijn, maar dat die later gaan spelen en cliënten eerder hulp komen halen. De ingang naar andere hulp naast opvoeding, zoals diagnostiek, speltherapie, traumabehandeling en- verwerking is laagdrempeliger, want dit is nu ook in huis.

 

Bekijk hier het gehele interview met onder andere Oye van Altra.

 

Persbericht: focus op onderwijs

Het speciaal onderwijs in Nederland heeft nog niet de positie die het verdient, daarover zijn Krijnie Schotel (Horizon) en Nicolette Engbers (Altra) het eens. De twee bestuurders hebben in de samenwerking binnen iHUB hun ambities voor het speciaal onderwijs uitgesproken. In september 2016 zijn Altra, Horizon, Opvoedpoli en De Nieuwe Kans een verregaande samenwerking aangegaan. Daaruit is de alliantie iHUB voortgekomen. Met het aantrekken van een bestuurder onderwijs per 1 mei die beide organisaties binnen iHUB gaat vertegenwoordigen is een belangrijke eerste stap gezet. iHUB bestuurder Hans du Prie is trots dat Mariette van Leeuwen, nu nog wethouder Jeugd, Sport en Economische Zaken in Zoetermeer, deze belangrijke rol gaat vervullen. “Mariette van Leeuwen brengt veel kennis, ervaring en een energieke en krachtige persoonlijkheid mee om deze ambities op eigen wijze te concretiseren”, aldus Du Prie.

 

Binnen iHUB zal Van Leeuwen het totale onderwijs van Altra en Horizon op zich nemen, waaronder ruim 36 scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De alliantie wil onderwijs nog meer dan nu leidend laten zijn, in de samenwerking met de zorg binnen iHUB, maar ook extern zodat de schoolgang van leerlingen niet doorbroken hoeft te worden wanneer zij een beroep moeten doen op jeugdhulp. Intensivering van de samenwerking met reguliere scholen kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren: het onderwijs is vaak de eerste plek waar zorgbehoeften zichtbaar zijn en waar laagdrempelig ondersteuning geboden kan worden vanuit het speciaal onderwijs of de zorg. Vanuit iHUB willen de organisaties de mogelijkheden verkennen om binnen het huidige inspectiekader meer mogelijkheden te creëren voor persoonlijke vorming, zodat er meer gelegenheid is om leerlingen voor te bereiden op het democratisch burgerschap. Een ander speerpunt is de beeldvorming rondom het speciaal onderwijs, dat gespecialiseerd onderwijs is voor leerlingen met de meest uiteenlopende onderwijsbehoeften en waar, net als in het regulier onderwijs, gewerkt wordt met maatschappelijk erkende diploma’s. De komende maanden zal de nieuwe bestuurder kennismaken intern, en extern in de regio’s om de samenwerking met de partners van Horizon en Altra verder voort te zetten.

 

Extra informatie
Altra, Horizon, Opvoedpoli en De Nieuwe Kans zien veel mogelijkheden in de samenwerking binnen iHUB: op deze manier is het mogelijk om het beste te halen uit alle veranderingen in de onderwijs- en de jeugdhulpsector. Dit betekent ook dat er binnen de vier organisaties veranderingen plaatsvinden. De samenleving is veranderd, de vragen van cliënten, leerlingen en gezinnen zijn veranderd en er is inmiddels een intensieve samenwerking met gemeenten en samenwerkingsverbanden. Verandering binnen onze eigen gelederen is nodig om jeugdigen, ouders en samenwerkingspartners efficiënt en op eigentijdse wijze te kunnen bedienen. Binnen het iHUB ontwikkelplein werken de vier organisaties aan vernieuwing en verbetering van het jeugdhulp- en onderwijsaanbod.

 

VR-bril brengt rust op Altra College

Hoe krijg je als docent een klas met autistische of drukke leerlingen in het gareel? Op het Altra College gebruiken ze de virtual realitybril, een nieuwe technologie en zeker in het speciaal onderwijs. Het Parool schreef er dit weekend een mooi stuk over.

 

Leren van VR en elkaar
Altra College biedt virtual reality aan als ondersteuning voor docenten. De filmpjes zorgen ervoor dat je voelt dat je voor de klas staat. Zo kun je verschillende moeilijke situaties oefenen en bespreken. Want hoe reageer je als docent in zo’n situatie? Het is bijna een levensechte ervaring. Omdat iedere docent zijn eigen manier van reageren heeft, kun je onderling veel van elkaar leren. De filmpjes worden in groepjes bekeken en besproken.

 

 

Ook hulp voor leerlingen
Naast de docenten wordt de virtuele werkelijkheid ook door leerlingen gebruikt. Een klas was zo onrustig, maar ruim een maand later waren de kinderen al beduidend beter in het beheersen van hun impulsen. Binnen anderhalve maand was de orde terug in het klaslokaal, waardoor de kennisoverdracht verbeterde.

Virtual reality is bij Altra tot op heden beperkt gebleven tot één klas en een beperkt aantal docenten. Als de financiën het toestaan, kan het vaker worden ingezet.

 

11 april: Open avond nieuwe docenten!

Ken jij of ben jij iemand die het verschil kan maken voor onze leerlingen? De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van docenten. Voor het nieuwe schooljaar hebben we verschillende vacatures op verschillende afdelingen  van Altra College.

Kom naar de open avond, dinsdag 11 april bij Altra College Centrum. Je maakt kennis met docenten en leerlingen en hoort alles over het mooie werk in het speciaal onderwijs. En dat alles onder het genot van hapjes en drankjes, geserveerd door onze leerlingen.

Deel ons bericht op Linkedin!

 

 

Scholierenverkiezing Altra College: GroenLinks en Denk

Op maandag 13 maart hebben de leerlingen van het Altra College Centrum, Bleichrodt en Waterland meegedaan aan de scholierenverkiezingen. Bij Waterland en Bleichrodt was GroenLinks de grote winnaar, bij Centrum kwam Denk als grootste uit de bus. Landelijk is GroenLinks de grote winnaar.

Het was voor het eerst dat Altra College aan de scholierenverzieking deelnam. De  scholierenverkiezingen worden georganiseerd door ProDemos – Huis voor democratie en rechtstaat. Deze verkiezingen worden door het hele land gehouden tussen 8 maart en dinsdag 14 maart. Voorafgaand aan het stemmen hebben alle docenten aandacht besteed aan de verkiezingen.

Het Noord Hollands Dagblad was langs bij Altra College Waterland. Lees het artikel!

 

 • Alle leerlingen van Altra College Centrum hebben de mogelijkheid gehad om te stemmen.
 • Van Altra College Bleichrodt konden alle leerlingen van het vierde jaar en hoger meedoen.
 • Bij Altra College Waterland hebben 9 leerlingen een stem uitgebracht.

 

Op Altra College Waterland stemden 8 leerlingen op GroenLinks, 1 leerling koos voor de VVD.
Omgerekend naar de 150 kamerzetels is de uitslag bij Altra College Centrum en Bleichrodt als volgt:

Altra College Centrum

Partij aantal zetels
Denk  56
GroenLinks   25
PVV 23
PvdA  13
PvdDieren  12
VVD 6
Piratenpartij   6
D66  3
Niet Stemmers 3
50+  3

Altra College Bleichrodt (80 stemmen uitgebracht van de 150 leerlingen die mee mochten doen)

Partij zetels
GROENLINKS 31
D66 22
SP 20
Piratenpartij 12
VVD 12
CDA 9
DENK 9
Partij voor de Dieren 7
P.v.d.A. 6
PVV 4
Niet Stemmers 4
Ongeldig 4
ChristenUnie 2
50PLUS 2
OndernemersPartij 2
Forum voor Democratie 2
Blanco 2
Totaal 150

 

Altra in de prijzen bij het ING-fonds

Het ING-fonds ‘help Nederland vooruit’ heeft het project van Altra een tijdje geleden als één van vijf initiatieven in de regio Amstelveel geselecteerd om mee te doen in de race om mooie geldprijzen. Het doel van ons project is om jonge moeders die niet bij de schuldhulpverlening aankomen te helpen.

Deze week werd bekendgemaakt wie er met de hoofdprijs vandoor ging. Het was een intiem samenzijn met zo’n vijftien mensen, waar ING een mooi woordje deed. Ze vinden deze initiatieven belangrijk om de samenleving te verbinden en te zorgen voor de mensen die niet direct de weg weten naar de gemeenten.

ing1

Ook mocht elk initiatief zelf iets vertellen over hun doelen. Wij hopen het geld te kunnen besteden aan iets waarmee we onze financiële hulp nog beter op de kaart kunnen zetten en zo nog meer jongen moeders (en andere doelgroepen) kunnen helpen.

 

Tweede prijs

Dankzij jullie stemmen zijn we op de tweede plaats geëindigd, wat goed is voor een bedrag van €3000! De eerste prijs ging naar Students Moving Forward, een initiatief van Rachel en Euredice Snip die ook werkzaam zijn bij Altra. Hun Stichting biedt verschillende activiteiten gericht op het ontwikkelen en versterken van levensvaardigheden, voor jongeren voor wie het om financiële, culturele of sociale redenen niet vanzelfsprekend is om aan deze activiteiten deel te nemen.

We willen iedereen hartelijk bedanken die ons gesteund heeft en daarnaast Students Moving Forward van harte feliciteren. Deze prijs de kers op de taart!

 

ing2

 

De kwaliteit die onze leerlingen en cliënten verdienen

Dag in dag uit werken medewerkers van Altra hard om verschil te maken voor leerlingen en cliënten. Uit het jaarlijkse externe kwaliteitsonderzoek blijkt dat we ons werk uitstekend doen. We voldoen wederom aan de eisen die de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en ISO) stellen en kregen een compliment. Een prachtig resultaat en een bevestiging dat we ook in tijden transitie en transformatie ons werk goed doen. De onderzoekers hadden wel een kritiekpuntje: we zouden onze successen iets meer kunnen delen. Bij deze!

 

Veiligheid voorop
De onderzoekers van CIIO complimenteerden Altra met name omdat wij actief zoeken naar een goede en veilige aanpak/omgeving voor onze leerlingen en cliënten. Onze professionals voeren hun werk duidelijk, gedreven en zorgvuldig uit. We houden goed voor ogen wat we samen met de leerlingen en cliënten willen bereiken. Hierdoor kunnen we bewuste keuzes maken. Altra is sterk in het zoeken naar wat leerlingen en cliënten wel kunnen. We geven kinderen het vertrouwen en geven ze voldoende mee zodat ze diploma’s kunnen halen. Zo hebben ze een goede start om te participeren in de maatschappij en kunnen ze met meer zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.

 

Nog wat mooie resultaten  

 • Er is een groot kwaliteitsbewustzijn aanwezig bij medewerkers.
 • Altra investeert veel in onderzoek om de effectiviteit van het verrichte werk in beeld te krijgen. Er wordt gestreefd naar een ‘evidenced based’ aanpak.
 • Altra is gericht op de ontwikkelingen om zich heen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit onze toekomststrategie, waarin we de wensen en ontwikkelingen van het werkveld nadrukkelijk hebben meegenomen. De koers is duidelijk, waardoor overwogen keuzes gemaakt kunnen worden.

Nog beter worden
Natuurlijk blijven er altijd punten die nog extra aandacht verdienen. Altra werkt veel samen met partners in verschillende domeinen. Dit levert veel op voor cliënten en leerlingen. De uitdaging is om de samenwerkingsafspraken nog explicieter te maken. Een belangrijk punt, waar we samen met onze partners graag aan werken.

 

Nieuwe ISO norm
Altra voldoet aan de eisen van de nieuwe ISO 9001:2015. We hebben de overstap naar deze kwaliteitsnorm gemaakt, omdat daarin meer ruimte is voor de maatschappelijke context waarin we opereren en echt gekeken wordt naar de toegevoegde waarde die we leveren aan onze omgeving. Het draagt bij aan het vergroten van risicobewustzijn en het vinden van kansen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben jouw stem nodig!

Een brug slaan tussen hulpverlening en de schuldhulpverlening, zodat jonge moeders een schuldenvrije toekomst tegemoet kunnen. Dat is het plan van Altra en ING ondersteunt dat met de actie Nederland vooruit. Hoe meer stemmen, hoe meer geld. Stem je ook?

nederland-helpt-zonder-tekst

 

Steun voor arbeidstrainingscentrum Altra College Zaanstreek

In het arbeidstrainingscentrum werken leerlingen van Altra, van andere scholen én schoolverlaters aan hun arbeidsvaardigheden. 

 

De gemeenste Zaanstad heeft een eenmalige subsidie van 45.000 euro toegekend aan het arbeidstrainingscentrum, waar veel leerlingen van Altra College Zaanstreek hun eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt. Een blijk van erkenning voor deze mooie samenwerking tussen school, gemeente en bedrijf.

 

Fulltime leermeester

Dat geld is meer dan welkom en zal worden ingezet om het centrum verder te professionaliseren. Stagebegeleider / jobcoach Kees van Weelden, die namens Altra College Zaanstreek de coördinatie van het trainingscentrum in handen heeft: ‘Naast investeringen in inventaris, stofjassen en huur, willen we een fulltime pedagogisch-didactisch geschoolde leermeester aanstellen.’

 

Leren wat werken inhoudt

In 2010 startte het arbeidstrainingscentrum in een aparte ruimte van STEPA, een papier- en afwerkingsbedrijf in Assendelft. Daar kunnen leerlingen werken aan hun arbeidsvaardigheden. Kees: ‘De activiteiten hier zijn gericht op leren samenwerken en ontdekken wat het werken in een bedrijf inhoudt. Ze leren basisvaardigheden als op tijd komen, omgaan met autoriteit, zelfstandig werken en omgaan met klanten.

 

Competentiebarometer

Sinds 2012 is het arbeidstrainingscentrum onderdeel van het onderwijsaanbod. Voor leerlingen van de vakschool is stage een onderdeel van het lesprogramma. Maar niet iedere leerling is al toe aan een stage bij een extern bedrijf. Zij kunnen bij het arbeidstrainingscentrum samen met de jobcoach ontdekken wat ze al kunnen en wat ze nog moeten ontwikkelen. Kees: ‘Dat houden we bij in een competentiebarometer. Zo kun je bijvoorbeeld zien dat op tijd komen en afspraken nakomen prima gaat, zelfstandig en netjes werken redelijk onder de knie is, maar dat discipline, inzet tonen en werken onder druk nog kan worden verbeterd. Aan die competenties gaan we dan werken. Zo werken ze stapje voor stapje toe naar een externe stage.’

 

Ook voor schoolverlaters

Het werken aan arbeidsvaardigheden is voor onze leerlingen belangrijk, maar ook andere groepen zijn hier meer dan welkom. Naast onze eigen leerlingen, kunnen ook leerlingen van praktijkscholen De Brug en De Faam terecht. Schoolverlaters kunnen via de sociale activering van de gemeente werken aan hun arbeidsvaardigheden. Kees: ‘We hebben regelmatig contact met de gemeente om schoolverlaters naar ons door te verwijzen, want ook die willen we graag een kans bieden. We kunnen vijf dagen in de week jonge mensen begeleiden, meer dan we voor onze leerlingen nodig hebben. Niemand kan zeggen: ‘Ik kan geen stage vinden’, of ‘er is geen werk’. Bij ons is er werk genoeg!’

 

Voor meer informatie over het arbeidstrainingscentrum kunt u contact opnemen met Kees van Weelden, E k.van.weelden@altra.nl, T 06-3331 5329.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestel nu de fotokalender “Mijn Toekomst”

‘Verbeeld je toekomst’, dat was de ogenschijnlijk eenvoudige maar o zo moeilijke opdracht van de fotowedstrijd Mijn toekomst.

Op onze facebookpagina zijn de prachtige foto’s die de jongeren gemaakt hebben te bewonderen. Een publieks- en vakjury hebben samen bepaald wat de twaalf beste foto’s zijn.

De makers hebben een mooie prijs gewonnen én van deze foto’s is een kalender 2017 gemaakt. De kalender kost €12,50. Daarvan zetten we €5,- in voor nieuwe talentontwikkelingsprojecten. Ga naar altra.nl/mijntoekomst voor meer informatie over dit bijzondere project.

 

Bestel de kalender nu via communicatie@altra.nl! Vermeld bij de bestelling het aantal kalenders, naam, adres en e-mailadres. De bestelling wordt begin december verstuurd.

 

image1-002

 

 

 

Chat mee over verantwoording op woensdagavond 2 november om 20 uur

Gemeenten en jeugdhulpaanbieders: allemaal hebben we te maken met de negatieve effecten van de verantwoording binnen jeugdhulp. Verantwoording rondom jeugdhulp is goed als het iets zegt over het effect: hebben jongeren en gezinnen daadwerkelijk iets gehad aan de geboden hulp? Is het voor de gemeente duidelijk wat de ingekochte jeugdhulp hen oplevert? Wat heeft een beleidsmaker voor informatie nodig van ons jeugdhulpaanbieders om adequaat in te kunnen kopen en de kwaliteit van de zorg te beoordelen?

 

Betekenisvolle informatie

Waar het om gaat is betekenisvolle informatie. Informatie die iets zegt over de kwaliteit, het effect en de kosten van jeugdhulp. Omdat de huidige systemen geen antwoord geven op deze vragen en alle partijen baat hebben  bij minder administratieve lasten, houdt iHUB zich actief bezig met het thema verantwoording.

Hoe kunnen we de verantwoordingsdruk binnen de jeugdhulp verlagen en zorgen dat de kwaliteit van de informatie betekenisvol is voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders?

 

Chat mee over verantwoording

iHUB nodigt alle partijen die te maken hebben met verantwoording, van wethouder tot beleidsmaker en van jeugdwerker tot ouder, uit om vragen én oplossingen aan te dragen tijdens een chatsessie op woensdagavond 2 november om 20:00 uur.

Via www.ihub.nu/chat-mee kunt u zich van te voren aanmelden voor deze chatsessie. Op deze pagina vindt ook de chat plaats. Heeft u vooraf al vragen waarover iHUB kan meedenken?  Dan kunt u deze mailen naar info@ihub.nu. Kent u collega’s, ouders of andere geïnteresseerden die mee willen denken? Stuur deze uitnodiging dan gerust door.

Na de chatsessie verzamelen we alle vragen en oplossingen en worden deze nogmaals gedeeld op de website van iHUB. Wilt u na de chat verder praten in een vervolggesprek met Hans du Prie, Annemarie van Dalen of Chris Kuiper van iHUB, neem dan contact op via info@ihub.nu

 

iHUB is een initiatief van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, Altra, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans. Kijk voor meer informatie op www.ihub.nu

 

Wij zitten klaar voor al uw vragen!

Heeft u vragen over onze specialistische jeugdhulp? Wilt u een cliënt aanmelden? Of wilt u gewoon even overleggen? Dan krijgt u via ons nieuwe telefoonnummer en e-mailadres direct de juiste persoon aan de lijn.

 

De toegangspoort tot de specialistische jeugd en opvoedhulp van Altra, houdt het niet bij vragen beantwoorden en informatie geven. Het team is betrokken van aanmelding tot afsluiting van de zorg. Het team staat onder meer klaar voor informatie- en adviesvragen, bekijkt welke hulp het beste past bij een aangemeld e cliënt, zorgt dat die hulp snel wordt ingeschakeld en houdt bij of alles goed verloopt.

 

Praktisch

Het Klantcontactpunt is op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 telefonisch bereikbaar op 020 555 8300 en via de mail op contact@altra.nl.

 

Crisis

Is er momenteel sprake van een crisissituatie of heeft u vragen over het aanmelden van een crisis? Neem dan contact op met onze crisishulp op 06-51237922 of mail naar aanmeldteamcrisis@altra.spirit.nl..
Het crisisteam is op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 bereikbaar.

Buiten werktijden kunt u bij crisis contact opnemen met Veilig Thuis via 0800 2000.

 

En de winnaar is…

Afgelopen donderdag werden de deelnemers aan de fotowedstrijd ‘Mijn Toekomst’ van hun spanning verlost: eindelijk was het moment van de prijsuitreiking aangebroken. In de goedgevulde en prachtige zaal van VondelCS zaten bijna alle deelnemers klaar om de uitslag te vernemen. Twee deelnemers waren jammer genoeg verhinderd. Leerlingen van Altra Werkt verzorgden de catering.

Uit de 28 geselecteerde foto’s moesten een publieksjury en een vakjury de twaalf mooiste, indrukwekkendste en sprekendste beelden kiezen. De voorzitter van de jury, fotograaf des vaderslands Ahmet Polat, sprak de deelnemers via het scherm toe. Hij vertelde dat hij zeer onder de indruk was van de kwaliteit van de beelden en benadrukte dat iedere deelnemer aan deze tentoonstelling een winnaar was. Want stuk voor stuk hadden ze beelden gemaakt die indruk maakten.

En niet alleen waren alle deelnemers morele winnaars, ook feitelijk waren ze dat, want van iedere fotograaf is een beeld gekozen dat wordt opgenomen in de kalender en de rondreizende tentoonstelling door de stad. Alle  deelnemers kregen daarom een prijs: een bon van 100,- te besteden bij Nike, die de prijs ter beschikking had gesteld.

Eén foto sprong er voor bijna iedereen bovenuit. Dat was de foto van de veertienjarige Medis. Hij won, naasdt de kleidngbon, ook een laptop. We zijn trots op alle deelnemers!

Medis, 14 jaar: “Rust. Dit is onder een viaduct in mijn buurt. Elk jaar komt er iemand en maakt een nieuw kunstwerk op de muur. Het is een van de weinige rustige plekken in mijn buurt.”

 

Bekijj alle foto’s via Facebook!

 

Altra in de horeca

Vanaf 1 september is Altra samen met ‘t Kabouterhuis een kleinschalige horecaonderneming gestart in het Mathildepaviljoen. Het palviljoen ligt op een prachtige plek aan de rand van het Martin Luther King park, op het terrein van medisch orthopedagogisch centrum ’t Kabouterhuis.

 

Altra-docent Feras el Abd houdt samen Ruud Koelmans van het Kabouterhuis en leerlingen van Altra Werkt de tent draaiende. Naast de horecawerkzaamheden, worden er ook facilitaire diensten uitgevoerd zoals gasten ontvangen, schoonmaken, apparatuur klaarzetten, enz.

 

Het Mathildepaviljoen is een uitstekend vervolg voor leerlingen die bij Altra Werkt de basisvaardigheden van het werknemerschap hebben geleerd. Het paviljoen is vijf dagen per week geopend, waarvan Altra op dinsdag en donderdag meewerkt. We werken aan ons aandeel uit te breiden, zodat de leerlingen nog meer gelegenheid hebben om echt in de praktijk te leren.

 

Heeft u een gezellige en een goed verzorgde vergaderzaal nodig? Reserveringen en informatie via mathildepaviljoen@kabouterhuis.nl, tel. 020-6445351.

 

Adres:

Mathildepaviljoen

Amsteldijk 198
1079 LK Amsterdam

mathildepaviljoen

Docent Feras voor het paviljoen

kaart mathildepaviljoen

 

 

Nieuwe leerlinggidsen en schoolgidsen

Welke richting kan ik kiezen, wat als ik te laat ben, wanneer heb ik vakantie en ben ik eigenlijk verzekerd op school? Om leerlingen en ouders goed te informeren over de mogelijkheden en de regels op school, brengt Altra jaarlijks een uitgebreide schoolgids uit voor iedere school. Daar vind je alle informatie niet je nodig hebt.

 

Voor acht afdelingen hebben we daarnaast een bondig leerlinggidsje uitgebracht: Altra College Bleichrodt, Altra College Waterland, Altra College Noord/Zuidoost, Altra College Centrum, Altra College Haarlemmermeer, School2Care, Koppeling College en Altra Werkt. In deze gids heten we de leerling welkom, geven we de belangrijkste informatie die een leerling nodig heeft en kunnen de leerlingen de waarden en regels van de school nalezen.  Alle leerlingen van de betreffende afdeling krijgen zo’n gids, waarin wordt verwezen naar de uitgebreidere schoolgids die via de website te raadplegen is.

 

Komend schooljaar maken we voor de overige afdelingen (Altra College Zaanstreek, Altra College Arkin en Bets Frijlingschool) zo’n compacte gids.

 

De schoolgids en de leerlinggids zijn te vinden onder Onderwijs – onze scholen en dan onder de betreffende afdeling. Ga daarvoor naar Handig om te weten – Downloads.

 

 

 

Prachtige resultaten leerlingen Altra College Arkin

 Onze leerlingen hebben dit schooljaar heel hard gewerkt. En al die inspanningen waren niet voor niks, de resultaten zijn ronduit fantastisch.

 

 • Selma heeft haar 21plustoets gehaald en  is aangenomen aan de HvA voor de opleiding docent Zorg en Welzijn
 • David heeft bij ons zijn volledige havo diploma gehaald en gaat Gamedevelopment studeren aan de HvA
 • Nina heeft vier deelcertificaten vmbo-t gehaald en is aangenomen aan het RocTop voor de studie Verpleegkunde ggz mbo niveau 4
 • Marlex is aangenomen aan het roc Hilversum en gaat Gamedesign mbo niveau 4 studeren
 • Octavia is aangenomen aan het Roc voor de opleiding Kok niveau 2. Ze heeft zelf haar leerwerktraject gevonden!
 • Ayantu doet volgende week examen. Zij is al aangenomen aan het Roc Midden Nederland voor de opleiding Congress en evenementenmanagement niveau 4 bbl
 • Guido heeft zijn deelcertificaten havo Rekenvaardigheden en Nederlands gehaald en heeft daarnaast zijn 21plustoets hbo gedaan die hij ook heeft gehaald. Hij is aangenomen op het hbo in Zwolle waar hij Economie gaat studeren.
 • Damiën is aangenomen aan het RocTop voor de mbo opleiding Maatschappelijk werk niveau 4
 • Steffan is aangenomen voor de opleiding Luchthavenbeveiliger mbo niveau 2 aan het Schiphol college.
 • Henk gaat in Eindhoven studeren aan de T.U. richting Scheikundige Technologie
 • Bereket heeft zijn instaptoets Wiskunde gehaald aan het Vavo Joke Smit en wil vwo 5 en 6 in één jaar gaan halen om vervolgens in het W.O. te kunnen gaan studeren. (Hij heeft overigens ook zijn theorie examen rijbewijs gehaald 🙂
 • Davey is geslaagd voor de deelcertificaten vmbo-t wiskunde en rekenvaardigheden en heeft hierdoor een volledig vmbo-t diploma op zak! Hij weet het nog niet precies maar hoogstwaarschijnlijk gaat hij zich inschrijven voor de opleiding tot Beveiliger.
 • Freek heeft de 21plustoets gehaald, is ingeloot en heeft de studiekeuzecheck goed gedaan. Hij is aangenomen voor de hbo opleiding Verpleegkunde B
 • Zerfa is geslaagd voor de vwo deelcertificaten Frans, Engels en Rekenvaardigheden 3F. Volgend jaar de volgende serie deelcertificaten vwo!
 • En dan ons onvermoede danstalent Jan Carlos is na een hele strenge toelatingsprocedure aangenomen voor de mbo niveau 4 opleiding Moderne Dans!

 

De resterende leerlingen zullen volgend schooljaar hun doelen bereiken. We kunnen met een gerust hart de zomervakantie in. Fijne zomer allemaal!

 

Marijke Peet, senior docent

Meer weten over Altra College Arkin? Kijk verder!

 

Altra College Bascule en Bleichrodt samen verder

Sinds we in 2011 het schoolgebouw aan de Tafelbergweg betrokken, deelden Altra College Bascule en Altra College Bleichtrodt twee scholen één gebouw. Na de zomervakantie gaan de twee scholen samen verder onder de naam Altra College Bleichrodt. Dat heeft een aantal voordelen:

 • We kunnen onze leerlingen meer keuze bieden (zie: ons onderwijs)
 • We kunnen flexibeler en efficiënter werken
 • We kunnen de hulp, begeleiding en voorzieningen van beide scholen beschikbaar stellen voor alle leerlingen.

Altra College Bleichrodt werkt deze zomer hard aan de verbouwing van het gebouw.

 

De planning voor de start van het nieuwe schooljaar is als volgt:

 • We zijn weer aanwezig vanaf 29 augustus.
 • Op maandag 5 en dinsdag 6 september zijn er startgesprekken met ouders, leerling en mentor. Ook is er op deze dagen de training “Met plezier naar school” voor de brugklasleerlingen.
 • Woensdag 7 september starten de reguliere lessen.

 

Meer weten over Altra College Bleichrodt? Kijk verder!

 

 

86 leerlingen geslaagd voor mbo-diploma!

Schooljaar 2015-2016 belooft een vruchtbaar jaar te worden voor onze leerlingen. De groei in mbo-diploma’s die een aantal jaren geleden is ingezet, heeft Altra College ook dit jaar kunnen voorzetten. De leerlingen sleepten 86 diploma’s in de wacht; 73 mbo-1 en dertien mbo-2 diploma’s. Vorig schooljaar waren dat er totaal tachtig; 75 mbo-1 en vijf mbo-2.

 

Onze mavo-, havo- en vwo-leerlingen zijn deze week nog bezig met de mondelinge examens. Anders dan de meeste reguliere scholen, doet Altra College mee aan de staatsexamens. Waar de meeste leerlingen hun eindexamenfeest al hebben gevierd, zijn onze jongeren nog aan het blokken. Zodra de resultaten van deze examens bekend zijn, kunnen we een totaaloverzicht geven van de prestaties van onze leerlingen. We liggen in ieder geval nu al voor op schema!

 

Locatie Mbo-1 Mbo-2 Totaal
School2Care 10 10
Zaanstreek 9 9
Noord 16 5 21
Haarlemmermeer 3 3
Zuidoost 14 8 22
Waterland 16 16
Koppeling 5 5
Totaal 73 13 86

 

De groei is een teken dat we op de goede weg zitten met de start van de vakschool. Opmerkelijk zijn ook de resultaten van School2Care, waar leerlingen voorheen geen examen kon afleggen. Dit jaar is School2Care in samenwerking met ROC Top een pilot gestart die het mogelijk maakt voor leerlingen om binnen een half jaar hun niveau 1 diploma te behalen. In het eerste jaar van deze pilot heeft dit 10 diploma’s opgeleverd. Daarmee heeft 20% van de leerlingen in het schooljaar 2015/2016 hun inspanningen met een diploma mogen bekronen.

 

We feliciteren alle leerlingen met dit prachtige resultaat!

 

Wat betekent het om een vluchtelingenkind in Nederland te zijn?

Samen met gemeente Amsterdam, Jeugdbescherming en andere netwerkpartners organiseren we de week van het vluchtelingenkind van 30 juni tot 8 juli 2016. We trappen donderdag 30 juni a.s. af met het symposium over het Vluchtelingenkind in Nederland… Eindelijk Veilig. Je kunt je nog aanmelden!

 

De media staat er vol van: duizenden mensen zijn op de vlucht voor geweld en onderdrukking in hun eigen land. Onder deze vluchtelingen zijn ook veel gezinnen en kinderen (soms alleen) die vluchten in de hoop op een beter leven. Een deel van deze vluchtelingen komt terecht in Nederland, waaronder in Amsterdam. Maar wat weten we eigenlijk van deze gezinnen en kinderen en hoe kunnen we hen het beste helpen?

 

Kinderen moeten zich in Nederland in veiligheid kunnen ontwikkelen. Dat geldt voor ieder kind dat in Nederland opgroeit, en dus ook voor kinderen uit gezinnen die gevlucht zijn. Daarom organiseren wij de week van het vluchtelingenkind van 30 juni tot 8 juli 2016 samen met onze gemeenten en netwerkpartners. We trappen op 30 juni af met het Het doel van het symposium is het vergroten van inzicht in de veiligheid van kinderen in vluchtelinggezinnen en het bieden van handvatten en kennis die nodig zijn om de veiligheid van specifiek deze kinderen te kunnen vergroten.

 

Symposium vluchtelingenkind 30 juni klein

 

Virtual reality op Altra College Bleichrodt

Een enthousiaste groep leerlingen heeft zich laten meenemen in de wereld van virtual reality (VR). Virtuele werkelijkheid simuleert een omgeving via een computer om een gebruiker via diverse zintuigen onder te dompelen in een ervaring. In samenwerking met het bedrijf SocialVR zijn dit jaar twee pilots gestart.

 

Verfilmen van verhalen van jongeren met autisme naar VR

Tijdens een gewone schooldag stond de kantine vol met VR apparatuur, zouden de jongeren geïnteresseerd zijn? Al snel werd er volop getest en waren er meer dan 40 aanmeldingen binnen voor het project. De jongeren hebben meegewerkt hun ervaringen rondom autisme gedeeld op audio en video in een 360 film. Aan de hand van tekeningen en geschreven teksten hebben de leerlingen uitgelegd wat autisme is. De prachtige verhalen moeten uiteindelijk resulteren in een virtual reality beleving die je laat inleven in diverse personages met autisme. Want autisme kent diverse vormen. Op deze manier kunnen professionals, ouders en jongeren ervaren hoe het is om autisme te hebben. De droom van de makers is het toegankelijk maken van deze ervaring voor een groot publiek.

 

Virtual reality en biofeedback

In hoeverre kan VR helpen bij het terugbrengen van rust en focus in de klas? Tijdens deze pilot deden leerlingen van een klas mee waar ze elkaar veel uitdaagden en het lesgeven hierdoor vaak lastig was. Gedurende een maand is een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van VR en biofeedback. Biofeedback geeft met behulp van digitaal meet-apparatuur een directe terugkoppeling aan de gebruiker over één of meerdere lichaamsfuncties of signalen, zoals: ademhaling, huidtemperatuur, spierspanning, hartslag en huidgeleiding (transpiratie).

De leerlingen werden individueel uitgenodigd om in virtual reality een les mee te maken. Nadat je de VR bril opdoet en de koptelefoon voor audio ervaar je dat je echt in een klaslokaal zit. Er zitten verschillende klasgenoten om je heen, de leraar komt binnen en start met zijn les. Je kan echt om je heen kijken, het lijkt net echt. Tijdens de sessie ervaar je in de klas diverse afleidingsmomenten (er worden propjes papier gegooid, een klasgenoot tikt irritant met zijn pen). Hoe reageer je daarop? Bij de helft van de groep werd met realtime biofeedback gekeken wat er dan gebeurt. Na elke sessie was er een evaluatie met de deelnemers. De eindevaluatie moet nog plaatsvinden maar de mentor ziet nu al effect ‘van buitenaf was het hiervoor lastig om te zien of de leerling intrinsiek gemotiveerd was. Nu is dat heel duidelijk, het gaat veel beter’. De onderzoeksresultaten worden benut bij de verdere ontwikkeling van VR trainingen. Denk aan trainingen rondom: focus, ontspanning en zelfbeheersing voor leerlingen maar ook klassenmanagement voor docenten is mogelijk!

 

Altra gaat samen met Social VR in gesprek over de diverse mogelijkheden. Wie weet wat volgt…

 

vr6 vr5 vr4 VR3 vr2 VR

 

 

 

Groot(s) Amsterdam

Maandag 13 juni is in de Amsterdam Arena een feestelijke bijeenkomst gehouden door Groot(s) Amsterdam, een project van de Gemeente Amsterdam. Calvin Theedens werd als één van de honderd mensen die deelnemen aan de uitvoering van het Sociaal Akkoord* uitgenodigd, om te vieren dat hij aan het werk is. Calvin is ooit gestart als leerling van Altra Werkt!. Na dit traject is hij vanuit Altra doorgestroomd naar de Gemeente Amsterdam, waar hij middels de Participatiewet een contract heeft gekregen bij Altra. Ondertussen is hij als facilitair medewerker een onmisbaar geworden voor Altra. Als een van de eerste van Altra binnen dit traject was het niet alleen een speciaal moment voor hem, maar ook voor Altra.

 

Handtekening en foto met de Staatssecretaris

Op maandagavond 13 juni werd de eerste groep van het Sociaal Akkoord in het zonnetje gezet. Zo waren onder andere Staatssecretaris Jetta Klijnsma en Wethouder Arjan Vliegenthart aanwezig en kregen alle deelnemers een voetbal om de aftrap (van een nieuwe carrière) te nemen. Calvin kreeg deze bal speciaal overhandigd door de staatssecretaris, waarbij een handtekening en foto niet mochten ontbreken. Zelf was hij enorm onder de indruk van de avond, maar ook een beetje trots op zichzelf: “Ik was de jongste daar, volgens mij!”

calvin2

Staatssecretaris Klijnsma, Calvin en John Bond

calvin1

Calvin met Wethouder Vliegenthart en John Bond

Samenwerking

En hij is niet de enige die trots is. Ook Altra is ontzettend trots op hem en op het feit dat dit samen gelukt is. De communicatie met de Gemeente Amsterdam en de totstandkoming van het arbeidscontract bij Altra is zeer goed verlopen. Een speciale dank gaat daarbij uit naar John Bond, de jobcoach van Calvin, die zich richt op werken en re-integratie. Ook Annemarie Klip heeft heel hard meegewerkt aan de realisatie van het werken bij Altra.

 

 

*In het Sociaal Akkoord zorgen bedrijfsleven en overheid ervoor dat mensen met een arbeidsbeperking weer mee gaan doen aan het arbeidsproces.

 

Altra in 2015 in beeld

2015 was voor Altra het jaar van de specialisatie en samenwerking. Onze scholen bundelden hun krachten om onze leerlingen uitstekend onderwijs te kunnen bieden op verschillende niveau. De wijkteams gingen van start en Altra specialiseerde zich verder op het gebied van specialistische en intensieve jeugdhulp en onderwijszorg. Om onze innovatiekracht te vergroten, keken we naar mogelijkheden om samen te werken.

In dit mooi vormgegeven digitale jaarverslag van Altra vindt u de feiten en cijfers over 2015. Met veel grafieken, beelden en filmpjes proberen we inzichtelijk te maken hoe we werken om onze missie waar te maken:  Samen werken aan een toekomst voor ieder kind.

 

Altra in 2015 in Beeld

 

Informatiemarkt Werken bij jeugdhulp

Donderdagavond 23 juni organiseren Altra, Spirit en Jeugdbescherming Amsterdam een informatiemarkt voor ervaren professionals in jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdzorg. Heb jij minimaal 3 jaar werkervaring? Of kan je iemand die geknipt is voor dit werk?

Bekijk de uitnodiging informatiemarkt en deel het bericht op Linkedin!

 

 

Datum: donderdag 23 juni
Tijd:       17.30 – 21.00 uur

Locatie: Altra College Bleichrodt
Adres:   Tafelbergweg 23
1105 BC Amsterdam Zuidoost

 

 

iHUB: hét ontwikkelplein voor sociale vraagstukken

Om een oplossing te creëren voor maatschappelijke vraagstukken is ruimte nodig: een plek waar we kunnen experimenteren, oefenen, onderzoeken, vallen en opstaan. Die plek creëren we in iHUB; een initiatief van Altra, Horizon, De Nieuwe Kans en De Opvoedpoli. Maar we kunnen dit niet alleen: dus sluit je aan bij de beweging! Meer informatie vind je op www.iHUB.nu

 

Maandag 13 juni is een interactieve bijeenkomst waarbij jongeren, ouders, mensen uit het bedrijfsleven, beleidsmakers, wethouders en jeugdprofessionals aan de slag met drie maatschappelijke thema´s: zorgmijders en multiproblemgezinnen, thuiszitters en behandelen zonder tralies. Kijk mee via de livestreamverbinding op livestream.com/eventproducent/iHUB en discussieer mee over prikkelende stellingen.

 

Geschoold in positieve aanpak!

Net begonnen of al flink gevorderd, je kunt altijd van elkaar leren. Daarom kwamen dinsdag 31 mei de PBS-teams van elf scholen bijeen, om te presenteren wat hun school al heeft bereikt op het gebied van postive behavior support. En wat ze het komende jaar nog willen bereiken.

 

Waarderen wat is bereikt 

De bijeenkomst in Stayokay Oost in Amsterdam was georganiseerd door Educé, in samenwerking met Hogeschool Windesheim. Zij begeleiden scholen bij het implementatietraject van PBS en verzorgden de opleiding van de PBS-teams. Maarten van Zwetselaar, één van de coaches van Educé: ‘Het presenteren van de vorderingen is onderdeel van de PBS-opleiding. Het helpt de betrokkenen stil te staan bij wat al is bereikt en dat te waarderen. Veel scholen kijken uit enthousiasme vooral naar wat er nog moet gebeuren. We willen deze bijeenkomst op een PBS-manier naar de scholen kijken: we geven positieve feedback en tips of verbeterpunten  in een verhouding van 4:1.’

 

Beloningssysteem

In drie rondes presenteerden in totaal elf scholen*  hun ervaringen met de positieve aanpak. En leerzaam was het zeker, bleek uit de reacties. Heel wat bezoekers werden op een idee gebracht, dat ook op hun eigen school zou kunnen werken. Zo zijn veel scholen bezig met het ontwikkelen een beloningssysteem voor leerlingen. De uitwisseling daarover werd zeer gewaardeerd. Een systeem waarbij leerlingen kunnen sparen voor iets lekkers in de kantine, of iets handigs als een pen (zijn leerlingen altijd kwijt!), bleek effectief.

 

Certificaten

Naast leren van elkaar, is het doel van de bijeenkomst een platform voor netwerken te bieden. Maarten van Zwetselaar: ‘We stimuleren het dat scholen vaker bij elkaar in de keuken kijken. Hoe vaak je elkaar ook spreekt, je snapt pas echt wat er leeft op een school, als je het met eigen ogen ziet.’  Het hele gezelschap kwam na de presentatierondes bijeen voor een officieel moment: het uitreiken van de certificaten. Een stimulans om volgens schooljaar weet met positieve energie verder te werken aan de implementatie van PBS.

 

* De scholen die hun vorderingen presenteerden waren:

Altra College Zuidoost, Altra College Haarlemmermeer, Altra College Zaanstreek, Altra College Waterland, Altra College Centrum, School2Care, Bets Frijlingschool, Aquarius, De Apollo, De Rosa Beroepscollege, Zuiderlicht College.

 

Meer weten over PBS? Kijk verder!

Wilt uw school ondersteuning bij de invoering van PBS? Klik door naar Educé

 

 

 

Grote belangstelling open avond docenten

Op zoek naar speciale docenten die in het speciaal onderwijs willen werken, organiseerde Altra College donderdag 2 juni een open avond. Met een advertentie in de Volkskrant en verspreiding via sociale media, hoopten we  een paar belangstellenden te lokken naar Altra College Centrum, waar de avond gehouden werd.

 

De opkomst overtrof de verwachtingen ruimschoots. Zo’n vijftig (aankomend) docenten lieten zich informeren door een delegatie docenten, managers en andere medewerkers van verschillende afdelingen. Ook medewerkers van HR waren aanwezig met een vacaturewand, informatie en veel parate kennis. Directeur Annette van der Poel begroette alle belangstellenden bij de deur en heette hen welkom.

 

Met stands per afdeling, speeddates met docenten, een workshop over PBS en het werken in het speciaal onderwijs én heerlijke hapjes rondgebracht door leerlingen van Altra Werkt, kregen de geïnteresseerden een goed en leuk beeld van onze school.

Voorlopige opbrengst: 36 namen plus contactgegevens van docenten en stagiairs vanuit allerlei verschillende vakgebieden. Tijdens gesprekken bij de stands en speeddates zijn er al concrete vacatures besproken en gegevens uitgewisseld. En natuurlijk houden we contact met iedereen die langs is geweest.

 

Ben je niet naar de open avond geweest, maar heb je wel belangstelling voor het werken in het speciaal onderwijs? Kijk bij Werk & stage voor de vacatures of neem contact op via mailto:werk@altra.nl.

 

 

‘Professionalisering leraren dé manier van kwaliteitsverbetering’

Zo’n honderd betrokkenen spraken op het symposium Met vereende kr8t donderdag 19 mei over de kwaliteit in het speciaal voortgezet onderwijs. ‘Als VSO intensiever samenwerken en kennis te delen, over de grenzen van de besturen en clusters heen.’ Dat is de ambitie die werd uitgesproken en gedeeld. Daarvoor moeten scholen, bestuurders en leraren steeds met elkaar in dialoog zijn en blijven en alle betrokkenen grote én kleine stappen in het verbeteren van onderwijskwaliteit omarmen.

 

Simone Kukenheim, wethouder Onderwijs in Amsterdam, sprak op het symposium over de kracht van kennisdeling: “Kennis delen en doorgeven wordt steeds meer een manier om te professionaliseren. En professionalisering van leraren is dé manier om te werken aan kwaliteit op scholen. We geven leraren (met de Amsterdamse lerarenbeurs, red.) nu iets in handen om zelf aan de slag te gaan met hun eigen ontwikkeling en die van het onderwijs.” Ze legde de nadruk op het borgen van de kennis die is opgedaan tijdens het KVA-traject en stelde de aanwezige leraren en directeuren daar ook vragen over: “Ik ben heel benieuwd naar hoe jullie nu verder gaan en wat de volgende doelen zijn.”

 

Voor de bijeenkomst, georganiseerd ter afsluiting van het KVA-traject (kwaliteitsverbetering voortgezet onderwijs Amsterdam), zijn acht korte films gemaakt, die ieder een kwaliteitsprincipe verbeelden. Altra nam drie films voor haar rekening die hieronder te bekijken zijn.

 

Lopen de filmpjes vast? Bekijk ze dan via Safari, of klik rechtsonderaan het filmpje door naar Youtube. Dan lukt het (meestal) wel.

 

Blijven zien & geloven, Altra College Noord

De leerling blijven zien en in hem blijven geloven. Blijven zoeken naar ‘wat werkt voor deze leerling?’ En dan ineens zie je inzet en motivatie, dan stijgt de leerling op alle fronten boven zichzelf uit en behaalt hij zijn diploma. Een wonderbaarlijke metamorfose en inspiratiebron.
Met in de hoofdrol: Sander van Breemen – leerling / Marianne van Westing – leraar en mentor / Ed de Jager – leraar horeca

 

De kracht van samen, ATOS (Ambulante jeugdhulp thuis en op school)

ATOS hanteert een integrale aanpak in de drie leefwerelden van een leerling: thuis, op school en in zijn of haar vrije tijd. Zo kunnen we in contact zijn met alle mensen om de leerling heen; ouders en familie, leraren, mentoren, coaches van de sportclub en andere betrokkenen, op school en daarbuiten. De leerling begeleiden daar waar het nodig is, daar waar het relevant is voor de leerling zelf.

Met in de hoofdrol: Rick Roland – leerling / Hans Claessen – hulpverlener ATOS

 

Doen we de goede dingen? School2Care

Wat zijn de bouwstenen die nodig zijn om tot leren te komen? Een veilig leer- en leefklimaat is daarvoor heel belangrijk. Maar hoe weet je waardoor een leerling zich veilig en geborgen voelt? Door continu te onderzoeken wat werkt, voor deze individuele leerling en voor deze groep leerlingen. En dat in brede zin, op elk relevant gebied. Dus ook op het gebied van veiligheid, samen met de veiligheidscoördinator. Zo lukt het leerlingen om de kans vanuit School2care te benutten.

Met in de hoofdrol: Wafae Karmimmech – leerling / Abdelaziz Ouaouirst – supervisor veiligheid en coach

 

Op www.metvereendekracht.nl vind je alle acht filmpjes en het boek dat voor deze gelegenheid is gemaakt. Het verslag van het symposium wordt hier ook gepubliceerd.

 

iHUB: de start van een intensieve samenwerking

iHUB, hét ontwikkelplein voor sociale vraagstukken in relatie tot jeugd en ouders is gestart. Hier brengen Horizon, Altra, De Nieuwe Kans en De Opvoedpoli  informatie en kennis op het gebied van jeugdhulp en onderwijs bij elkaar. We gaan op zoek naar oplossingen voor hulpvragen van jongeren en hun ouders. Dit doen we samen met het bedrijfsleven, beleidsmakers, financiers én jongeren en ouders zelf.

Op 20 mei werd de samenwerking van voor medewerkers feestelijk ingeluid op de NDSM werf in Amsterdam.

Lees hier meer over iHUB en waarom Altra  samenwerken binnen iHUB zo belangrijk vindt

 

Informatiemarkt specialistische jeugdhulp

Wat is er veel! De specialistische hulp voor de jeugd presenteerde zich maandag 23 en dinsdag 24 mei aan de medewerkers van de wijkteams uit Amsterdam & Amstelland en Zaanstreek & Waterland.

 

De wijkteams zijn sinds januari 2015 verantwoordelijk voor de laagdrempelige hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen. Om te zorgen dat kleine problemen klein blijven, bieden ze de hulp aan op scholen, in wijkteams en consultatiebureaus. Iedere gemeente heeft net een andere aanpak, maar overeenkomst is dat bij complexere of langduriger problemen, de wijkteams kunnen doorverwijzen naar de specialistische hulp.

 

Daarvoor moeten deze teams natuurlijk een goed overzicht hebben van wat er allemaal mogelijk is. Tijdens de informatiemarkt specialistische hulp aan de jeugd, presenteerden zo’n vijftig organisaties wat ze allemaal in huis hebben. Aan casuïstiek-tafels was er gelegenheid om casussen uit te diepen en met specialisten te overleggen wat de beste aanpak is.

 

De markt werd georganiseerd door ’t Kabouterhuis, Spirit, Altra en HVO Querido.

 

4 9 11 12

 

 

Speciale docenten gezocht!

Sta je stevig in je schoenen en ben je klaar voor een uitdaging?  Maak dan kennis met Altra College tijdens de open avond 2 juni vanaf 17.00 uur. We hebben diverse vacatures op diverse afdelingen. Maak het verschil voor onze leerlingen in het speciaal onderwijs!

http://www.altra.nl/werken-bij-altra/open-avond-speciale-docenten-gezocht/

 

 

Meepraten over het Amsterdamse zorgbeleid voor de jeugd?

Heeft u als ouder of heb jij als jongere ervaring met jeugdhulp? En heb je ideeën hoe de zorg kan worden verbeterd?  Word dan lid van de adviesgroep van het Jeugdplatform!

Het Jeugdplatform bestaat uit een 12 Amsterdamse jongeren en ouders die met elkaar in gesprek gaan over de zorg voor kinderen en jongeren. Op die manier wordt duidelijk wat goed gaat en wat nog kan verbeteren in de zorg.

Geïnteresseerd? Bekijk hieronder de vacature!

 

Vacature Adviesgroep Ouder

Vacature Adviesgroep Jongeren

 

Nieuwsbrief februari

De nieuwsbrief van Altra is weer verschenen! Hierin kunt u alles lezen over het nieuws van afgelopen periode. Artikelen over de hulp die Altra aan vluchtelingen biedt, de pilot van de interventiegame Mindlight en nog veel meer! Lees de nieuwsbrief hier.

 

Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 

Sponsors gezocht voor bijzonder fotografieproject

Altra start in het kader van cliëntenparticipatie een bijzonder project. We gaan nu sponsors werven, dus ken je bedrijven die een steentje willen bijdragen? Of wil je zelf het project steunen? Geef het dan aan ons door.

 

Over het project
Jongeren leren tijdens het project hun talent voor fotografie ontdekken. Waarbij wij in hun wereld kruipen en door middel van beeld op zoek gaan naar wat zij nodig hebben om een mooie toekomst tegemoet te gaan. In dit project kunnen zij  bouwen aan een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen en het geloof in zichzelf hervinden. De door de deelnemers geselecteerde beste foto’s worden in de stad tentoongesteld op een openbare plek waar veel publiek komt. Nog spannender wordt het vervolg: door een publiek- en vakjury zullen de 12 beste foto’s gekozen worden. De makers van deze 12 foto’s winnen een prijs en krijgen een platform om hun beelden en verhaal erbij toe te lichten. In het najaar zijn deze foto’s te zien op Amsterdamse openbare plekken en café’s en er wordt een kalender 2017 gemaakt.

 

Steun jij dit project?

Voor dit project zijn we op zoek naar sponsors. Ken je iemand of wil je zelf sponsoren? Geef het dan door aan Ellen Kraai, e.kraai@altra.nl of tel 06-23128543. Meer informatie vind je in de sponsorfactsheet.

 

14010669006_bb75c5d3db

 

 

 

 

 

Inspirerend passend onderwijs

Al ruim twee jaar zorgt Altra educé ervoor dat docenten en zorgcoördinatoren nog meer kwaliteit kunnen bieden. Door oplossingsgericht, handelingsgericht en waardengestuurd te werken, zorgen wij samen voor verandering die past bij de school.

 

Ben jij benieuwd wat Altra educé biedt en wil je geïnspireerd worden op het gebied van kwalitatieve schoolontwikkeling? Bekijk dan deze eerste nieuwsbrief, daarin staan voorbeelden en lees je over de praktijkervaring van een school die ze hebben begeleid. Ook wordt aandacht besteed aan Schoolwide Positive Behavior Support, een schoolbrede aanpak waarbij we samen werken aan een positief leer- en werkklimaat.

 

PS: Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website van Altra educé: www.altra.nl/educe.

 

Altra College Bleichrodt bij Pauls Puber Kookshow

Altra College Bleichrodt is afgelopen vrijdag met 35 leerlingen naar de opnames geweest van Pauls Puber Kookshow. In de tv-show spreekt en kookt Paul de Leeuw met pubers. De aflevering met onze leerlingen was afgelopen zaterdag (20-02-2016) te zien op NPO3 en is nog terug te kijken.

 

“Ey meester, die bus zou toch om 13:00 uur komen? Waarom is hij er nog niet?” Zelfs de grote stoere mannen schuifelen zenuwachtig op het plein rond, wachtend op de bus. Eindelijk is hij er, en de hiërarchie is duidelijk, grote bekken achterin, rustige kids voorin. En in het midden? De docenten.

 

“Meester, ik heb mijn ID niet bij me, en nu?” “Dan kom je niet binnen vriend.” Zenuwachtig lachje, grapje toch? Helemaal gerust is hij er niet op. Alle jaarlagen zitten door elkaar, en dat werkt prima. Natuurlijk schreeuwen de stoere mannen door de bus. ”Ik ga zeker ‘homo’ roepen naar Paul de Leeuw!” De jongere leerlingen kijken hoe dat werkt en herhalen twee seconden later dezelfde opmerking, en kijken om zich heen of het wel opgemerkt wordt. Het is bijna schattig om te zien.

 

paul1

 

Daar eenmaal aangekomen gaan de leerlingen als vanzelf netjes in de rij staan om de studio binnen te mogen. Kaartjes worden keurig ingeleverd en de leerlingen laten zich als makke schapen naar hun plek brengen op de tribune. Zijn dit onze leerlingen? Natuurlijk! Ze laten zich heus wel dingen door ons bijbrengen, alleen gebruiken ze het pas als het hen uitkomt. Paul komt het publiek wat opwarmen. “Als jullie vragen hebben, roep maar gewoon; Hey homo! Daar reageer ik altijd op”. Leerlingen lachen en applaudisseren om de grapjes.

 

paul3

 

De show begint, geen centje pijn, geen enkel incident. Ook dit zijn onze kinderen, kanjers en ook wel onder de indruk van de “echte wereld”. Een leerling haar droom komt uit, ze mag bij de DJ staan, en dat doet ze de hele show. Zonder een woord uit te brengen, enkel glimlachend. Aan het eind vertelt ze trots: “Ik heb zijn insta meester! Ik ga mijn vriendje mooi niet vertellen dat ik op tv kom. Als hij dit ziet, wordt hij helemaal para!” Aan het eind krijgt iedereen een snoepje en fruit, en ze schuifelen rustig de bus in. Op school aangekomen waaieren ze uit, de een nog sterkere verhalen dan de ander. Gelukkig, ze zijn niks veranderd.

 

paul2

 

En de jongen die zeker ‘homo’ ging roepen? “Ik wilde wel, maar wist geen vraag te verzinnen.” Heerlijk, zo puur en eerlijk onze jongeren!

 

Laptops voor vluchtelingen

Altra probeert kinderen, jongeren en ouders in veel verschillende situaties te helpen. Dit geldt ook voor vluchtelingen die momenteel in ons land veiligheid zoeken. Zij hebben het niet altijd makkelijk en Altra heeft dan ook niet stilgezeten. Even geleden attendeerde Floor Bos, docent bij Altra College Centrum, ons er op dat een vluchtelingenopvang in de omgeving van Altra locatie Hofgeest op zoek was naar allerlei spullen.

 

De vraag werd intern doorgestuurd en behandeld en zo werd even later het verlossende woord gegeven: Altra stelt twintig gebruikte laptops ter beschikking! Daarbij zorgt onze automatiseerder Avensus gratis voor de juiste software. Floor heeft het nieuws gedeeld in de groep ‘Wat is nodig voor vluchtelingen… Amsterdam’. De leden geven aan er heel erg blij mee te zijn!

 

Voor het contact wordt Erik Veltenaar benaderd. Hij is coördinator bij Venzo (platform voor vrijwilligerswerk in Amsterdam Zuidoost) en zet zich in voor de vluchtelingenopvang in de Flierbosdreef. Zijn visie op de vluchtelingenhulp is inspirerend: “Mensen zeggen wel eens tegen mij dat het allemaal een druppel op een gloeiende plaat is. Dat is misschien wel zo, maar je zult als mens maar net die druppel nodig hebben.” Wij zijn erg blij dat wij die druppel op deze manier kunnen bieden.

 

Samen werken aan passend onderwijs

Altra biedt speciaal onderwijs op verschillende niveaus in regio Amsterdam, Zaanstreek, Waterland, en Amstelland en de Meerlanden. Van basisschool tot mbo; van vmbo tot vwo. Op al onze scholen werken we hard om onze leerlingen voor te bereiden op de volgende stap: vervolgonderwijs, een baan, een zelfstandig bestaan. Natuurlijk doet iedere school daarvoor zijn best.
Wat is er dan zo speciaal aan ons onderwijs? Dat vind je terug in het boekje Samen werken aan passend onderwijs.  Hierin artikelen over de verschillende vormen van onderwijs van Altra College en Bets Frijlingsschool en de ondersteuning die we bieden op reguliere scholen. Vooral de verhalen van (ex-)leerlingen laten zien waar Altra voor staat.

Feiten en cijfers vind je terug in het bijbehorende Jaarverslag speciaal onderwijs. Bijvoorbeeld, hoeveel cliënten en leerlingen Altra in het schooljaar 2014-2015 heeft bijgestaan en welke programma’s en opleidingen zij volgden.

 

Prachtig item bij EenVandaag over gezinshuis jonge moeders

Een prachtig item over het gezinshuis voor jonge moeders en hun kinderen is afgelopen zaterdag uitgezonden op NPO1. Het is een uniek project in Nederland, waar Altra erg trots op is. Binnen een gezinssetting vinden de jonge moeders de veiligheid en rust om te werken aan hun persoonlijke doelen. Het gezinshuis is bedoeld voor jonge moeders waar op basis van diagnostiek is gebleken dat ze niet binnen het eigen netwerk kunnen blijven wonen, nog te jong zijn of nog onvoldoende in staat zijn zelfstandig te wonen. De uitzending geeft een mooi inkijkje bij Xiomara en Roeland (de gezinshuisouders) die zich dag in dag uit inzetten voor de meiden. Ze bieden veiligheid, structuur en een positief opvoedvoorbeeld. Wat zij de jonge moeder willen meegeven? ‘Een kans om te zijn wie je bent en te leren van je fouten, wij veroordelen je niet’. En dat is precies wat de meiden nodig hebben.

 

Zoals een van de jonge moeders het mooi zegt: dit is gewoon echt mijn thuis, er zijn hier mensen in huis die echt om je geven. Omdat je een kind hebt gekregen op jonge leeftijd betekent het niet dat je nu niet verder kan met je leven en er niets van je kan worden. Uit die woorden van Xiomara haal ik veel kracht. Doe je best en houd focus, dan komt het wel goed!

 

Over het gezinshuis
In het gezinshuis wordt gewerkt aan het vergroten van de sociale veerkracht, zelfstandigheid, veiligheid, opvoedingsvaardigheden en de relatie tussen moeder en kind. Verder besteden we aandacht aan dagbesteding van moeder en kind, net als het op orde houden van het huishouden, financiën en regelen van praktische zaken. Samen werken we aan een goed toekomstperspectief, voor de jonge moeders en hun kinderen.

 

Wij zoeken nog gezinshuisouders!

Altra en Gezinshuis.com zoeken nog gezinshuisouders. Meer informatie vind je op onze website.

 

Bekijk hier het item of ga naar de website van EenVandaag.

 

 

 

 

Altra College Centrum bij Basta TV

Homoseksualiteit wordt op veel scholen nog niet volledig geaccepteerd. Homo is nog steeds het meest gebruikte scheldwoord en 30% van de jongeren denkt dat je beter niet kunt zeggen dat je homo, lesbisch of bi bent.

Veel scholen ondernemen actie om álle leerlingen, ongeacht geaardheid een fijne tijd op deze school te bezorgen. AT5 heeft op een serie gemaakt over wat scholen doen in het kader van Gay Straight Alliance (GSA).

Altra College Centrum is actief op dit gebied. Floor Bos is samen met een aantal leerlingen geïnterviewd. En dat heeft geresulteerd in een heel leuk filmpje.

 

Onderzoekend samenwerken in de jeugdzorg: wat werkt?

Nicolette Engbers (bestuurder Altra) deed samen met Hans Vermaak (onderzoeker en adviseur) onderzoek in de praktijk naar overstijgende samenwerking in het sociaal domein. Het onderzoek werd verricht ten behoeve van het collectief van Amsterdamse bestuurders die samenwerken vanuit de Ouder- en Kindteams. De input van het onderzoek kan gebruikt worden om bestuurlijk handelen op af te stemmen, daarnaast geeft het inzicht in succesfactoren bij de lokale samenwerking tussen basisonderwijs en jeugdzorg.

 

Waar blijkt goede samenwerking uit te bestaan?

 • Snel handelen en onderweg bijsturen
 • Frequent informeel signaleren en afstemmen

 • Waardering voor contrasterende oriëntatie en professionaliteit

 • Confrontatie opzoeken in het belang van het kind
 • Radar en continuïteit: voor- en natraject

 

Benieuwd naar het gehele onderzoek? Bekijk hier het artikel dat is gepubliceerd in het tijdschrift voor Begeleidingskunde.

 

‘We pikten op dat het met een kind niet goed ging. We seinden de ander in. We wisselden uit wat we zagen en wat het kind nodig had. Zij brengt andere kwaliteiten mee, maar daardoor zagen we ook meer. We redeneerden wat het kind en het gezin nodig had. En we bedachten dan voor we uiteen gingen wie wat zou doen. We voelen aan waar we elkaar versterken en houden elkaar op de hoogte. Onze werkzaamheden raken elkaar en zijn verstrengeld’.

 

Oproep tot één pakket scheidingsinterventies

Het is in Nederland geen uitzondering meer om uit elkaar te gaan. Zowel met als zonder kinderen en in goed of minder goed overleg. Olaf Goorden, praktijkonderzoeker bij Altra, schreef hier een pakkend stuk over, wat nu gepubliceerd is in het vakblad Kind en Adolescent. Olaf strijdt in zijn artikel voor de “verbinding van de diversiteit”: een oproep aan gemeenten en zorginstellingen om hun scheidingsexperts te stimuleren om samen met scheidingsexperts uit de wetenschap het hulpverleningslandschap in te richten. Bekijk hier het hele artikel.

 

Altra in de vakbladen

De professionals van Altra zetten zich iedere dag in om jongeren optimaal voor te bereiden op hun toekomst. Omdat het niet alle jongeren lukt om dit binnen het reguliere onderwijs te doen, is het belangrijk om ze met de juiste hulp weer richting een positief toekomstperspectief te krijgen.

 

Altra biedt zowel laagdrempelige hulp binnen het reguliere onderwijs als intensieve begeleiding in het speciaal onderwijs. Het vakblad Agora plaatste onlangs een artikel over de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp, met focus op time out projecten in Amsterdam.

Ook het vakblad Pedagogiek in de Praktijk (PIP) plaatste een stuk over het speciaal onderwijs van Altra. Hierin werd het onderzoek over School2Care van Sanne Pronk (praktijkonderzoeker bij Altra) gepubliceerd.

 

Meer weten over het speciaal onderwijs van Altra? Kijk dan op www.altra.nl/passend-onderwijs.

 

Altra innoveert

Samen met onze professionals is Altra elke dag bezig om de beste zorg en onderwijs te bieden. We kijken naar nieuwe mogelijkheden en kansen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van kinderen, jongeren en ouders. Onze professionals zijn de ogen en oren van de organisatie en weten als geen ander waar de kansen liggen. Daarom organiseerde Altra deze zomer De-Grote-Gevaarlijke-Geen-Woorden-Maar-Daden-Maand.

 

Een uniek programma waarin professionals nieuwe producten konden ontwikkelen. Producten die Altra mist, of juist verbeteren van de bestaande, het mocht allemaal. Uiteindelijk schopten vier teams het tot de finale en maakten kans op de hoofdprijs: een pilot-fase van het product. De volgende ideeën werden gepresenteerd:

 • SCHouders. Bouwen aan steun voor jongeren uit een éénoudergezin binnen het eigen netwerk. Voor ieder kind twee SCHouders om op te bouwen.
 • School2Grow. Een school voor jonge moeders, in combinatie met zorg, dagopvang voor kinderen en een urban farm/theetuin.
 • NIKA. Werken aan hechting tussen ouder en kind. Hoe rollen we deze mooie methodiek uit  in Amsterdam en Nederland?
 • Opus. de nieuwe school voor leerlingen die tussen het wal (vmbo 1) en het schip (PRO) vallen. Wrap-around-care voor een kwetsbare doelgroep (12 t/m 18 jaar).

 

Na lang beraad kwam de jury tot het oordeel dat SCHouders het beste idee was. Het team krijgt de felbegeerde tijd om het plan verder uit te werken en uit te rollen. De drie overige plannen stonden niet met lege handen. Voor NIKA is ook tijd beschikbaar om de plannen uit te werken en ondersteuning in de vorm van promotie zal worden geboden. School2Grow en Opus bleken veel raakvlakken te hebben. Zij gaan onderzoeken of ze elkaar kunnen versterken en krijgen daar ook tijd en ruimte voor.

 

Beelden van de finale zien? Bekijk hier het filmpje.

 

 

Dikke voldoende voor Altra College Haarlemmermeer

Donderdag 24 september was een enorm spannende dag voor het hele team van Altra college Haarlemmermeer. Een dag die al lang met grote letters in ieders agenda stond genoteerd. Want de onderwijsinspectie langs, om de kwaliteit van de school te beoordelen.

Nadat de school vorig jaar het oordeel ‘zeer zwak’ had gekregen, heeft het hele team keihard gewerkt aan een verbeterslag. De inspectie is zeer onder de indruk van de vorderingen. Zo zeer zelfs, dat ze de gebruikelijke tussenstap naar ‘zwak’ overslaat en Altra college Haarlemmermeer meteen een basisarrangement toekent – een term waarmee de inspectie aangeeft dat de school voldoende kwaliteit levert.

 

De inspectie zag wat er in korte tijd allemaal is neergezet door het team. Ze heeft er vertrouwen in dat de ingezette weg wordt gevolgd en dat de verbeteringen verder worden geïmplementeerd. Dit is echt een enorm compliment waard voor de leerlingen en het hele team! Een van de belangrijkste pijlers was de veiligheid op school, de inspectie heeft gezien dat deze enorm verbeterd is. De leerlingen komen hierdoor tot leren en daarmee is de kans op het halen van een diploma toegenomen.

 

Het rapport van de Inspectie, waarin de complimenten maar ook natuurlijk de verbeterpunten staan, wordt later toegestuurd. Met deze verbeterpunten zal het team weer hard aan de slag gaan.

 

Uitwisseling op informatiemarkt specialistische jeugdhulp

Gevuld met een tas vol informatiemateriaal verlaat een ouder- en kindadviseur de informatiemarkt. “Ik ben eindelijk een beetje wegwijs geworden in de wirwar aan alle hulp voor kinderen en ouders!”

 

Op maandag 21 en dinsdag 22 september hielden Spirit en Altra een informatiemarkt voor alle medewerkers van de Ouder- en Kindteams en Samen Doenteams. Dit laagdrempelige idee werd groots opgepakt door de vele specialistische jeugdzorginstellingen die Amsterdam rijk is. De opkomst was dan ook hoog, ruim vijftig verschillende organisaties zouden op de markt plaatsnemen.

 

Maandagochtend zijn de kramen in alle vroegte opgebouwd en ingedeeld in de volgende thema’s:

 • Veiligheid
 • Schooluitval & risicogedrag jongeren
 • Opvoedingsonmacht
 • Residentiële zorg & jonge moeders
 • Psychiatrische problematiek
 • Licht Verstandelijke Beperking

 

image3

 

Vanaf twaalf uur was het zoeken naar een plaatsje, vanwege de grote hoeveelheid zorginstellingen. Toen uiteindelijk iedereen een plekje had gevonden, stroomden de OKT’ers en Samen Doeners binnen. Het werd gezellig druk en er werd volop met elkaar gepraat. Opmerkelijk hieraan was dat ook organisaties met elkaar in contact kwamen: er zijn connecties gelegd en netwerken uitgebreid.

 

image4

 

Dinsdag werd het zelfs nog drukker dan de dag ervoor. De eerste workshops begonnen al om half tien en werden meteen goed bezocht. Presentaties gehouden door Altra en Spirit over pleegzorg (Spirit) vechtscheiding (Altra), Sexting en Grooming (Spirit), Hechting (Altra), criminaliteit en schooluitval en spoedhulp (Altra en Spirit samen) deden het goed. Onder het genot van een kopje koffie of thee werden ook dinsdag weer veel gesprekken gevoerd en samenwerkingsmogelijkheden besproken. Er heerste een goede sfeer en er was zelfs bezoek vanuit de gemeente.

 

Bekijk een sfeerimpressie van de informatiemarkt.

 

Altra helpt ouders en kinderen rond complexe scheiding


Als ouders van elkaar scheiden, blijven zij ouders/opvoeders van hun kinderen. Samen het ouderschap vormgeven tijdens en na de scheiding gaat niet altijd vanzelf. Soms is het zo ingewikkeld dat de strijd tussen ouders hoog oploopt en het belang van het kind wordt vergeten. Aanhoudende strijd tussen ouders heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Altra kan helpen om overleg en samenwerking tussen ouders weer mogelijk te maken in het belang van hun kinderen.

 

Altra kan dus hulp bieden aan kinderen en hun gescheiden ouders in een complexe of conflictueuze situatie. Bij de start van het programma wordt in kaart gebracht welke hulp kind en ouders nodig hebben, passend bij hun situatie. De veiligheid van kinderen staat centraal. Essentieel is dat ouders, ondanks hun conflicten, zicht krijgen en blijven houden op de belangen en behoeften van hun kinderen. Altra biedt verschillende interventies om ouders en kinderen te helpen, zoals Ouderschap Blijft, IAG, Signs of Safety, Kind- en Oudertherapie en Triple P Family Transitions.

 

Wil je meer weten over het aanbod? Bekijk dan de pagina voor ernstige scheidingsproblematiek.

 

Gezinshuizen voor jonge moeders in de media

Gister heeft het Algemeen Dagblad een artikel geplaatst over gezinshuizen (Parool heeft dit artikel ook geplaatst). In het artikel komt Henrique, de gezinshuisouder verbonden aan Altra, aan het woord.

 

Henrique probeert ‘haar’ tienermoeders een zo normaal mogelijk leven te laten leiden. Hoewel haar handen vaak jeuken, laat ze de meiden hun eigen kind verzorgen. ,,Soms heb ik de neiging om te zeggen: ‘geef maar hier, ik doe het wel’. Maar ik weet dat ik dat echt niet moet doen. Ze moeten zichzelf leren redden.’’ De moeders hebben een eigen woonkamer, maken zelf hun eten en slapen met hun kind op een eigen kamer. Henrique en haar man zijn er voor hen als ze hulp of begeleiding nodig hebben. ,,Als ze iets doen wat niet hoort, spreek ik ze daar op aan,’’ vertelt Henrique. ,,Ik probeer ze te laten nadenken en leg uit hoe en waarom ze het beter anders kunnen doen.’’ Een gezinshuisouder moet 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaarstaan voor de jongeren. Makkelijk is dat niet altijd, zegt Henrique. ,,Tegen mijn man moet ik vaak zeggen: ‘je bent hun vader niet’. Anders dan toen wij onze eigen zoons opvoedden, zijn deze meiden al gevormd. Ze moeten hun eigen keuzes maken.’’

 

Bekijk hier het artikel.

 

Over gezinshuizen

In een gezinshuis voor jonge moeders wonen drie meiden met hun kind bij een gezinshuisouder. De moeders krijgen dagelijkse begeleiding en coaching van de gezinshuisouder en ambulante hulp van een hulpverlener van Altra. Het streven is dat ze er maximaal een jaar wonen. Daarna gaan de moeders meestal naar een trainingshuis of begeleid wonen. Een gezinshuis biedt meer stabiliteit en rust, zodat de meiden meer energie overhouden voor het opbouwen van hun leven.

Meer weten over het worden van een gezinshuisouder? Klik hier.

 

 

Zomerprogramma voor School2Care leerlingen

Terwijl Nederland vakantie viert, moeten de leerlingen van School2Care de komende weken gewoon naar school. De school controleert elke ochtend of de jongeren op tijd uit bed zijn en daadwerkelijk komen opdagen. Want dit is voor veel leerlingen de laatste kans om opsluiting in een gesloten jeugdzorginstelling te voorkomen. ‘We willen niet dat onze leerlingen in de vakantie terugvallen in hun oude gedrag.’

Geschreven door: ELLEN VAN GAALEN

 

De 15-jarige Gina uit Amsterdam – zwart leren jasje, bordeaux gelakte nagels, lange bruine haren – komt wel eens knetter stoned thuis. Foute vrienden, zegt ze zelf. En ze is nogal beïnvloedbaar. Met als gevolg dat deze puber vorig jaar nauwelijks meer naar school ging. ,,Ik spijbelde 75 uur in de laatste twee maanden,’’ vertelt ze openhartig. En zo kwam ze in beeld bij jeugdhulpverleners. Die gaven haar een laatste kans om iets van haar leven te maken: School2Care, een school van Altra.

Ze zit nu 10 maanden op de Amsterdamse school. Coaches doen er alles aan om er voor te zorgen dat het meisje steviger in haar schoenen komt te staan. Ook al heeft ze inmiddels zomervakantie, Gina loopt ook op deze dag door de gangen van de school. Ze gaat laser-gamen, samen met een groepje schoolgenoten. ,,Ik ben liever hier, dan dat ik 3 uur langer in mijn bed blijf liggen,’’ zegt ze.

Lasergamen. Niet bepaald een opgave om daarvoor naar school te komen. Dat beseffen de coaches – ‘we zijn niet alleen leraren, maar ook jeugdhulpverleners’ – maar al te goed. Toch stellen ze de activiteiten verplicht. Want op deze school zitten niet zo maar leerlingen. Hier komen de moeilijkste, meest kwetsbare kinderen. Jongeren die nauwelijks meer op hun gewone school komen opdagen, die thuis problemen hebben, veel op straat hangen, soms met de politie in aanraking zijn gekomen.

In gemiddeld 6 tot 9 maanden probeert School2Care deze scholieren op het rechte pad te krijgen. De school voert een streng regime. De leerlingen moeten van 8.00 tot 20.00 uur aanwezig zijn. ,,De meeste kinderen vinden dat in het begin verschrikkelijk,’’ erkent coach Bouke Spigt. ,,Maar we hebben ons programma zo ingericht dat het niet op een strafkamp lijkt. We zijn heel hard op het gedrag, maar zacht op de persoon.’’

Het schoolgebouw in de Amsterdamse wijk Sloten oogt als een gewone onderwijsinstelling. In de gang staat een kast met kluisjes. Aan weerszijden zijn leslokalen, met computers op de bureautjes. ,,Je verwacht nog een trap naar de volgende verdieping en super veel andere scholieren. Maar dat is hier helemaal niet zo,’’ lacht Gina. Aan het einde van de gang is de kantine. Die is wat uitgebreider dan op een gewone school. De leerlingen kunnen er poolbiljarten, er staat een tv met een Playstation en daarbij een paar lekkere banken. Tegen de achterwand staat een kast met een stapel spelletjes, ernaast een tafelvoetbaltafel. ,,We proberen ook een ontspannen sfeer te creëren. De leerlingen moeten ons vertrouwen om hun problemen te kunnen delen. In een ontspannen setting leren we ze op een andere manier kennen,’’ aldus de coach.

De scholieren (van 12 tot 18 jaar) krijgen ’s ochtends een ontbijtje – ‘sommigen eten thuis niet, maar het is ook een manier om de dag ontspannen te beginnen’. Daarna volgen ze gewoon vakken, zoals wiskunde, Engels en Nederlands. Tijdens workshops gaan de leerlingen vervolgens op zoek naar hun talenten. ,,Deze leerlingen weten vaak niet wat ze willen of kunnen. Wij laten ze cursussen kiezen, zoals tekenen, tuinieren of dj’en. Zo leren ze wat ze wel kunnen,’’ verklaart Spigt.

De hele dag door proberen de coaches het gedrag van de jongeren te veranderen. Ter illustratie: waar ze normaliter een verloren portemonnee van de grond rapen en in de zak steken, hoopt School2Care dat de leerlingen dat in het vervolg anders doen. ,,We laten ze nadenken over de persoon achter die portemonnee. Hoe zou het voor diegene zijn? We hopen dat de jongeren de portemonnee vervolgens naar de politie brengen,’’ legt Spigt uit. Brutaal gedrag wordt niet getolereerd, en de jongeren krijgen hulp bij het oplossen van hun problemen. Spigt: ,,Soms hebben ze zoveel zorgen en spanningen dat ze helemaal geen ruimte in hun hoofd hebben voor school.’’

Pas als de jongeren laten zien dat ze zich ook in hun vrije tijd kunnen vermaken zonder herrie te schoppen, laten de coaches de teugels vieren. Dan hoeven ze niet meer ’s avonds op school te blijven en mogen ze gewoon vakantie vieren. ,,Maar alle nieuwe leerlingen moeten altijd de eerste vakantie blijven,’’ zegt Spigt. ,,In de zomer gaan ze vaak niet met hun ouders weg en hebben ze die 6 weken lang eigenlijk weinig te doen. Gevolg is dat ze weer op straat gaan hangen en het risico lopen het verkeerde pad op te gaan.’’

Ook de leerlingen met wie het even wat minder gaat, moeten daarom deze zomer opdraven. Zoals Gina, die na 10 maanden nog steeds in de gevarenzone zit. ,,Ik moet misschien toch naar een gesloten instelling, dus dat is wel heftig.’’ Jeugdzorg zag het meisje opnieuw met de verkeerde vrienden lopen en uit onderzoek bleek dat ze toch weer een joint heeft gerookt. ,,Ja, ik moet echt mijn best doen. Ik wil laten zien dat ik het kan.’’

fotoschool2

Op School2Care in Amsterdam zitten zo’n veertig leerlingen. Ze komen er terecht omdat ze op gewone scholen vastlopen. De scholieren dreigen naar een gesloten instelling te moeten, bijvoorbeeld omdat ze bijna nooit op school komen. Bij School2Care krijgen ze een laatste kans om hun gedrag te veranderen en alsnog aan hun toekomst te bouwen. De leerlingen komen eerst in een instroomklas. Daar bepalen de coaches hun niveau en stellen ze de problemen vast waaraan de scholieren moeten werken. Vervolgens komen ze in een klas van tien à twaalf leerlingen. De jongeren worden klaargestoomd om terug te keren naar een reguliere middelbare school, aan een mbo-opleiding te beginnen of een baan te zoeken. Gemiddeld blijven de leerlingen 6 tot 9 maanden op School2Care. Vorig jaar lukte het om 65 procent van de scholieren naar een reguliere opleiding te krijgen. 14 procent belandde alsnog in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) of gesloten jeugdzorginstelling.

 

Bekijk hier het artikel.

 

Groepsstage mooie introductie op de arbeidsmarkt

La Place, Altra College en leerlingen enthousiast over samenwerking

 

Ze beweegt zich zelfverzekerd door de drukke La Place aan de Kalverstraat, alsof ze er al jaren werkt. Toch zette Imany nog maar een paar maanden geleden de eerste voorzichtige schreden op de arbeidsmarkt. Samen met medeleerlingen van School2Care én met stagebegeleider IJf Blokker, startte zij april 2015 met een groepsstage in het drukke restaurant in de V&D. En dat beviel, van beide kanten.

 

School2Care bood laatste kans

Negen maanden geleden meldde de 15 jarige Imany zich bij School2Care voor een laatste kans om iets van haar opleiding te maken. Vanwege brutaal gedrag was ze op haar eigen school in een aparte klas geplaatst. Deze aanpak werkte averechts en ze liep een flinke leerachterstand op.

Met frisse tegenzin meldde ze zich de eerste dag bij School2Care. Imany: ‘Ik had slechte dingen gehoord over de school, maar mijn eerste indruk was: Wauw! Het was precies het tegenovergestelde van wat ik had gehoord. De medeleerlingen zijn aardig, de sfeer is leuk, ik heb het echt naar mijn zin.’ Zelfs het verplichte avondprogramma – bij School2Care loopt een schooldag van 8 tot 8 uur – vindt Imany geen bezwaar: ‘De avond vliegt zo voorbij. We doen leuke activiteiten zoals gym en film. Ik heb snel mijn plek gevonden en vrienden gemaakt.’

WP_20150623_13_03_30_Pro

IJf, Imany en Harm

 

Leren in de praktijk

De eerste stap bij School2Care was kijken welke vervolgopleiding geschikt is voor Imany. Daarin werd haar droom, een kappersopleiding, natuurlijk meegenomen. Jammer genoeg bleek de leerachterstand die ze had opgelopen zo groot, dat ze niet in aanmerking kwam voor een plek op het ROC. Betekent dat een einde van haar droom? ‘Imany: ‘Helemaal niet, dat blijft mijn doel. Ik ga na School2Care naar Altra Werkt!, waar je in de praktijk heel veel leert. Zo kan ik mijn doel ook bereiken.’ De groepsstage bij La Place past prima in dit uitgestippelde pad. Hier leert ze arbeidsvaardigheden, die ze later – in welk beroep dan ook – zeker nodig zal hebben. Ook La Place is dik tevreden over de inzet Imany en bood haar zelfs een vakantiebaan aan.

 

Extra handjes

Assistent manager Harm de Jong vind de ervaringen met de leerlingen van Altra College en School2Care tot nu toe alleen maar positief. Harm: ‘Toen School2Care bij ons een groepsstage wilde organiseren, hoefden we daar niet lang over na te denken. We waren meteen enthousiast. Het is altijd handig wat extra handjes op de werkvloer te hebben en voor onze werknemers is het een goede ervaring om met allerlei verschillende scholieren om te gaan. Dat het een school voor speciaal onderwijs is, schrikt ons niet af. Wat ik heel positief vindt is dat de stagebegeleider van School2Care, IJf Blokker, midden tussen de groep van vier tot zes scholieren staat. Hij werkt net zo hard mee! Als de leerlingen ergens mee zitten, kunnen ze bij hem terecht. Dat motiveert; ik merk dat ze echt hun best doen hem te laten zien wat ze kunnen.’

 

Al ingewerkt

De ervaringen van La PLace zijn zo positief, dat Harm de groepsstages alleen maar kan aanbevelen bij andere bedrijven. Wat zijn de voordelen voor het bedrijf zelf? Harm: ‘Door de goede begeleiding van IJf zijn we heel weinig tijd kwijt aan aansturing en evaluaties, terwijl onze medewerkers worden ontlast door de extra werkkracht. We hebben hier veel verschillende werkzaamheden, dus ze kunnen van alles uitproberen. Bij een groot bedrijf als het onze hebben we altijd wel nieuwe medewerkers nodig. Sommige scholieren hebben er een baan aan overgehouden. Voordeel voor ons is dat ze dan al zijn ingewerkt.’

 

Waarom een groepsstage?

Een groepsstage is voor de leerlingen van Altra College en School2Care een mooie introductie op de arbeidsmarkt. Stagebegeleider IJf Blokker: ‘Onze leerlingen hebben wat extra begeleiding nodig om te slagen. Daarom ben ik ook altijd op de werkvloer aanwezig. Op een groepsstage leren ze basisvaardigheden zoals op tijd komen, opdrachten accepteren en uitvoeren en hoe je met klanten en collega’s om gaat. Ik sta naast de leerlingen, en dat geeft ze veiligheid en vertrouwen. Openheid is heel belangrijk. Ik spreek de leerlingen aan op hun gedrag, als dat nodig is. Zo leren ze snel nieuwe compententies. Ik zie ze groeien!’

Altra heeft al groepsstages georganiseerd bij La Place, Goed gemaakt, Alliander en Fietsdepot. Na de groepsstage volgt de individuele stage.

 

Wat is Altra College?

Altra College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor jongens en meisjes vanaf twaalf jaar. Op verschillende afdelingen in Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Haarlemmermeer krijgen leerlingen onderwijs van vmbo tot vwo. Altra College biedt meer begeleiding, structuur en vooral: een nieuwe kans. School2Care is een onderdeel van Altra College en biedt een geïntegreerd onderwijs-zorgarrangement voor leerlingen die langdurig uitvallen of dreigen uit te vallen. Ze volgen onderwijs op maat, aansluitend bij het niveau van de leerling.

 

 

Meer informatie over de groepsstages van Altra College en School2Care:

Ijf Blokker, werkmeester Altra west en School 2 Care I.blokker@altra.nl 06-46882547

 

 

 

 

Fancyfair voor schoolbieb Altra College Waterland

Spijkerpoepen, sjoelen, bloemen maken, raad de docent, foto’s maken in de fotobooth of wat eten en drinken. Er was afgelopen woensdag genoeg te beleven op de eerste fancyfair van het Altra College Waterland, en alles in Oud-Hollands thema. Na aankoop van een stippenkaart konden bezoekers deelnemen aan alle activiteiten.

 

Onlangs begon de Purmerendse school met het opstarten van een bibliotheekje. Daar zijn natuurlijk boeken voor nodig, en zo ontstond het idee voor de fancyfair. Adjunct directeur Diana van Sikkelerus: ,,We wilden wat geld ophalen voor nieuwe boeken, maar tegelijk een leuke dag organiseren voor onze leerlingen en mensen uit de buurt. Zo zien ze elkaar ook eens buiten schooltijden om.”

Buurbewoonster G.I. Weijde kreeg een uitnodiging in de brievenbus, en besloot toch maar eens een kijkje te nemen op bij de school. ,,Het is een gezellige dag. Ik heb bloemen gemaakt, en bijgepraat met de andere bezoekers. Ik heb ook naar cadeaus gegrabbeld in een ton, ik leek wel een kind”, grapt mevrouw Weijde.

 

Om 16.00 uur verzamelde iedereen zich in de grote aula van de school, om te zien of er nog mooie prijzen mee naar huis werden genomen bij de grote loterij. Winkeliers van het nabijgelegen winkelcentrum Meerland sponsorden de prijzen. Ook Daan (14) staat met zijn zusje Sarah (12) vol spanning te wachten tot het prijzenrad ging draaien. Toch hadden ze allebei een andere favoriete activiteit. ,,Ik moest een muntje werpen in een glazen bakje, als je raak gooide kreeg je 20 cent. Dat was het leukst”, vertelt Daan. Zuslief Sarah vond het maken van bloemen toch echt het leukst. Vol trots laat ze haar boeket aan iedereen zien.

Rond 17.00 uur waren de prijzen verdeeld en werd duidelijk dat er toch een paar honderd euro werd opgehaald voor nieuwe boeken. Juf Sjoukje Schaafsma sprak van een geslaagde dag. ,,We hebben dit als een team georganiseerd en daar ben ik trots op. Iedereen vond het leuk, en het was daarom een groot succes.”

 

Uit:http://www.dichtbij.nl/waterland/

 

 

 

Intensieve gezinsbegeleiding erkend!

De Erkenningscommissie heeft de methodiek Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG) erkend als Goed onderbouwd. Daarmee wordt de interventie opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI. Wij zijn trots op dit resultaat! Altra biedt IAG aan verschillende doelgroepen.

 

Het programma ondersteunt ouders, kind en school van het kind. Ons uitgangspunt: gezinnen komen vanuit hun eigen kracht tot oplossingen en wij ondersteunen daarbij.

 • De gezinsbegeleider zoekt eerst samen met het gezin uit wat de grootste problemen zijn en hoe die worden veroorzaakt.
 • Vervolgens bedenken ze een plan om de problemen aan te pakken. De gezinsbegeleider komt bij het gezin thuis en onderhoudt contact met school. Samen met ouders, kind en de leraar werken we aan het oplossen van de problemen.
 • De ouders krijgen praktische tips, waarmee ze meer vat krijgen op de opvoeding. Als het nodig is, schakelen we ook andere hulpverleners in, bijvoorbeeld om te helpen bij het vinden van werk of het ordenen van de financiën.
 • We werken aan het netwerk en kijken we of het gezin (meer) steun uit de omgeving kan krijgen, bijv. van familie, vrienden of buren.

Meer weten over IAG ? Klik dan hier.

 

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

 

Een interventie is effectief volgens eerste aanwijzingen als uit onderzoek met beperkte bewijskracht blijkt dat er voldoende effect optreedt bij uitvoering van de interventie, ook al staat nog niet vast dat de interventie dat effect heeft veroorzaakt. Goed onderbouwd is een interventie als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat het gestelde doel kan worden bereikt. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

 

 

Indrukwekkend gastcollege prof. Heertje op Altra College

Voor de tweede maal heeft Professor dr. A. Heertje een gastcollege gegeven aan de leerlingen van de examenklas op Altra Bleichrodt. Net als vorig schooljaar doceerde hij 11 juni eerst een uur economie. Hij relateerde hierbij aan de onderwerpen, die op het mondeling examen worden behandeld. Zo kwam bijvoorbeeld de prijzenoorlog aan de orde. Ook lichtte Professor Heertje het welvaartsbegrip in de economie toe. Hij relativeerde het enge begrip van economie, d.w.z. het materiële denken in termen van geld. Volgens hem gaat het bij economie om het voorzien van behoeften van mensen, die nu en straks leven. In de samenleving hebben mensen ook behoefte aan ruimte, stilte en natuur. Dat zie je nu juist toenemen en dat gaat over een welvaartsbegrip, dat veel ruimer is.

 

Lars de Groot, leerling uit 6VWO zei hierover het volgende:
“ Heertje kan uiterst boeiend vertellen met de juiste dosis temperament. Met zijn bevlogen maner van spreken “buldozert” hij door onze opgedrongen interpretatie van welvaart, in de ruime zin. Bravo!”

 

Na de pauze heeft meneer Heertje in het kader van het vak geschiedenis over zijn onderduikverleden verteld. De leerlingen vonden dit zeer indrukwekkend, omdat deze ervaringen zo uit eigen hand kwamen. De gedachte, dat hij hier eigenlijk niet had moeten zijn, kwam zeer dichtbij en maakte de waanzin van het verleden op wrange wijze significant. Zeer voelbaar was hoe er voortdurend gevaar was, dat hij als onschuldig kind opgepakt had kunnen worden.

Juist de persoonlijke ervaringen maakten het meeste indruk op de leerlingen, die nog nooit in zo’n grote groep zoveel stilte hadden opgebracht.

 

Van zijn kant heeft ook Professor Heertje dit respect van onze leerlingen ervaren, want de zaterdag erna sprak hij in het radioprogramma “Twee dingen” bij een thema-uitzending over generaties, over hoe inspirerend hij zijn ontmoeting met de leerlingen van het Altra had ervaren.

Wij zijn professor Heertje zeer erkentelijk voor zijn bezoek en graag wil ik besluiten met de woorden van Elvira Nijdam, leerling uit Havo5:
“ We mogen dankbaar zijn, dat professor Heertje naar onze school is gekomen. Hij heeft het mooi gedaan en ik vond zijn verhaal erg aangrijpend. Zeer dapper, dat hij het heeft aangedurfd om zijn verhaal en onderduikverleden opnieuw te vertellen. Ik heb bloemen voor hem mogen halen en dat heeft hij dubbel en dwars verdiend!”

 

Helene Viveen
docente geschiedenis Altra Bleichrodt

heertje1

Staand in het midden professor Dr. A. Heertje (met wit overhemd).

 

 

Jaarverslag Altra uit

Hoeveel cliënten en leerlingen heeft Altra in 2014 bijgestaan? Welke programma’s en opleidingen volgenden zij? Hoeveel medewerkers werkten voor ons? Deze en vele andere feiten en cijfers vindt u terug in:

Altra jaarverslag 2014

 

Recordaantal mbo-diploma’s Altra College

De resultaten van onze mbo-leerlingen overtreffen dit jaar weer onze verwachtingen. Maar liefst 77 leerlingen van Altra College Noord, Zuidoost, West, Waterland, Zaanstreek, Hoofddorp en Amsterbaken wisten een mbo-diploma in de wacht te slepen. Dit cijfer kan nog oplopen tot 79 diploma’s, want 2 leerlingen krijgen in augustus nog een herkansing.

 

Vorig jaar was de oogst 62 diploma’s, een stijging dus met 24%! Daarmee is de opgaande lijn van de afgelopen jaren, krachtig voortgezet.

 

diploma

 

De website is vernieuwd

U heeft het vast al opgemerkt: we hebben de website van Altra aangepast. Zo sluit onze website beter aan bij alle ontwikkelingen die binnen jeugd & opvoedhulp en passend onderwijs hebben plaatsgevonden. En zo kunt u – hopelijk!- alle informatie goed vinden.

 

Vaste structuur

Bovenaan vindt u de drie hoofdrubrieken: Jeugd & opvoedhulp, Onderwijs en Over Altra.

Wanneer u over de rubrieken scrollt, klapt het submenu uit, waardoor u rechtstreeks naar het onderdeel van uw interesse kunt navigeren. Klikt u liever via de hoofdrubieken verder? Dan komt u op een mooi vormgegeven pagina, waar u met iconen verder de weg wordt gewezen.

 

Afsnijden

Onderdelen waarvan we weten dat ze vaak worden bezocht, hebben we via de homepage bereikbaar gemaakt.

 • Wilt u bijvoorbeeld informatie over Altra College vinden? Al onze scholen staan onderaan de hoofdpagina. Hier vindt u alle afdelingen op een rijtje.
 • Wilt u meer weten over jonge moeders? Dan komt u via de dynamische knop ‘Jong en zwanger’ meteen bij de juiste informatie terecht.
 • Ook het aanbod van onze specialistische jeugd & opvoedhulp en ons pakket op het gebied van passend onderwijs, vindt u via deze shortcut.

 

Kijk gerust even rond op de website. Heeft u na het lezen nog vragen over wat Altra kan bieden? Neem dan contact met ons op. Dit kunt u doen via ons algemene nummer (020 555 83 33) of via de mail (info@altra.nl).
Met vragen of opmerkingen over de website kunt u terecht bij communicatie@altra.nl.

 

Ontdek de rijke historie van Altra

Vol trots nemen we u mee langs belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Altra. Dus trek uw wandelschoenen aan en dwaal tijdens deze digitale wandeling door de tijd. U ziet hoe Altra en haar medewerkers vanaf 1885 tot nu, hulp hebben geboden aan kinderen en hun ouders, aan jonge moeders en hun baby’s, aan leerlingen en scholen.

 

 

We laten u kennismaken met de grondleggers van Altra, die zich vanuit een diep gevoel van rechtvaardigheid in hebben gezet voor de toekomst van ieder kind. Stuk voor stuk enorm krachtige vrouwen die op de barricade durfde te staan en verschil hebben gemaakt.

 

 • Zo richtte Annette Versluys Poelman het eerste opvanghuis op waar ongehuwd moederschap niet als zondig werd gezien. Ongehuwde moeders moesten gesteund worden vond zij, niet moreel veroordeeld.
 • Zo geloofde Elisabeth Boddaert niet in repressieve maatregelen zoals tuchtscholen, maar zette in op warme, preventieve begeleiding om naar criminaliteit afglijdende kinderen te helpen. Het kwade overwinnen door het goede. Met de oprichting van het eerste Boddaerthuis in Amsterdam (1903) is het fundament gelegd voor Altra’s latere daghulp en ambulante hulp.
 • Zo streed Wilhelmina Bladergroen voor kinderen die vastliepen op school. In 1941 begon zij in haar eigen appartement een klasje met enkele kinderen die les kregen van een onderwijzeres en die door haar werden begeleid bij hun leermoeilijkheden. Hiermee was ze de wegbereidster van het LOM-onderwijs in Nederland en legde de basis voor PPI en Altra College.

 

Wist u dat?

 • Medio de jaren vijftig werd het ondenkbaar om als ongehuwde moeder het kind te houden. Niemand wilde een vrouw die een kind had of een kind had gehad. Afstand doen werd de standaard.
 • Vanaf 1901 verplichtte de leerplichtwet kinderen van 6 tot 12 jaar tot het volgen van onderwijs. Speciaal onderwijs bestond nog niet.
 • Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog stagneerde de ontwikkeling van het speciaal onderwijs.
 • In de jaren zeventig/tachtig ontstond een groep vrouwen die bewust niet trouwden en hun kinderen alleen opvoedden: de BOM-moeders
 • In 1999 fuseerden AfraBoddaert en PPI. Door deze fusie werd de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs versterkt en werden nieuwe programma’s op het snijvlak van jeugdhulp en onderwijs ontwikkeld.
 • In 2003 werd, samen met het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie de Bascule, gestart met onderwijs en zorg voor 14 leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum op HAVO/VWO niveau.

 

Altra biedt speciaal onderwijs en jeugd & opvoedhulp in Amsterdam en omstreken. Hulp zowel thuis, op school als in de buurt; daar waar het nodig is en het beste werkt. Oplossingen zoeken we altijd samen met kinderen, ouders en school. We kijken daarbij hoe we de eigen kracht kunnen vergroten. Zodat iedereen de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet kan! Die verbinding tussen kind-ouders-school en focus op veiligheid werd in het vroege verleden al als belangrijk gezien. Daar bouwen we nog steeds op door. Samen met partners blijven we ons inzetten om geschiedenis te schrijven die er toe doet.

 

De geschiedenis van Altra hangt nauw samen met de geschiedenis van Nederland. Beide worden beschreven in de Canon en ondersteund door historisch beeldmateriaal en verdiepende artikelen. Kijk en klik in de rondte, wij wensen u veel lees- en kijkplezier!

 

 

Nationaal fonds Kinderhulp: bedankt!

Kinderhulp maakt zich sterk voor kinderen die in ons land in armoede opgroeien. Want alle kinderen recht hebben op geluk. Altra roept geregeld de hulp in van het fonds, voor kinderen en gezinnen die financieel in de knel zitten. Onlangs keerde Kinderhulp 2.800,- euro via Altra uit aan gezinnen die dat hard nodig hebben. Voor kinderkleding, inrichting van een kinderkamer, reiskosten naar school, schoolreisje, een familievakantie en een kinderfiets. Onbetaalbaar!

 

 

Altra College West verhuist naar Zuidoost

Maar jeugd & opvoedhulp blijft actief in Amsterdam West!

 

Aan het eind van het schooljaar, in juli 2015, zal Altra College de Louis Couperusstraat 131 verlaten. Het schoolgebouw is oud en kan niet meer bieden wat onze leerlingen nodig hebben. Het gebouw wordt gesloopt.

 

Prachtige school in Zuidoost!

Ons team en onze leerlingen zijn van harte welkom bij Altra College Zuidoost. Het mooie nieuwe gebouw aan Kortvoort 60 heeft genoeg ruimte en prachtige faciliteiten om onze leerlingen goed onderwijs te bieden. De lokalen zijn licht en ruim, er is een prachtige sportzaal, een mooi technieklokaal en in een echte horecakeuken krijgen de leerlingen kooklessen.

We geven hier onderwijs op vmbo, mbo 1 en mbo 2 niveau. De leerlingen kunnen bij ons dus een startkwalificatie behalen.

 

De vakschool

De verhuizing van Altra College West geeft ons de kans te werken aan onze grote wens: een nieuwe vakschool oprichten, waar onze leerlingen meerdere vakprofielen kunnen volgen. Het samengaan van Altra College West en Zuidoost is een eerste stap. Samen hebben we meer docenten, meer ondersteuning en meer mogelijkheden. Hierdoor kunnen we beter onderwijs bieden. Zo krijgen de leerlingen in de bovenbouw bijvoorbeeld meer les van vakdocenten.

 

Vervoer

Kinderen die langer dan 5 kilometer moet reizen naar school, komen in aanmerking voor een reisvergoeding.

 

Het afscheid

We laten het afscheid van ons oude schoolgebouw niet ongemerkt voorbij gaan.

 • In de week van 15 tot 19 juni combineren we hard werken met plezier: het is de toetsweek én alle klassen van West hebben een leuk klassenuitje.
 • In de week van 22 tot en met 26 juni organiseren we een activiteitenweek voor de jongeren van West.
 • Donderdag is de feestelijke afsluiting van het pand aan de Louis Couperusstraat. Dan organiseren we een gezellige sportdag in de sportzaal en op het schoolplein voor de jongeren van West.
 • Vrijdag trekken we uit voor de diploma-uitreiking van de entreeleerlingen.
 • Daarna heeft iedereen vakantie en kan de verhuizing naar Zuidoost beginnen.


Jeugd & opvoedhulp

Het team specialistische jeugd & opvoedhulp van Altra blijft actief in Amsterdam West. Deze hulp is aanvullend op de hulp vanuit het ouder en kindteam, bedoeld voor complexe problemen waarvoor meer intensieve hulp nodig is. De hulp is in te zetten via het aanmeldteam.

 

Positief leef- en leerklimaat bij School2Care

Voor jongeren met zeer complexe problemen die niet of nauwelijks naar school gaan biedt School2Care een laatste kans om alsnog de draad op te pakken. Een positief leef- en leerklimaat is in een setting als School2Care van cruciaal belang voor het slagen van de behandeling en positieve leerprestaties van de jongeren. Maar hoe bereik je een positief klimaat in een setting met jongeren die overal zijn uitgevallen en weinig positief denken over zichzelf en de maatschappij?

Sanne Pronk, praktijkonderzoeker Altra, heeft hier samen met de Hogeschool Leiden onderzoek naar gedaan. De resultaten zijn te lezen in onderstaand verslag.

 

Lees het onderzoeksverslag hier.

 

Europese subsidie voor arbeidstoeleiding

De situatie op de arbeidsmarkt is niet rooskleurig voor schoolverlaters, de werkloosheid onder jongeren is hoog. Voor iedere jongere is het een hele uitdaging om passend werk te vinden, maar sommige groepen kunnen extra ondersteuning heel goed gebruiken.

 

De gemeente Zaanstad heeft daarom subsidie aangevraagd voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in regio Zaanstreek / Waterland. Het Europees Sociaal Fonds heeft deze subsidie toegekend voor de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016. Altra College, een school voor voortgezet speciaal onderwijs, krijgt een deel van dit geld om de arbeidstoeleiding een extra impuls te geven.

 

We kunnen hiermee extra investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing en -participatie van leerlingen, die de school binnen afzienbare tijd zullen verlaten of al zijn afgezwaaid. Deze jongeren zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt en hebben voor het verkrijgen of behouden van een baan extra aandacht en hulp nodig. De ESF-middelen worden aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt voor deze groep -blijvend- te verbeteren. We sluiten hiermee aan op de Aanpak Jeugdwerkloosheid Zaanstreek-Waterland ‘Van school naar werk’, van de gemeente Zaanstad, waarin staat dat extra inspanningen nodig zijn om te voorkomen dat jongeren aan de kant komen te staan zonder opleiding of werk.

 

esf klein

 

Bent u de gezinshuisouder die jonge moeders op weg helpt?

In de regio Amsterdam zijn wij op zoek naar gezinshuisouders die jonge moeders willen ondersteunen.

 

 • Wilt u met uw kracht, uw gezin, uw ondernemingszin een gezinshuis runnen?
 • Geeft u jonge moeders en hun baby’s een stabiele basis voor hun toekomst?
 • Staat u stevig in uw schoenen?
 • Wilt u deze uitdaging aangaan als zelfstandig en maatschappelijk ondernemer?

 

Klik hier voor meer informatie.

 

Praktijkonderwijs voor leerlingen met ASS bij Altra College Zaanstreek

Sinds 1 augustus zijn scholen verplicht passend onderwijs te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zo ook aan scholieren die kampen met autisme. Maar niet iedere leerling kan overal de juiste ondersteuning krijgen. In Zaanstreek biedt Altra College een oplossing voor leerlingen met autisme, die praktijkonderwijs volgen.

 

Binnen het voortgezet onderwijs in regio Zaanstreek zijn afspraken gemaakt over de ondersteuning van leerlingen met autisme. Bij iedere school voor voortgezet onderwijs houden enkele docenten hun bekwaamheid op peil op specifieke aandachtsgebieden, waaronder ook ASS. Toch zijn er leerlingen die hun heil noodgedwongen buiten de regio moeten zoeken. Autistische leerlingen die onderwijs volgen op havo of vwo-niveau, zijn aangewezen op Altra College Bleichrodt in Amsterdam Zuidoost. Frenk Saarloos, afdelingsmanager Altra College Zaanstreek, zegt: “Being different can be a good thing.”

 

Leerlingen met een stoornis in het autistische spectrum die praktijkonderwijs volgen, kunnen nu wel in eigen regio terecht: bij Altra college Zaanstreek. Daarover zijn afspraken gemaakt met de praktijkscholen, Dynamica VSO en Altra College. Het betreft vaak leerlingen die last hebben van gestapelde problematiek. Niet door ASS en een laag cognitie niveau vallen ze uit op hun school, maar door de combinatie met deviant gedrag.

 

Meer informatie in bijgaand artikel uit het Noordhollands Dagblad.

 

ASS leerlingen

 

Altra College Jellinek wordt Altra College Arkin

Altra College Jellinek verzorgde het onderwijs aan jongeren in behandeling van Jellinek Jeugd, onderdeel van Arkin. Sinds 25 maart jl. kunnen ook jongeren die bij andere afdelingen van Arkin in behandeling zijn aangemeld worden bij het Altra college. Vandaar dat we vanaf nu spreken van Altra College Arkin.

 

Arkin is een GGZ instelling, gespecialiseerd in de behandeling van mensen met psychiatrische stoornissen en complexe psychische- en verslavingsproblematiek. De afdelingen die naar Altra College kunnen verwijzen zijn onder andere Jellinek Jeugd, Punt P, Zwerfjongerenteam, NPI, Jong volwassenenteam.

 

Na de zomervakantie is er ruimte voor 18 jongeren tussen de 12-23 jaar. Op dit moment hanteert de school een wachtlijst.

 

Altra College Arkin blijft gevestigd in de Tweede Constantijn Huygensstraat 39-2, Amsterdam.

 

NB: Alleen jongeren die in behandeling zijn kunnen na overleg met hun behandelaar worden aangemeld bij het Altra college Arkin.

 

Onderwijs speelt rol in ouderenzorg

Een mooi artikel verscheen in het Parool. Het gaat over hoe leerlingen van Altra College, die een mbo opleiding volgen, ouderen helpen door een gezellige maaltijd voor ze te regelen. Elke maandag koken de leerlingen onder begeleiding van twee koks een driegangenmenu voor buurtbewoners. Lees het artikel hier.

 

Altra College West verhuist

Aan het eind van het schooljaar, in juli 2015, zal Altra College de Louis Couperusstraat 131 verlaten. Het schoolgebouw is oud en kan niet meer bieden wat onze leerlingen nodig hebben. Het gebouw wordt gesloopt.

 

Toekomstwens

Dit geeft ons de kans te werken aan onze grote wens: een nieuwe vakschool te stichten, waar onze leerlingen meerdere vakprofielen kunnen volgen. We praten met de gemeente Amsterdam over de bouw van een heel nieuw gebouw, waar we deze wens waar kunnen maken. Zover is het nu nog niet.

 

Komend schooljaar

Waar gaan we komend schooljaar naartoe? Ons team en onze leerlingen zijn van harte welkom bij Altra College Zuidoost. Het mooie nieuwe gebouw aan Kortvoort 60 heeft genoeg ruimte en prachtige faciliteiten om onze leerlingen goed onderwijs te bieden. De leerlingen kunnen hier onderwijs volgen op vmbo (uitsluitend voor onderbouw), mbo 1 en mbo 2 niveau in de huidige én extra profielen. Leerlingen die mavo, havo of vwo-niveau aankunnen, kunnen terecht bij Altra College Centrum en Altra College Bleichrodt.

 

Onderwijsinspectie oordeelt positief over Altra College Noord

De onderwijsinspectie is weer langs geweest bij Altra College Noord. Ook dit jaar hebben ze een positief oordeel gekregen! Complimenten voor het team van Altra College Noord. Ze hebben alle ingrediënten die nodig zijn om oplossingsgericht te werken. Voor hun is de volgende stap om de ambities voor de doelgroepen van de school te formuleren. Dit resulteert in het opnieuw behouden van het basisarrangement, zoals dat bij de onderwijsinspectie heet.

 

Gefeliciteerd Altra College Noord met het bepaalde succes! Het team en de leerlingen hebben dit gevierd met een stuk taart

 

Europese subsidie voor arbeidstoeleiding leerlingen

De situatie op de arbeidsmarkt is niet rooskleurig voor schoolverlaters, de werkloosheid onder jongeren is hoog. Voor iedere jongere is het een hele uitdaging om passend werk te vinden, maar sommige groepen kunnen extra ondersteuning heel goed gebruiken.

 

De gemeente Amsterdam heeft daarom subsidie aangevraagd voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in regio Amsterdam. Het Europees Sociaal Fonds heeft deze subsidie toegekend voor de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016. Altra College, een school voor voortgezet speciaal onderwijs, krijgt een deel van dit geld om de arbeidstoeleiding een extra impuls te geven.

 

We kunnen hiermee investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing en -participatie van leerlingen, die de school binnen afzienbare tijd zullen verlaten of al zijn afgezwaaid. Deze jongeren zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt en hebben voor het verkrijgen of behouden van een baan extra aandacht en hulp nodig.

 

De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt blijvend te verbeteren. We sluiten hiermee aan op “Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid 2015–2018” van de gemeente Amsterdam, waarin staat dat extra inspanningen nodig zijn om te voorkomen dat jongeren aan de kant komen te staan zonder opleiding of werk.

 

logo amsterdamesf klein

 

Artikel School2Care in NRC

Een mooi artikel over School2Care is 14 maart in het NRC Handelsblad verschenen. De auteur neemt je mee naar de verschillende lessen van School2Care. Het stuk is op een levendige manier geschreven en door de vele quotes van leerlingen en leraren is het net of je zelf aanwezig bent.

 

Het artikel kan je hier lezen.

 

Altra doet mee met het congres Onderwijs en Jeugdhulp verbonden!

Op 1 juni 2015 vindt het congres “Onderwijs en Jeugdhulp verbonden!?” plaats in de Rijtuigenloods te Amersfoort. Tijdens dit congres kunnen professionals zich laten inspireren door andere professionals in het vak. In verschillende sessies zullen er voorbeelden van samenwerking in de praktijk van (speciaal) onderwijs en jeugdhulp aan de orde komen. Dit om de zorg voor de jeugd te verbeteren.

 

Altra gaat ook zo’n sessie geven. Janet Schut (School2Care) en Emilie de Graaf (Beter paSSendklas) zullen wat vertellen over de Amsterdamse aanpak om jongeren op school te houden en weer naar school te krijgen. Deze sessie heet: Geen één jongere hoort thuis te zitten.

 

Onderwijs en jeugdhulp werken in de praktijk en op beleidsniveau steeds meer samen voor een passend en samenhangend aanbod voor jeugdigen en opvoeders. Toch zijn goede en veelbelovende samenwerkingsprogramma’s en bestuurlijke aanpakken weinig bekend en worden deze te weinig gedeeld en benut. Dit congres biedt een uitkomt om dit wel te doen. Met meer dan 60 verschillende sessies en ruim 100 presentatoren kan iedereen zich laten inspireren. Daarnaast is er bij de sessies alle ruimte voor gesprek, debat, vragen en antwoorden van deelnemers.
Meer informatie over het congres is te vinden op: http://www.ojcongres.nl/

 

‘Schoolcoaches kunnen ouders en kinderen nu meer bieden’

HAARLEMMERMEER – Marieke Engels is schoolcoach op zeven scholen voor basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. “Dat waren er vroeger zeventien. Ik kan dus nu veel vaker in de scholen aanwezig zijn en heb meer tijd voor de ouders en kinderen.” Schoolcoaches (schoolhulpverleners) hebben sinds 1 januari nieuwe taken.

 

Aan iedere school in Haarlemmermeer is een schoolcoach (schoolhulpverlener) verbonden. De schoolcoach biedt ondersteuning aan de school, ouders en kinderen/jongeren bij problemen die niet direct met leren te maken hebben. Bijvoorbeeld bij vragen over het gedrag of de ontwikkeling van het kind of de jongere, bij vragen over de opvoeding of zorgen over de veiligheid. De schoolcoach helpt de school, de ouders en het kind of de jongere zoveel mogelijk om zelf oplossingen te vinden.

 

Extra ondersteuning

Marieke Engels: “Ons werk is voor een deel veranderd. Een belangrijke wijziging is dat wij nu gespecialiseerde zorg kunnen inschakelen als dat nodig is. Die bevoegdheid hebben wij van de gemeente gekregen. Gespecialiseerde zorg kan nodig zijn als er ondanks de inzet van school en ondersteuning van mij of anderen, toch zorgen en problemen blijven bestaan. Soms is extra ondersteuning voor het kind of de jongere nodig. Maar het kan ook gaan om opvoedondersteuning of hulpverlening bij andere problemen in het gezin.”

 

Spreekuren

Ouders, kinderen, jongeren, intern begeleiders en leerkrachten kunnen bij de schoolcoach terecht. Meestal verloopt het contact via de intern begeleider of de zorgcoördinator. “Maar ik houd nu ook spreekuren, waar ouders zelf kunnen binnenlopen.” Op alle scholen wordt meer bekendheid gegeven aan de schoolcoach, via website, schoolgids, nieuwsbrieven of een presentatie op ouderavonden. Schoolcoaches kunnen sinds 1 januari ook langere hulpverleningstrajecten bieden. “Eerst waren dat maximaal vijf gesprekken, nu kunnen dat er ook tien zijn als dat nodig is.” Verder kunnen zij trainingen geven binnen de school. “Weerbaarheidstrainingen bijvoorbeeld, of trainingen om kinderen uit groep acht voor te bereiden op de overgang naar voortgezet onderwijs.”

 

Contact

Marieke is in dienst bij Altra, één van de jeugdhulporganisaties waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. “Alle professionals in de Haarlemmermeer die betrokken zijn bij jeugdzorg hebben dezelfde training gehad in oplossingsgericht werken, zodat wij mensen op dezelfde manier benaderen. De gemeente houdt goed contact met ons. Afgelopen vrijdag was er een bijeenkomst in het raadhuis voor professionals en zorgaanbieders over vraag en aanbod, zodat wij weten wat we aan elkaar hebben en elkaar sneller kunnen vinden. Mijn ervaring is dat de gemeente ook makkelijk bereikbaar is als je vragen hebt.”

 

Schoolplek

Is Marieke positief over de manier waarop in Haarlemmermeer jeugdhulp wordt georganiseerd? “Hulp en ondersteuning wordt nu meer dan vroeger in en rond de school geconcentreerd. Bij beginnende problemen kunnen we snel inspringen. De school, de ouders en het kind of de jongere worden daar altijd alle drie bij betrokken. Spelen er ernstige of ingewikkelde problemen, dan kunnen de schoolcoach, de jeugdarts- of verpleegkundige of de leerplichtambtenaar gespecialiseerde hulpverlening inschakelen. Dat vind ik allemaal positief. Mijn kanttekening is wel dat een school een schoolplek moet blijven. De belangrijkste taak van de school is en blijft goed onderwijs verzorgen.”

 

Positief oordeel van de onderwijsinspectie!

Complimenten voor de teams van Altra College Bleichrodt en Altra College Bascule: ze hebben weer een positief oordeel van de onderwijsinspectie gekregen. Gister was de inspectie op bezoek, een kleine greep uit hun bevindingen: goede lessen, betrokken teamleden, opbrengstgericht werken is goed in ontwikkeling. Dit resulteert in het opnieuw behouden van het basisarrangement, zoals dat bij de onderwijsinspectie heet.

 

STOP is goed onderbouwd!

Het School-Time-Out-Project voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is door de Erkenningscommissie Interventies beoordeeld als goed onderbouwd. Hier zijn we erg blij mee! Dit betekent dat STOP goed beschreven is en dat het aannemelijk is dat met STOP het gestelde doel kan worden bereikt.

 

Een STOP is een aparte klas voor leerlingen die vanwege hun gedrag (tijdelijk) niet meer in hun eigen klas kunnen blijven. In een STOP krijgen ze gedurende maximaal drie maanden onderwijs en hulp. Als een leerling in de loop van de STOP periode ander gedrag laat zien, komt terugkeer naar de eigen klas in zicht. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt er samen met leerling en ouders over andere oplossingen gesproken.

 

Wat werkt het beste in welke situatie? De Erkenningscommissie Interventies is een onafhankelijke, landelijke commissie die interventies in de jeugdsector beoordeelt op kwaliteit en effectiviteit. Mocht je dus een probleem willen oplossen en daar een werkzame methode bij zoeken, dan kunnen de databanken van de Erkenningscommissie Interventies uitkomst bieden. Hierin staat STOP voortaan ook.

 

Bijna excellent

De Bets Frijlingschool was genomineerd voor het predicaat Excellente School 2014. We kwamen door de eerste selectie van de jury, waarbij werd gekeken naar vijf criteria:

 

 • Onderwijsresultaten (ook in relatie tot de leerlingenpopulatie).
 • Heldere visie op onderwijs.
 • Zelflerend vermogen van de school.
 • De omstandigheden waaronder een school werkt.
 • De manier waarop een school zich onderscheidt, zoals aandacht voor excellentie en hoogbegaafde leerlingen.

 

Op 26 januari was een afvaardiging naar Den Haag vertrokken voor de uitreiking van het predicaat. Helaas behoorde de Bets Frijlingschool niet tot de scholen die het predicaat Excellente School in ontvangst mochten nemen. Toch zijn we erg trots! Met de nominatie heeft de Bets Frijlingschool al laten zien dat ze uitblinken in hun onderwijs. Het is een stimulans geweest om de kwaliteitsverbetering te borgen. Hiermee hebben we de eerste stappen in de goede richting gezet en nu hebben we een mooi doel voor volgend jaar: het predicaat Excellente School binnenhalen.

 

Informatie voor de pers

Altra staat graag de pers te woord, u kunt contact met ons opnemen per email communicatie@altra.nl of telefonisch 0610523576.

 

Incident 22 januari 2015

Update: zaterdag 24 januari is het slachtoffer uit het ziekenhuis ontslagen en naar huis gegaan, het gaat goed met haar.

 

Donderdag 22 januari heeft een ernstig incident plaatsgevonden, waarbij twee leerlingen van een van onze scholen betrokken zijn. Na schooltijd is ruzie ontstaan tussen de leerlingen, toen ze naar de tram liepen. De ruzie is geëscaleerd en een leerling raakte gewond. Gelukkig gaat het naar omstandigheden goed met deze leerling, inmiddels is ze thuis. De politie is een onderzoek gestart en heeft de mogelijke dader aangehouden.

Dit is een zeer schokkende gebeurtenis voor ons allemaal. Vrijdag stond in het teken van nazorg en het begeleiden van onze leerlingen en docenten. Het crisis interventie netwerk van schoolpsychologen ondersteunen ons hierbij. Samen met hen heeft het docententeam een plan gemaakt om de nazorg zo goed mogelijk vorm te geven. Vrijdag is de school gezamenlijk gestart, vervolgens zijn we in de veiligheid van de eigen klas met de individuele leerlingen in gesprek gegaan. Daar nemen we de tijd voor die nodig is, iedereen gaat hier op een andere manier mee om. Met het team bespreken we welke leerlingen extra aandacht nodig hebben. We gaan hier heel zorgvuldig mee om de komende tijd, want reacties kunnen ook later ontstaan. Maandagmiddag is er een inloopspreekuur voor ouders op school.

 

Noot voor de pers

We willen de rust bewaren op school. De leerlingen moeten de ruimte krijgen om op hun eigen manier deze nare gebeurtenis te verwerken. We vragen u dit te respecteren. Mocht u extra informatie wensen of een reactie willen vanuit het bestuur dan kunt u contact opnemen met de communicatie adviseur van Altra, 0610523576.

 

Nieuwjaarsgroet leerlingen Altra College

Altra wenst iedereen een heel gelukkig nieuwjaar! De leerlingen van Altra College Centrum hebben het nieuwe jaar creatief en feestelijk ingeluid en wij hebben van hun creaties een mooie kaart van gemaakt. Klik op de afbeelding om hem te vergroten. Kaart nieuwjaar Altra College

 

Opvoedproblemen ontstaan niet zomaar

Regelmatig komt het voor dat de opvoedproblemen samenhangen met verstoringen in de ouder-kind relatie. De ouder is onvoldoende alert op de signalen van het kind en interpreteert deze niet juist of reageert niet adequaat. Het aanleren van opvoedtechnieken heeft bij deze ouders vaak niet het gewenste resultaat en kan zelfs averechts werken. Wat werkt wel? De kortdurende interventie NIKA kan helpen, Karine Zuidgeest en Nina Draaisma, gedragswetenschapper van Altra schreven hierover een artikel, gepubliceerd in Vroeg, dec, 2014.

Vroeg, Opvoedproblemen ontstaan niet zomaar, DEC 14

 

 

Bets Frijlingschool gaat voor excellent!

 

We zijn nu al trots. De Bets Frijlingschool, onze basisschool voor speciaal onderwijs, is genomineerd voor het predicaat ‘excellente school’. Een delegatie van Altra zal maandag 26 januari afreizen naar Den Haag, in de hoop dat we dit predicaat een jaar lang mogen voeren.

 

Excellent?

Excellente scholen halen het beste uit hun leerlingen. De scholen zorgen niet alleen voor goede leerresultaten. Ze bieden extra uitdagingen aan talentvolle leerlingen. En ze ondersteunen leerlingen die dat nodig hebben.

 

Juist voor onze leerlingen

Onze leerlingen hebben ernstige gedragsproblemen, al dan niet samenhangend met een psychiatrische stoornis. Onze leerlingen hebben dus allemaal extra ondersteuning nodig, om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en de school met succes te doorlopen. Zij moeten zich extra inspannen om eruit te halen wat erin zit. En dat geldt ook voor ons. Juist onze leerlingen hebben behoefte aan een excellente school.

 

Stimulans

De aanmelding is voor ons een stimulans om de stappen die we hebben gezet richting kwaliteitsverbetering te borgen. Een delegatie van de jury heeft een bezoek gebracht aan de Bets Frijlingschool om te onderzoeken of we inderdaad aan de criteria voldoen. Dat we genomineerd zijn betekent dat de jury daarvoor voldoende aanknopingspunten heeft gevonden. Het finale oordeel horen we 26 januari. Duimen dus, voor ons én voor onze leerlingen.

 

 

Cadeautjesberg, dankzij KPMG Meijburg & Co

Woensdag 3 december is de Sint langs geweest bij Altra en heeft een grote berg cadeautjes achtergelaten. Juten zakken vol met pakjes werden afgeleverd op de drie kernlocaties, om vandaaruit verder te worden verspreid door hulppieten van Altra. Doel: de schoenen van de kinderen die wij in begeleiding hebben.

 

De medewerkers van KPMG Meijburg & Co hebben de Sint een handje geholpen door maar liefst ruim 600 cadeautjes bij Altra af te leveren voor de kinderen die door Altra worden geholpen. Een afvaardiging van de KPMG-medewerkers kwam de cadeautjes persoonlijk afleveren bij Altra.

 

Hiermee kunnen veel kinderen, voor wie het niet vanzelfsprekend is, toch nog en Sinterklaascadeautje krijgen. Deze actie is tot stand gekomen dankzij de bemiddeling van het Nationaal Fonds Kinderhulp, die het Sinterklaasfeest voor veel jeugdzorgcliënten toch al ieder jaar opvrolijkt door de actie Pepernoot.

 

Altra is erg blij met deze hulp van KPMG en het Nationaal Fonds Kinderhulp.

kado kpmg2 kado kpmg

 

Twee sterke moeders uit twee continenten

Hong Kong en Kameroen. Twee thuislanden van moeders aan wie ik hulp heb verleend. Zij hebben hun moederland verlaten om wat voor reden dan ook. ‘Een betere toekomst voor hun kind’ is net als voor elke moeder, ook voor deze moeders de allerbelangrijkste reden. Altijd!

 

Bij een huisbezoek tref ik twee moeders uit twee uiteenlopende continenten. Eén gezamenlijke geschiedenis. Asielzoekers? Procederend? Illegalen? Deze moeders delen een halve woning.

 

Warmte en gezelligheid

Trots laten ze zien hoe zij de krappe ruimte optimaal benutten. De kamer, ik schat twee bij vier, die elke moeder deelt met een kind, is ingericht als slaap- werk- en woonkamer. Van te voren zou je het niet hebben kunnen bedenken, maar warmte en gezelligheid stralen er vanaf. In andere opvanghuizen trof ik droevige taferelen en dito verhalen. Maar in deze eenvoudig ingerichte smalle keuken waar nog net plaats is voor een keukentafeltje, heb ik samen met deze moeders van alles kunnen bekokstoven boven een mok dampende thee.

 

Chemie

Hong Kong en Kameroen. Een wereld van verschil. Twee sterke moeders. Geen verschil. Bondgenoten. De één stimuleert de ander. Wat een chemie. Wat een kameraadschap. Moeders die vanuit hetzelfde schuitje op zoek zijn naar een vrijetijdsbesteding voor hun kind. Een nuttige.“Vooral bewegen vinden we belangrijk. En ontwikkeling. Iets op cultureel gebied. Een muziekinstrument. Of dans. O ja. Wij zoeken ook iemand die thuis kan komen helpen met voorlezen.” De Nederlandse taal zijn deze vrouwen nog niet machtig maar als je als hulpverlener een beetje moeite doet dan kom je samen een heel end. Moeders weten wat het beste is voor hun kind. De hulpverlener weet waar Abraham de mosterd vandaan haalt.
Fluitend

Inmiddels bezoeken beide kinderen wekelijks de Jeugdtheaterschool op loopafstand van hun huis. Het ene kind gaat daarnaast wekelijks naar judo het andere is lid geworden van de plaatselijke zwemvereniging. Als ik op de galerij nog eens omdraai staan beide moeders nog steeds enthousiast te zwaaien. Fluitend ga ik de lift in. Eén van mijn laatste contact momenten als hulpverlener in Zuidoost. Op weg naar nieuwe uitdagingen in een ander stadsdeel. Bruisend van energie.

 

Nellie Bakboord.

Amsterdam zuidoost

27-11-2014

 

Nelly werkt vanaf 1 januari voor het ouder- en kindteam in Watergraafsmeer

 

Weer aan de slag tien jaar effectief

 Al meer dan duizend jonge moeders op weg geholpen!

Als een meisje of jonge vrouw zwanger wordt, verandert er plotseling veel in haar leven. Het is moeilijk naast de zorg voor het kind, ook nog een opleiding te volgen of te werken. Ze moet zoveel regelen en zoveel vaardigheden opdoen om een zelfstandig bestaan op te kunnen bouwen samen met haar kind. Hoe krijgt ze alles georganiseerd? Om jonge moeders daarin te ondersteunen richtte Altra in 2003 Weer aan de Slag op.

 

Weer aan de Slag startte voorzichtig met de begeleiding van 24 jonge moeders. Ed Lekatompessy en Marjo Jacobsen, begeleiders van het eerste uur: ‘Het was veel pionieren, maar we boekten al gauw de eerste successen. We wisten 60% van de jonge moeders naar werk of opleiding te bemiddelen. Nu, tien jaar later, hebben we meer dan duizend jonge vrouwen succesvol op weg geholpen.’

 

Uitgebreid netwerk
Gedreven door enthousiasme en een gerichte PR van de medewerkers, ontstond er binnen de kortste keren een effectief netwerk. Altra wist verwijzers te interesseren en te mobiliseren om jonge moeders door te verwijzen naar Weer aan de Slag. We werkten onder meer samen met Dienst Werk en Inkomen (DWI), Bureau Jeugdzorg, Zorginstellingen, het Leger des Heils, Spirit, HVO Querido en het beroepsonderwijs Rocva en Rocasa.

 

Wegens succes uitgebreid
Begin 2006 breidde DMO de opdracht aan Weer aan de Slag uit met nog eens tweehonderd trajecten. Daardoor kon het team groeien naar zeven trajectbegeleiders. Ed over deze periode: ‘Weer aan de Slag startte met trainingen, waaraan alle cliënten zonder dagbesteding werden verzocht deel te nemen. De nu zo bekende onderwerpen kwamen aan bod: hoe regel je kinderopvang, hoe combineer je alleenstaand ouderschap met school en/of werk, hoe ga je om met een klein budget, enzovoorts.’

 

 

Wist je dat…?

 • Weer aan de Slag heeft in tien jaar meer dan duizend moeders en hun kinderen begeleid.
 • Dat is gemiddeld honderd per jaar!
 • Weer aan de slag begon in april 2004 begon met twee trajectbegeleiders.
 • Weer aan de Slag was onderdeel van het project Bijzondere Trajecten Risicojongeren (BTR) van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling ( DMO) van de gemeente Amsterdam.
 • Het project werd de eerste twee jaar als ‘pilot’ gezien.
 • En werd na twee jaar een structurele activiteit van Altra.

 

Succes!
Zomaar twee succesverhalen:

 • Een cliënte van het eerste uur is uitgestroomd naar de MBO opleiding Apothekers assistent, iets wat ze destijds heel graag wilde. Ze heeft haar diploma behaald en studeert nu aan de HVA toegepaste psychologie. Ze wil graag iets terug doen door stage te lopen bij Weer aan de Slag.
 • Een moeder van een dochter van twee had geen contact meer met haar ouders vanwege haar niet-Marokkaanse partner. Ze had wel goed  contact met de vader van haar dochter en een plek in een  gastgezin (heel belangrijk vanwege  de onregelmatige werktijden). Ze volgde de opleiding kraamzorg aan het ROCVA, haalde haar rijbewijs en werkt nu bij De Baker kraamzorg Amsterdam Noord.

 

wads klein 

Het huidige team van Weer aan de Slag. Van links naar rechts: Annemarie Stam, Loubna Ben Brahim, Marieke Heling, Nancy Roosblad, Marjo Jacobsen en Ed Lekatompessy.

 

Dromen waarmaken met vallen en opstaan

Altra College wil alle leerlingen op weg helpen naar een mooie toekomst. Daar doen wij alles aan, samen met de leerlingen. Want de inzet van de leerlingen zelf is cruciaal om resultaten te bereiken. Alleen met doorzettingsvermogen, met vallen en weer opstaan, kan een leerling zijn eigen dromen waarmaken. In de nieuwe uitgave (zie onderaan deze pagina) over Altra College leest u de verhalen van (ex-)leerlingen van onze school. Leerlingen die stuk voor stuk heel wat hebben moeten overwinnen en daar vaak nog steeds mee bezig zijn.

 

Ze kwamen bij Altra College terecht in een moeilijke fase van hun leven. Op het moment dat ze door persoonlijke problemen, gedragsproblemen of door de situatie thuis niet meer op een reguliere school terecht konden. Niemand stapte de eerste keer juichend door de schooldeur naar binnen, maar velen voelen zich – achteraf – toch op weg geholpen. Vaak door die ene docent, die ene mentor die hen weer zelfvertrouwen gaf. Die in hen geloofde. De ervaring wél in iets goed te zijn, de ervaring dat je best doen loont, waren voor hen belangrijke levenslessen. Een enkele keer was de match niet ideaal en voelde de leerling zich onvoldoende geholpen. Daarvan te leren en onze aanpak aan te passen; dat is de uitdaging die we graag aangaan.

 

Altra College werkt hard om onze leerlingen uitstekend onderwijs te bieden. We gaan niet uit van de problemen van onze leerlingen, maar van hun mogelijkheden. We willen hen de kwaliteit bieden die ze verdienen. Daar is veel voor nodig: goede docenten, betrokken jeugdzorgmedewerkers, samenwerking met de ggz. Nieuwe methodes voor een positief schoolklimaat, investeren in opleiding en professionalisering. En vooral: oog voor de individuele kwaliteiten en behoeftes van iedere leerling, zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Voor minder doen we het niet.

 

We bedanken alle ex-leerlingen die aan deze uitgave hebben meegewerkt, door hun persoonlijke ervaring met ons te delen. Wij leren ook van hen.

 

Altra College: Samen werken aan een mooie toekomst voor iedere leerling

 

Cijfers Altra College 2013-2014

 

Nationaal Fonds Kinderhulp: bedankt!

Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat alle kinderen recht hebben op geluk. Helaas groeien bijna 400.000 kinderen in ons land op in armoede. Zij vallen buiten de boot en kunnen niet meedoen met leeftijdsgenoten. Kinderhulp helpt hen op een hele praktische en kindgerichte manier.

Altra vraagt regelmatig steun van het fonds voor gezinnen die we begeleiden. Onlangs vroegen drie ambulant werkers uit Amsterdam Zuidoost een bijdrage voor vijf gezinnen. Er was geld nodig voor benodigdheden voor de kinderen: fietsen, kasten, bedden en matrassen. Ook kon een gezin de contributie voor scouting niet meer opbrengen.

Het Nationaal Fonds heeft de gezinnen een bedrag toegekend van gemiddeld 500 euro. Onbetaalbaar!

 

Leerlingen werken aan weerbaarheid

Jongeren worden blootgesteld aan invloeden en verleidingen uit de maatschappij, de straat, de media en leeftijdsgenoten. Het is voor hen niet makkelijk hun grenzen aan te geven en daaraan vast te houden. In een speciale projectweek, georganiseerd voor leerlingen van School2Care en Altra College West, werkten de leerlingen aan hun weerbaarheid.

 

Hoe stel je grenzen op het gebied van sex, drugs, alcohol en in de omgang met elkaar? De leerlingen van Altra College kunnen hier wel wat hulp bij gebruiken. Anne van Assema, coach van School2Care legt uit: ‘Voor onze jongeren is een speciale projectweek hard nodig. We besteden altijd al aandacht aan sociale vaardigheden en seksuele weerbaarheid, maar door de thematische aanpak in de projectweek, blijft het allemaal wat beter hangen. ‘

 

De projectweek, de eerste week van oktober, bestond uit workshops van Spirit (Liefde Is & Grip op je leven), KIKID (Ik hou van mij, Benzies en Batchies theatervoorstelling), Dock (jongerenwerk), Jellinek (Cannabis en Alcohol gebruik, ken jij je grens?), Made In Prison (twee jongens die in de jeugdgevangenis hebben gezeten vertellen hun verhaal) en Social Media voorlichting.

 

Wat waren de hoogtepunten? Anne van Assema: ‘De workshop Social Media was leuk en nuttig. Via social media kunnen jongeren makkelijk contact maken met onbekenden of kennissen van kennissen. Dat is leuk, maat de leerlingen moeten ook de gevaren leren kennen. Made in prison was heel indrukwekkend. Ex-gedetineerden vertelden over de keuzes die zij hadden gemaakt en waar die hen hadden gebracht. Het was heel confronterend voor de leerlingen te zien dat iemand van 28 jaar nog op hetzelfde punt waren als zij nu: geen huis, geen gezin, geen werk; allemaal dingen die de meeste jongeren toch graag willen later. Het maakt hen bewust van het hier en nu: wat je nu kiest heeft consequenties voor later. Daarnaast was ‘Liefde Is’ erg goed, de Drumworkshops helemaal geweldig en ook Jellinek maakte veel indruk.’

 

De projectweek is mogelijk gemaakt door stadsdeel Nieuw-West en werd in samenwerking met KIKID georganiseerd. Zeker voor herhaling vatbaar!

 

De inspiratieweek was een groot succes!

Afgelopen week stond in het teken van inspiratie. Ruim 700 bezoekers hebben zich laten inspireren tijdens één van de vele workshops. Van mindfulness, hart & ziel, professioneel netwerken, hechting tot de ervaringen van de Beter pASSendklas. We kijken terug op een mooie week! Bedankt voor jullie deelname en inspiratie!

 

Evaluatie

We horen graag hoe je de inspiratieweek hebt ervaren. Tips en suggesties zijn meer dan welkom. De korte vragenlijst kan je digitaal invullen via deze link.

 

Inspiratiemateriaal

In de loop van de week wordt het beschikbare inspiratiemateriaal online aangeboden, op deze pagina. Heb je nog inspiratiemateriaal? Stuur het dan naar inspiratieweek@altra.nl

 

Seven Days of Feedback

Als eerste school voor voortgezet speciaal onderwijs in Nederland gaat Altra College Bleichrodt deelnemen aan het jaarlijkse project Seven Days of Feedback. Dit project, medegeorganiseerd door het Ministerie van Onderwijs vindt plaats van 3 t/m 9 november en richt zich op een gezondere levensstijl voor jongeren in het voortgezet onderwijs.

In zeven dagen doorlopen de leerlingen zeven online challenges op het gebied van eten en bewegen. Deelnemers kunnen online punten verdienen door opdrachten uit te voeren en uitdagingen aan te gaan.  De school die de Seven days of Feedback met de meeste punten afrondt, wint de Seven days of Feedback Award 2014!

 

De uitdagingen:

 1. Meatfree Monday: een dag zonder vlees
 2. Walk on Water: een dag water i.p.v. frisdrank
 3. Size Does Matter: een dag halve porties eten
 4. No time to Waste: een dag eten wat je in huis hebt
 5. Food from da Hood: een dag lokaal voedsel eten
 6. Supermarkt Survival: een dag vers voedsel eten
 7. Go Hard or Go Home: Doe een work out, beweeg!

 

We wensen de leerlingen en het team veel succes!

 

Meer informatie vind je op de website.

 

Veel mbo-diploma’s voor leerlingen Altra College

Schooljaar 2013-2014 hebben de leerlingen van Altra College weer meer mbo-diploma’s binnengesleept dat vorig jaar: in totaal 62 mbo-1 en 2 diploma’s. Dat is een groei ten opzichte van vorig schooljaar, toen 50 diploma werden behaald, van 24 procent! We zijn trots op alle leerlingen die zo hard hebben gewerkt.

 

Binnenkort publiceren we de mavo, havo en vwo cijfers.

 

Het overzicht:

Amsterbaken/Koppeling  3
 Haarlemmermeer AKA  8
 Noord AKA  9
 Noord HAS  2
 Noord Handel-1  3
 Noord Handel-2  8
 Waterland AKA 10
 West AKA  4
 Zaanstad AKA 15
 Totaal Mbo 1/2     62

 

 

 

 

 

62

 

Feestelijke opening nieuw schoolgebouw School2Care

De leerlingen en het team van School2Care hebben er echt een fantastische opening van gemaakt! Bij binnenkomst werden de gasten ontvangen door de leerlingen met een heerlijk drankje. De leerlingen waren gastheer/gastvrouw en verzorgden de rondleidingen, hapjes (van taart tot heerlijk kipdrumsticks), muziek, versiering en een aantal workshops. Aan alles was gedacht! Ze hadden zelfs een speciale film gemaakt voor de opening. Het officiële gedeelte was op advies van de leerlingen kort gehouden. Na een kort praatje van Janet Schut, Nicolette Engbers en Wim Gorissen (Bascule) werd de zaal prachtig toegezongen door een leerling en coach Andrea. Met alle gasten zijn we naar buiten gegaan, onder Djembegeroffel heeft een oud-leerling samen met Marjan Koopman de ballonnen opgelaten. Het nieuwe schoolgebouw aan de Johan Braakensiekhof is nu officieel geopend!

 

We wensen alle leerlingen en het team van School2Care veel geluk toe in het nieuwe schoolgebouw!

 

Over School2Care

School2Care is een kleine school voor Amsterdamse jongeren die willen werken aan een nieuwe start. De leerlingen krijgen van 8.00 tot 20.00 onderwijs en zorg. Een coach helpt hen de draad weer op te pakken en hun schoolloopbaan te vervolgen. De leerlingen volgen lessen in een kleine klas, totdat ze terug kunnen naar hun oude of andere school. Tijdens School2Care wordt gewerkt aan de ontwikkeling van talenten, want die heeft iedereen! School2Care won in 2012 de Nationale Jeugdzorgprijs. De jury vindt dat successen uit onderwijs en jeugdzorg op vernieuwende wijze gecombineerd worden. Het concept van School2Care werpt zijn vruchten af, het succes wordt steeds breder zichtbaar. Dankzij gemeente Amsterdam kan School2Care haar werk nu voortzetten in een mooi opgeknapt schoolgebouw.

Lees hier meer.

 

s2c1 s2c7 sc23 sc25

 

 

Inspiratieweek komt er weer aan!

Heeft u als professional de behoefte informatie uit te wisselen? Te leren van elkaars ervaringen? Inspiratie op te doen? Wij in ieder geval wel. Daarom organiseert Altra 6, 7, 8 en 9 oktober voor het tweede achtereenvolgende jaar de inspiratieweek.

 

Collega’s van Altra én andere organisaties geven samen meer dan 60 workshops. Zij delen hun kennis en expertise graag met andere professionals, onder het mom: delen is vermenigvuldigen.

Een greep uit de onderwerpen die we aanbieden:

 • Seksualiteit en Opvoeden
 • Salto gezinsbegeleiding/ gezinsbehandeling
 • Zelfsturende teams
 • Mindfulness op je werk
 • Abortus besluitvormingsgesprekken
 • Gespreksvoering met kinderen tussen 4-12 jaar
 • Hechting
 • Brood bakken met leerlingen
 • Ervaringen Ouder- en kindteam 12+ Noord
 • Begrijpelijk schrijven
 • Samen in de klas

Bekijk hier het hele programma.

De meeste workshops zijn interactief. Passief aantekeningen maken is er dus niet bij. U krijgt alle ruimte eigen ervaringen te delen en vragen te stellen aan de workshopleiders. Kortom: mis het niet en schrijf u in!

 

Rots & Water voor volwassenen

De workshop wordt normaal gesproken gegeven als achtdaagse training aan kinderen bij Altra jeugd & opvoedhulp.

 

Tijdens de workshop vertalen de trainers de training naar het dagelijkse leven van volwassenen. Hoe zorgt u voor uw eigen focus in het dagelijkse leven en hoe kunt u omgaan met stress? Wat zijn uw grenzen, hoe geeft u deze aan en hoe gaat u er mee om?

 

In de workshop vindt u daar een antwoord op. Ouders uit regio Amstelveen zijn van harte welkom om aan deze workshop mee te doen en een ervaring op te doen om nooit te vergeten.

 

‘Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en begrijp’ zei Confucius. De workshop houdt zich aan dit principe: er wordt veel gedaan en ervaren. Wij vragen u tijdens deze avond sportief gekleed te zijn; de deelnemers zijn op blote voeten. Er is plaats voor dertig deelnemers.

 

Geïnteresseerden kunnen zich voor deze activiteit vooraf aanmelden via: T.blok@altra.nl.

 

Data en locaties

 

Dinsdag 7 oktober van 19:30 tot 21:30 uur

Locatie: De Meent, Orion 3, Amstelveen

 

Donderdag 9 oktober van 19:00 tot 21:00

De Rietpluim, Zonnedauwlaan 61, Kudelstaart

 

 

 

 

Fiom zoekersgroep start oktober

Fiom bemiddelt, ondersteunt en begeleidt bij het op gang brengen van de zoekactie, het leggen van contact en het vervolg hierop. In de groep wordt de voortgang besproken en de mogelijkheid geboden om ervaringen te delen en (h)erkenning te vinden bij andere zoekers. Lees hier meer.

 

Bij voldoende aanmeldingen gaat de groep begin oktober 2014 starten. Op donderdagavond van 19.00-21.00 uur, eens in de maand. Exacte startdatum volgt nog. De bijeenkomsten vinden plaats in Amsterdam west. Deelname is gratis.

 

 

Opening Domus+ is uitgesteld

De opening van de Domus+ voorziening van het Leger des Heils (op de Tafelbergweg, naast Altra College Bleichrodt en Altra College Bascule) is uitgesteld met acht weken (tot 24 september). Hierdoor is ruimte ontstaan om een gedegen doelgroep- en risicoanalyse uit te voeren door een onafhankelijke partij. Altra wacht de uitkomsten van de analyse af. Op basis hiervan kan gedegen gekeken worden wat de best passende beheersmaatregelen zijn. Daarnaast komen er informatiebijeenkomsten voor ouders en leerkrachten.

 

Bekijk hier de brief die het Leger des Heils aan de Ouderadviesraad heeft aangeboden. Brief Ouderadviesraad inzake Domus+

 

Bezorgde ouders starten petitie

Arkin en het Leger des Heils hebben vergevorderde plannen om een Domus+ voorziening naast het gebouw van Altra College Bleichrodt en Altra College Bascule te openen. Dat is een open 24-uursvoorziening voor minder begaafde, zorgmijdende en verslaafde volwassenen van 18 tot 65 jaar die herhaaldelijk met justitie in aanraking zijn geweest. De geplande openingsdatum is 24 juli.

 

De doelgroep van Domus is extreem moeilijk (verslaafd, psychiatrisch, licht verstandelijk beperkt, agressief), een open 24uursvoorziening waar de cliënten open mogen gebruiken brengt voor de leerlingen te veel risico’s met zich mee. Altra is hiervan veel te laat op de hoogte gebracht en daardoor zijn ook de ouders door deze plannen overrompeld. Veel leerlingen van Altra College kunnen niet adequaat omgaan met onverwachte situaties en zijn gevoelig voor experimenteren met genotsmiddelen. De ouders zijn bezorgd dat er groot risico is op incidenten, angsten en het ontstaan van een dealersplek bij de school.

 

Uiteraard is Altra in gesprek gegaan met Arkin en het Leger des Heils om de risico’s tot een minimum te beperken. Doordat de Domus+ op zeer korte termijn haar deuren zal openen (24 juli aanstaande) voelt de ouderadviesraad zich naar de leerlingen en ouders toe verplicht om direct verdere actie te ondernemen. Zodat hopelijk meer ruimte ontstaat om dit proces zorgvuldig gezamenlijk te doorlopen en op juiste gronden keuzes te maken. Zij zoeken steun in de vorm van een petitie.

 

Wilt u de actie steunen? Onderteken dan de petitie!

petities

 

 

Basisarrangement voor School2Care!

In deze tijden van eindexamens is ook School2Care voor een belangrijk examen geslaagd: de inspectie voor het onderwijs heeft School2Care een basisarrangement toegekend. Dat betekent in gewoon Nederlands dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is. En dat is voor deze nieuwe afdeling van Altra College, die pas sinds kort onder het toetsingskader van de inspectie valt, een prestatie van formaat!

 

Nieuwe school

School2Care kent een vernieuwende aanpak, waarbij zorg en onderwijs écht zijn geïntegreerd. De nieuwe school, opgericht in 2011, biedt een laatste kans aan leerlingen van 12 tot 17 jaar die niet of nauwelijks meer naar school gaan. De inspectie is vanaf de oprichting al drie maal langs geweest. Dat leidde vorig jaar tot een aangepast arrangement; waarbij de afdeling verbeteropdrachten kreeg.

 

Ambitie

De inspectie was onder de indruk van het veilige klimaat; het lage verzuim – en dat bij deze doelgroep met motivatieproblemen; de goede lessen en de structuur van klassenmanagement. Al met was de inspectie tevreden over de ontwikkeling die de school de afgelopen drie jaar heeft doorgemaakt.

 

 

Dit is Altra!

Een nieuwe inhoudelijke uitgave over het werk van Altra en een jaarverslag in één. Met het boekje ‘Kansen voor de toekomst’ presenteert Altra zich als de organisatie voor jeugdzorg en onderwijs in de regio Amsterdam.

 

We zoomen uitgebreid in op wat we doen:

 • in het kader van passend onderwijs,
 • wat we bieden op het gebied van basiszorg voor gezin, school en wijk,
 • welke hulp we bieden aan de allerkleinsten (en hun jonge moeders) en
 • ons aanbod op het gebied van veiligheid.
 • In het hoofdstuk ‘Dit is Altra’ tonen we waar we voor staan, wat onze drijfveren zijn en wat typerend is voor onze werkwijze.

 

Het boekje bevat geen droge verhalen, maar aangrijpende casebeschrijvingen en interviews met cliënten, partners en medewerkers. Plaatjes geven bij elk thema in één blik een overzicht van wat we doen en hoe dat met elkaar samenhangt.
Jaarverslag Altra 2013

 

Cijfers jaarverslag Altra 2013

 

Papieren versie aanvragen? Mail naar communicatie@altra.nl.

Alle ins en out over Altra in 2013 weten? Bekijk het Maatschappelijk jaarverslag Altra 2013.

 

 

Inspectie tevreden over Altra College Zuidoost en Zaanstreek!

Altra College Zaanstreek en Altra College Zuidoost zijn getoetst en beoordeeld door inspecteurs van de Onderwijsinspectie. Een dag vol gesprekken met leerlingen en docenten, dossieronderzoeken en klasbezoeken. Onder de indruk van de kwaliteit van de docenten (zowel didactisch als pedagogisch) en het sterke stagebeleid, werden de bevindingen van de inspectie beoordeeld met een basiskwalificatie. Een basisarrangement – een term waarmee de inspectie aangeeft dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is – waar we trots op zijn. Trots op het team en trots op de kwaliteit. Het volledige verslag verschijnt binnenkort op de website van de Onderwijsinspectie.

 

Amsterbaken moet open blijven

Op woensdag 14 mei 2014 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, bekend gemaakt dat Amsterbaken per 1 januari 2016 moet sluiten. Met het sluiten van Amsterbaken verliest Nederland een kwalitatief goede en gezond draaiende justitiële jeugdinrichting, waar hard wordt gewerkt aan verantwoorde terugkeer naar de maatschappij, onderwijs, persoonlijke ontwikkeling en toeleiding naar arbeid. Altra verzorgt het onderwijs op Amsterbaken.

Lees hier het hele artikel.

 

Presentatie vernieuwde zorglijn jonge moeders

Altra helpt jonge moeders die een steuntje in de rug nodig hebben, dit doen we al meer dan 100 jaar. Deze kwetsbare doelgroep verdient goede begeleiding en toekomstperspectief. Altra heeft de zorglijn voor jonge moeders vernieuwd: diagnostiek, ambulante begeleiding, gezinshuizen voor jonge moeders en trainingsplekken. We vertellen u er graag meer over tijdens de presentatie op 13 mei. Bekijk hier de uitnodiging.

 

Jonge moeders aan het woord: Hoe is het om jong moeder te worden? Hoe ervaren ze de hulp? Hoe krijgen ze weer de regie over hun eigen leven?

 

En verder:

• Eigen kracht en het vergroten van sociale veerkracht

• Hechting tussen moeder en kind

• Op weg naar zelfstandigheid en zelfstandig wonen

• Multifocale samenwerking, de krachten gebundeld

 

Onze professionals en jonge moeders belichten deze onderwerpen met voorbeelden vanuit de dagelijkse praktijk. We organiseren een inspiratie- en netwerkbijeenkomst voor partners op:

13 mei 2014 | van 15:00-17:00 uur (aansluitend een drankje) | Altra locatie Hofgeest 341, Amsterdam

• Aanmelden via email: secr.jongemoeders@altra.nl (beperkt aantal plaatsen beschikbaar). De uitnodiging mag doorgestuurd worden binnen uw netwerk.

 

Vriendelijke groet,

Miriam Teuling, afdelingsmanager jonge moeders Altra.

 

Meer weten? Bekijk hier de nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

Altra tijdens de week van passend onderwijs

Altra geeft in de week van het passend onderwijs een workshop over School Wide Possitive Behaviour Support. Onderzoeken wijzen uit dat scholen die dit invoeren betere resultaten behalen en een veiliger schoolklimaat hebben. Hoe dit werkt? Kom woensdag van 15.30 uur tot 17.00 uur naar de Rode Kruisstraat 32 (Altra) in Amsterdam noord (gratis parkeren) Deelnemen is gratis, aanmelden kan met een bericht naar M.van.zwetselaar@altra.nl

 

http://www.passendonderwijs.nl/week-van-passend-onderwijs/

 

Altra gecertificeerd!

Certiked-drukkerslogoAltra, de organisatie voor speciaal onderwijs en jeugd en opvoedhulp in regio Amsterdam, heeft voldaan aan de eisen van het kwaliteitskeurmerk ISO Health én aan de kwaliteitseisen voor het speciaal onderwijs. Voor Altra is juist die combinatie van belang, want de verbinding van jeugdzorg en onderwijs is de kern van onze missie.

 

Positieve punten

Een vijftal auditors bezocht verschillende afdelingen en voerden gesprekken met diverse medewerkers, van onderwijs en jeugdhulp. Zo kregen ze een goede indruk van het werk dat in verschillende afdelingen en functiegroepen wordt verzet. De auditoren zijn zeer te spreken over de werkwijze van de organisatie. Met name de daadwerkelijke verbinding tussen jeugdzorg en onderwijs en onze gedreven medewerkers die willen leren en ontwikkelen werden geroemd. Een aantal positieve punten die verder expliciet zijn benoemd:

 • Een speciaal compliment gaat uit naar het team van de basisschool voor speciaal onderwijs Bets Frijlingschool uit Purmerend, dat ze ‘excellent’ noemen.
 • Altra heeft grote stappen gezet bij de integratie van onderwijs en jeugdzorg. Een speciale vermelding kreeg School2Care.
 • Altra houdt goed zicht op de uitgestroomde jongeren. Niet alleen voor nazorg, maar ook om na te gaan welk effecten onze hulp en ons onderwijs hebben gehad en daarvan te leren.
 • De drie kernwaarden vertrouwen, verbinden en vakmanschap blijken breed bekend en gedragen te worden en – belangrijker nog- er wordt naar gehandeld.
 • Kennisdelen en zelfverbetering zijn een speerpunt voor Altra. Als mooi voorbeeld wordt de inspiratieweek genoemd.
 • Bij rol van de gedragswetenschappers bij de hulp aan jonge moeders is van meerwaarde.

 

Verbeterpunten

Natuurlijk vonden de auditors ook punten die voor verbetering vatbaar zijn. Zo kan Altra de doelen nog explicieter en duidelijker formuleren, zodat het effect van alle inspanningen beter meetbaar wordt. Waardering was er voor de aandacht voor het versterken van de professionaliteit, maar de medewerkers zouden beter gefaciliteerd kunnen worden hieraan deel te nemen. We nemen deze punten serieus en gaan hiermee het komende jaar aan de slag.

 

Waarom certificeren?

Altra werkt op verschillende fronten aan goed onderwijs aan leerlingen en goede hulp aan kinderen en gezinnen. Het streven naar behalen van de keurmerken sluit hierbij aan. Altra blijft kritisch op de uitvoering van ons werk, we willen de risico’s die daarbij spelen in beeld hebben en actie voeren waar dat nodig is. Het keurmerk helpt ons daarbij.

 

Twee keurmerken

Eerder was alleen de jeugdzorgtak van Altra gecertificeerd. Dit wordt verlengd en uitgebreid tot de hele organisatie. Altra voldoet dan aan de eisen van de kwaliteitskeurmerken ISO 15224 (“ISO Health”) en de Kwaliteitsnorm voor het Speciaal Onderwijs. Altra College is daarmee de derde scholen voor voortgezet speciaal onderwijs die gecertificeerd zal zijn. En daar zijn we trots op!

 

 

Neem een abonnement op onze nieuwsbrief!

In de externe nieuwsbrief van januari vindt u een leuk inkijkje in de praktijk van de proeftuinen. In de proeftuinen experimenteren gemeenten met een nieuwe opzet voor de jeugdzorg. Wat werkt het best? In de nieuwsbrief nieuws over de ouder- en kindteams in Amsterdam Noord en Haarlemmermeer en wat zijn de ervaringen op een school voor voortgezet onderwijs?

Verder:

 • Leren leren: De Netwerkschool en het arbeidstrainingscentrum van Altra College Zaanstreek.
 • Wat deed Idan Amiel, de grondlegger van de Non-Violent Resistance methode bij Altra College Bleichrodt en Bascule?
 • Het bezoek van staatssecretaris Dekker aan diezelfde locaties.

 

Via de externe digitale nieuwsbrief houden we relaties en anderen geïnteresseerden op de hoogte van de ontwikkelingen bij Altra. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meldt u dan aan!

 

 

KPMG Meijburg&Co helpt Sint bij Altra

De medewerkers van KPMG Meijburg & Co hebben de Sint een handje geholpen door maar liefst 350 cadeautjes bij Altra af te leveren voor de kinderen die door Altra worden geholpen. Een afvaardiging van de KPMG Meijburg & Co-medewerkers kwam de cadeautjes persoonlijk afleveren bij Altra in Zuidoost. Hiermee kunnen veel kinderen, voor wie het niet vanzelfsprekend is, toch nog en Sinterklaascadeautje krijgen. Deze actie is tot stand gekomen dankzij de bemiddeling van het Nationaal Fonds Kinderhulp, die het Sinterklaasfeest voor veel jeugdzorgcliënten toch al ieder jaar opvrolijkt door de actie Pepernoot.

Altra is erg blij met deze hulp van KPMG Meijburg & Co en het Nationaal Fonds Kinderhulp.

 

sintactiekpmg

 

Leren werken

Je wilt wat bereiken in het leven, maar school zie je niet meer zitten. Je werkt liever met je handen. Een baan vinden zonder diploma is niet zo makkelijk. De Netwerkschool van Altra helpt je daarbij. We coachen en begeleiden dit schooljaar 25 leerlingen naar stage en uiteindelijk een volwaardige plek op de arbeidsmarkt. Door hen te helpen en te begeleiden om arbeidsvaardigheden te leren en arbeidsritme op te doen. Misschien iets voor jou?

 

Hoe lang het traject duurt en hoe het loopt, hangt af van de omstandigheden af en van wat je al kan. Heb je al heel wat bijbaantjes gehad? Dan ken je het klappen van de zweep al een beetje. Ben je al een tijdje van school af en heb je al langere tijd niets meer gedaan? Dan heb je waarschijnlijk meer tijd en steun nodig.

 

De jongeren die wij begeleiden vinden hun draai in sectoren als horeca, detailhandel, veiling- en marktwezen, techniek en zelfs in de palletbouw. De werkgevers staan open voor onze leerlingen, omdat ze vertrouwen hebben in de begeleiding die Altra biedt. De coaches zijn dan ook altijd bereikbaar als dat nodig is. En er is begrip voor leerlingen met een ‘gebruiksaanwijzing’. Zoals een werkgever het verwoordt: ‘Ik was vroeger ook niet de makkelijkste.’

 

Meer weten?

Netwerkschool

Purmerweg 116

1023 BB Amsterdam

E-mail: f.geerts@altra.nlc.van.sonsbeek@altra.nl.

 

Of lees het verhaal van Bertino, die via de Netwerkschool het schildersvak leert!

 

Jaarverslag Altra College uit

Samen werken aan perspectief voor de toekomst, zo heet ons jaarverslag over schooljaar 2012-2013.

Voor onze leerlingen is het vaak al lang geleden dat ze het gevoel hadden op school iets goed te kunnen, dat ze succes hebben ervaren. Met acht reguliere afdelingen en vestigingen bij psychiatrische en justitiële instellingen, vormen wij voor veel leerlingen een laatste kans op goed onderwijs. Die kans willen we ze ten volle laten benutten. Samen maken we een nieuwe start en werken we aan perspectief voor de toekomst: een diploma, een plek op een vervolgopleiding of werk.

 

Schooljaar 2012-2013 was voor Altra College het jaar van hard werken en mooie resultaten. In dit jaarverslag leest u daar alles over.

 

Jaarverslag Altra College 2012-2013

 

Na Altra College en dan?

We doen er alles aan om onze leerlingen voldoende mee te geven om een mooie toekomst tegemoet te gaan. Lukt dat? Waar komen de leerlingen van Altra College terecht, nadat ze de school hebben verlaten? We hebben dat op een rijtje gezet voor de 492 leerlingen die schooljaar 2012-2013 afscheid hebben genomen van Altra College: de uitstroomcijfers.

 

Een inspirerende week

Altra beleefde van 28 tot en met 31 oktober een prachtige inspiratieweek. Meer dan 1000 medewerkers van alle geledingen van Altra én andere geïnteresseerden kwamen inspiratie opdoen.

 

Waarom een inspiratieweek? Altra is een grote organisatie voor speciaal onderwijs en jeugd & opvoedhulp en is altijd op zoek naar manieren om de cliënten en leerlingen nog beter bij te staan. Eén van de sleutels daarvoor is verbinding. Door van elkaar te leren en elkaar te inspireren, versterken we elkaar. Delen is vermenigvuldigen!

 

Daarom riep Altra enkele maanden geleden haar medewerkers op, om hun kennis en ervaring te delen met collega’s. Het aantal enthousiaste aanmeldingen overtrof de verwachtingen. De Altra medewerkers en andere belangstellenden konden uiteindelijk kiezen uit meer dan zeventig workshops, lezingen en discussies. Van SamenDOEN in de buurt en Rots & Water op het schoolplein, via hoogbegaafdheid en schoolwide positive behaviour support tot lessen in geluk en werken aan een positieve mindset.

 

Het waren geen passieve bijeenkomsten, uitwisseling stond voorop. Zo zochten de deelnemers van de workshop (v)echtscheiding samen naar effectieve methodes en formuleerden meteen dilemma’s die een volgende keer kunnen worden behandeld: Wat te doen als ouders echt niet meer met elkaar willen praten? Hoe betrek je vaders er meer bij? Hoe ga je om met pubers die in een vechtscheiding belanden? En bij de workshop hechting werd duidelijk dat er meer kennis nodig is over hoe om te gaan met hechtingsproblemen bij kinderen ouder dan twaalf jaar.

 

De workshops en lezingen werden niet alleen door Altra medewerkers gegeven, ook externe deskundigen wilden hun specifieke kennis en ervaring delen. Het was heel verrassend en verrijkend om geïnspireerd te worden door mensen vanuit een heel andere branche, die dat vaak geheel belangeloos deden. Zoals zakenvrouw van het jaar Rahma el Mouden, die sprak over kansen pakken, kansen nemen. ICT specialist Avensus sprak over de mogelijkheden van smartphones en tablets. En Train inn, met een workshop over veiligheid en agressie voor receptionisten.

 

Dichter bij huis waren de bijdragen van Mee en Rutger Hageraats van Om het kind. Wethouder Pieter Hilhorst van Amsterdam stond open voor de positieve ervaringen én zorgpunten van medewerkers uit het veld, met het nieuwe jeugdstelsel. In zijn woorden: ‘Ik hoop dat ik na dit gesprek naar huis ga met vragen, waar ik zelf nog niet aan heb gedacht.’ Lezingen van Young Works, Hans Kaldenbach en Emiel van Doorn completeerden het programma.

 

Gedurende de hele week hebben 1089 deelnemers naar elkaar geluisterd, met elkaar gediscussieerd en samengewerkt. Daaronder 135 mensen van partners en andere organisaties, zoals Spirit, Bascule, GGD, Jellinek, DMO, stadsdelen en verschillende scholen. Al met al een inspirerende week. Dat smaakt naar meer!

foto 1 foto 2 foto 3

 

Week van de opvoeding

Van 7 tot 13 oktober 2013 staat Nederland voor de derde keer in het teken van de Week van de Opvoeding. Ouders, mede-opvoeders, kinderen en jongeren krijgen die week weer volop de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen over opvoeden en opgroeien. Een positieve benadering staat daarbij voorop. Thema voor de Week van de Opvoeding 2013 is ‘Word spelenderwijs!’. Met deze keuze sluit de Week van de Opvoeding aan bij het thema sport en spel van de Kinderboekenweek 2013, die met de Week van de Opvoeding overlapt.

 

Ook Altra organiseert een aantal activiteiten.Bijvoorbeeld in Amstelveen:

 

9 oktober Workshop in gesprek met je puber.
10 oktober

Workshop Verstoppertje of gamen?

Workshop Rots en water training

 

Nieuwsgierig? Kijk op www.weekvandeopvoeding.nl.

 

 

Inspiratieweek voor professionals

Altra heeft jarenlange kennis en ervaring op het gebied van (speciaal) onderwijs en jeugdhulp. En het verbinden hiervan, om zo integrale en goed afgestemde hulp te bieden. Tijdens de inspiratieweek willen we de brede kennis en ervaring graag met elkaar delen. Er zijn diverse workshops en lezingen verspreid over vier dagen. In totaal zijn er meer dan 70 bijeenkomsten, die veelal door medewerkers van Altra worden georganiseerd. Maar er zijn ook sprekers van partnerinstellingen en een aantal bekende sprekers. Deelname is gratis, meer informatie vindt u hier.

 

Wanneer?

Op 28, 29, 30 en 31 oktober 2013

 

Een kleine greep uit het programma

 • Ouder- en kindadviseur aan het werk
 • Omgaan met agressie in de klas
 • Hechting
 • Het puberbrein
 • (V)echtscheiding
 • Lesgeven met de principes van meervoudige intelligentie
 • Hoogbegaafdheid
 • Oplossingsgericht werken
 • Samen 1 plan maken: handelingsgericht integraal arrangeren
 • Meten wat werkt: sprint in onderzoek
 • Effectief oudergesprekken voeren
 • Jobcoachen op de Netwerkschool
 • Diversiteit bij Altra

 

We hopen u te zien op de inspiratieweek!

 

Blog: Gezinshuis voor jonge moeders

Het is nog niet zo makkelijk om mijn gezinshuis voor tienermoeders in Amsterdam te starten (zie

ook mijn eerste blog). Misschien heb ik het onderschat, maar het vinden van geschikte woonruimte is een groot probleem.

 

De bedoeling is dat ik zo snel mogelijk het eerste gezinshuis voor tienermoeders ga beginnen. Ik ben er al helemaal klaar voor: Mijn eigen huis is inmiddels verkocht en al mijn spullen staan in de opslag. Daar ligt het niet aan. En pas als de woonruimte bekend is, kan ik verder met mijn plannen voor het gezinshuis.

 

Het beleid van de overheid, ook van de gemeente Amsterdam, is erop gericht om tienermoeders niet meer in residentiële instellingen op te vangen, maar in gezinshuizen. Maar dan moet er wel woonruimte zijn! De bedoeling is dat nog dit jaar in Amsterdam vier gezinshuizen gaan starten. Die andere gezinnen zullen dus ook tegen dit woonruimteprobleem oplopen. Inmiddels zijn er wel gesprekken met gemeente, woningcorporaties, makelaars: maar een oplossing is er nog niet.

 

Wie helpt?

Omdat ik drie tienermoeders met hun baby’s ga opvangen, heb ik ook behoorlijk veel ruimte nodig: minimaal 300 m2 en minimaal zes kamers in Amsterdam of omgeving Amsterdam (Osdorp, Diemen, Amstelveen). Wie weet een geschikte woning?

 

Het mag ook wel een andersoortig pand zijn, dat tot woning kan worden omgebouwd. Misschien vind ik op deze manier ook wel een architect die dan wil meewerken om op creatieve manier zo’n pand tot een geschikt gezinshuis om te vormen. Alle suggesties en ideeën zijn welkom. Mail deze dan naar info@gezinshuis.com. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dan komt deze ook bij mij terecht.

 

Bekijk hier de website van Gezinshuis.com.

 

 

 

Trots op geslaagde leerlingen

Altra College is trots op de vijftig leerlingen die een mbo diploma hebben behaald. Hiervan haalden 46 leerlingen  mbo-1 niveau en 4 leerlingen mbo-2 niveau. Het gaat om de opleidingen:

 • arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent
 • aankomend verkoopmedewerker
 • horeca assistent.  

Een groot deel van de leerlingen hebben naast hun mbo-1 diploma met succes niveau 2F taal en/of rekenen behaald zodat ze door kunnen stromen naar een mbo-2 opleiding. Een ander deel is op zoek naar of heeft al een baan.  

 

Altra College is ook trots op alle 207 leerlingen die deelnamen aan de eindexamens voor mavo, havo en vwo. Maar liefst 111 leerlingen zetten zich aan het vmbo-T-examen, terwijl 78 leerlingen opgingen  voor het havo-examen en 18 voor het vwo-examen. Sommige verspreidden de examens over twee jaar en gaan op voor een aantal deelcertificaten, anderen namen deel aan het volledige examen.

Vorig jaar slaagden bijna driekwart van al onze leerlingen voor de examens waaraan ze deelnamen. Binnenkort kunnen we melden of er dit jaar ook weer een goed resultaat uit rolt!

 

Nieuwe website Altra online!

website nieuwsAltra lanceert met trots de nieuwe website. Altra is een grote organisatie, die zowel jeugd & opvoedhulp als onderwijszorg en speciaal onderwijs biedt. We hebben dus nogal wat te vertellen! Om het voor iedereen overzichtelijk te maken, is de informatie specifiek gericht en geschreven op ouders, jongeren en professionals, zoals scholen, gemeenten en verwijzers.

Maar we willen niet alleen vertellen, we zijn benieuwd naar wat onze bezoekers van de nieuwe site vinden. Deel je mening via communicatie@altra.nl!

 

Altra in uw gemeente

Hoeveel cliënten staat Altra in Purmerend bij? Op welke scholen in Zaanstad biedt Altra ambulante begeleiding? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u in de informatie en de factsheets over de inzet van Altra in Waterland, Zaanstreek, Amstelland, Haarlemmermeer en Amsterdam. Lees verder.