Altra College Arkin
 
 
DIRECT
CONTACT

Altra College Arkin – Ons onderwijs

Je kan zonder een toelaatbaarheidsverklaring op Altra College Arkin worden toegelaten. Wel vragen we de vorige school om zo’n toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen voor leerlingen tot 18 jaar als:

 

  • Je terugstroomt naar een reguliere school en extra hulp nodig hebt.
  • Je gebaat bent bij speciaal onderwijs.

 

Altra College Arkin is afhankelijk van de aanmeldingen van Arkin. Je krijgt een leerstofaanbod dat het best bij jouw mogelijkheden past. Je krijgt een lesprogramma afgestemd op de behandelingen binnen Arkin. Er is intensief contact tussen de mentor, behandelaren en behandelverantwoordelijke van Arkin. Eén keer per week schuift de mentor aan in een multidisciplinair overleg met de behandelaren van Arkin om je voortgang te bespreken aan de hand van de vooraf opgestelde doelen. De afspraken die uit het overleg volgen, worden op school besproken tijdens de leerling-bespreking.

 

De groep

De groep bestaat uit jongeren tussen de 16-22 jaar. Er is altijd een docent aanwezig die ook mentortaken vervult. Docenten zijn bevoegd voor één of meerdere van de volgende vakken: wiskunde, rekenvaardigheden, biologie, Nederlands, Engels, geschiedenis en aardrijkskunde.

 

Vakken

Op Altra College Arkin krijg je begeleiding op je eigen niveau: van vmbo-t tot en met vwo. Je krijgt de mogelijkheid om te werken aan het programma van mbo, hbo of universiteit. Begeleiding wordt gegeven door één vaste leraar, de mentor. Naast de gebruikelijke schoolvakken, zoals: Nederlands, Engels, wiskunde, rekenvaardigheden en maatschappijleer/burgerschap, kun je werken aan andere vakken uit het vakkenpakket.

 

Schoolrapport

Je krijgt van Altra College Arkin geen rapport.

 

Examens en certificaten

Op het Altra college Arkin is het mogelijk om deelcertifcaten te halen voor het vmbo-t/havo/vwo staatsexamen. Je kunt ook begeleid worden bij de voorbereidingen van de 21 + toets.