Altra College Arkin
 
 
DIRECT
CONTACT

Altra College Arkin – Praktische informatie

Wat zijn de lestijden? Hoe zit het met het lesrooster? Als (nieuwe) leerling heb je soms tal van vragen over praktische zaken. Hier vind je alles op een rij.

 

Schooltijden en lesrooster

Een regulier lesrooster telt wekelijks achtentwintig lesuren met gemiddeld zes lesuren per dag. Aan het begin van het schooljaar reiken we je rooster uit.

 

Lestijden

1 09:00-09:50 uur
2 09:50-10:40 uur
pauze 10:40-10:55 uur
3 10:55-11:45 uur
4 11:45-12:35 uur
lunch 12:35-13:20 uur
5 13:20-14:10 uur
6 14:10-15:00 uur

 

Verlof & verzuim

Je kunt vrij vragen om bijzondere redenen, zoals: er is iets gebeurd in de familie, vanwege je geloof, maar ook om andere redenen. Je moet hier vooraf toestemming voor krijgen van je mentor. Je krijgt geen vrij om eerder en/of langer op vakantie te gaan. Je moet je houden aan de officiële schoolvakanties zoals ze in deze gids beschreven staan. Als je toch op andere dagen op vakantie gaat, zijn wij wettelijk verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Je kunt dan een proces-verbaal en een hoge boete krijgen.

 

Vertrouwenspersoon

Leerlingen en ouders kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht voor ondersteuning bij het opstellen, verwoorden en indienen van een klacht, ook als het nog niet om een formele klacht gaat. De vertrouwenspersonen zijn:

 

Leonie Visser                         Paul Poppenk

Konijnenstraat 7                     Rode Kruisstraat 32

1016 SL Amsterdam              1025 KN Amsterdam

T: 020 788 22 11                    T: 020 634 91 91

E: l.visser@altracollege.nl      E: p.poppenk@altra.nl

 

Klachten

Wij doen er alles aan om zorgvuldig te werken en proberen jou en je ouders/verzorgers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar het kans wel eens misgaan in de samenwerking. Heb jij – of je ouders – toch een klacht over de school, dan kun je een formele klacht indienen. Hoe dit werkt staat in de Klachtenregeling Altra College. Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend bij de directie van Altra 12+ of bij de onafhankelijke klachtencommissie. De postadressen zijn:

 

Directie Altra 12+                    Klachtencommissie Altra

Rode Kruisstraat 32                p/a Rode Kruisstraat 32

1025 KN Amsterdam              1025 KN Amsterdam

 

Privacy

Op Altra College gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Om goed onderwijs te kunnen geven, onze leerlingen te kunnen begeleiden en de administratie van de school te kunnen voeren, leggen we gegevens over en van leerlingen vast. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. We leggen alleen gegevens vast die die noodzakelijk zijn voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Ouders kunnen die toestemming altijd weer intrekken.

 

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.

 

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kun je voor vragen ook terecht bij de directie van onze school.