Bets Frijlingschool
 
 
DIRECT
CONTACT

Bets Frijlingschool – Aanmelden

Voor toelating tot de Bets Frijlingschool vragen de basisschool en ouders een indicatie aan. Of het kind voldoet aan de toelatingscriteria moet blijken uit een rapport van de vorige school, waarin de aard en ernst van de beperkingen van het kind worden beschreven. In het dossier zijn daarnaast verslagen van hulpverlening nodig, plus een diagnose door een psychiater of GZ-psycholoog.