Altra College Bleichrodt
 
 
DIRECT
CONTACT

Altra Bleichrodt een Gezonde School

10 april 2018

Gezonde School

Altra College Bleichrodt wil een omgeving bieden waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen.

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine gezond is. Op onze school leren de leerlingen over wat gezond eten is en hoe ze een gezonde keuze kunnen maken. In de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

Vanaf 1 mei 2018 voldoet onze kantine aan de richtlijnen van het voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines. We maken hiermee de gezonde keuze, de makkelijke keuze.

 

Onze kantine heeft de volgende basis:

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan en heeft op de opvallende plaatsen de betere keuzes uitgestald.

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (dranken en brood) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Alle broodjes die de leerlingen kunnen kopen zijn bruin. Het grootste deel van de broodjes wordt aangeboden met groente. Verder kunnen leerlingen fruit kopen. In onze Gezonde Schoolkantine wordt geen snoep, koeken of chips aangeboden. Gedurende de hele dag is er gratis water met citroen te krijgen bij de balie, daarnaast ook in de pauzes in de kantine.

 

De kantine stimuleert water drinken.

In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar. De leerlingen kunnen de gehele dag gratis water met citroen uit kannen pakken of hun flesje bijvullen bij de verschillende watertappunten in de school.

 

Onze ambitie voor schooljaar 2017-2018

Onze ambitie is het behalen van een zilveren kantineschaal:

Het uitgestalde aanbod bestaat voor minimaal 60% uit betere keuzes
We bieden groente of fruit aan
De aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze

 

Het  Altra College Bleichrodt werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine

Samen met onze kantinemedewerkers zullen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart brengen met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren aan de directie.