Altra College Bleichrodt
 
 
DIRECT
CONTACT

Altra College Bleichrodt – Vakken

Vakkenpakketten Altra College Bleichrodt, Onderbouw voorbereidend jaar 1 2017/2018

 

  1A M/H 1B H/V

Nederlands

Engels

Wiskunde

Rekenen

Biologie

Aardrijkskunde

Geschiedenis

KIC

Informatica

 

Nederlands

Engels

Wiskunde

Rekenen

Biologie

Aardrijkskunde

Geschiedenis

KIC

Informatica

LO LO
Verzorging Verzorging

Tekenen

Koken

Muziek

Bevo

Tekenen

Koken

Muziek

Bevo

Mediatheek Mediatheek
Mentoruur Mentoruur

 

Elke leerling van het 1ste t/m 3de leerjaar krijgt 2 KIC lessen per week. KIC-lessen zijn lessen waarin aandacht wordt besteed aan handig gedrag, weerbaarheid en je eigen emoties en gevoel. Thema’s als pestgedrag, communicatie, vertrouwen, sociale media. KIC lessen worden in de kleine gymzaal gegeven.

 

 

Vakkenpakketten Altra College Bleichrodt Onderbouw Mavo/Havo of Havo/Vwo jaar 2 2017/2018

 

  2A M/H 2B H/V 2C H/V

Nederlands

Engels

Wiskunde

Rekenen

Biologie

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Nask

Duits

Informatica

Burgerschap

KIC

Nederlands

Engels

Wiskunde

Rekenen

Biologie

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Nask

Duits

Informatica

Burgerschap

KIC

Nederlands

Engels

Wiskunde

Rekenen

Biologie

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Nask

Duits

Informatica

Burgerschap

KIC

LO

 

LO

 

LO

 

Verzorging Verzorging Verzorging

Tekenen

Koken

Muziek

Bevo

Tekenen

Koken

Muziek

Bevo

Tekenen

Koken

Muziek

Bevo

Literatuur Literatuur Literatuur
Mentoruur Mentoruur Mentoruur

Elke leerling van het 1ste t/m 3de leerjaar krijgt 2 KIC lessen per week. KIC-lessen zijn lessen waarin aandacht wordt besteed aan handig gedrag, weerbaarheid en je eigen emoties en gevoel. Thema’s als pestgedrag, communicatie, vertrouwen, sociale media. KIC lessen worden in de kleine gymzaal gegeven.

 

Vakkenpakketten Altra College Bleichrodt onderbouw Mavo 3 en bovenbouw Mavo 4 2017/2018

  3A Mavo 4A Mavo 4B Mavo

Nederlands

Engels

Rekenen

Aardrijkskunde

Maatschap. 1

Maatschap. 2 (mavo 4)

Sw(Mavo 4)

 

 

Nederlands

Engels

Rekenen

Aardrijkskunde

Maatschap. 1

Maatschap. 2(mavo 4)

Sw(Mavo 4)

 

Nederlands

Engels

Rekenen

Aardrijkskunde

Maatschap. 1

Maatschap. 2(mavo 4)

Sw(Mavo 4)

 

Literatuur Literatuur Literatuur
Profiel Zw of Ec

Geschiedenis

Biologie

of

Wiskunde

Economie

Biologie

Geschiedenis

Wiskunde

Economie

LO LO LO

Tekenen

Muziek

Tekenen

Muziek

Tekenen

Muziek

Mentoruur Mentoruur Mentoruur

 

Profielkeuze ‘zorg en welzijn’ of ‘economie. In mavo 3 doen we examen in de vakken Engels, rekenen en maatschappijleer 1. Elke leerling van het 1ste t/m 3de leerjaar krijgt 2 KIC lessen per week. KIC-lessen zijn lessen waarin aandacht wordt besteed aan handig gedrag weerbaarheid en je eigen emoties en gevoel. Thema’s als pestgedrag, communicatie, vertrouwen, sociale media. KIC lessen worden in de kleine gymzaal gegeven.

 

Vakkenpakketten Altra College Bleichrodt Onderbouw Havo 3 en Havo/Vwo 3 2017/2018

 

  3A Havo 3B Havo 3C Havo 3D Havo/Vwo

Nederlands

Engels

Wiskunde

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Rekenen Informatica

Nederlands

Engels

Wiskunde

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Rekenen Informatica

Nederlands

Engels

Wiskunde

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Rekenen Informatica

Nederlands

Engels

Wiskunde

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Rekenen Informatica

Natuurkunde

Scheikunde

Economie

Duits

Natuurkunde

Scheikunde

Economie

Duits

Natuurkunde

Scheikunde

Economie

Duits

Natuurkunde

Scheikunde

Economie

Duits

LO

 

LO

 

LO

 

LO

 

Tekenen

Muziek

Tekenen

Muziek

Tekenen

Muziek

Tekenen

Muziek

Mentoruur Mentoruur Mentoruur Mentoruur

 

Elke leerling van het 1ste t/m 3de leerjaar krijgt 2 KIC lessen per week. KIC-lessen zijn lessen waarin aandacht wordt besteed aan handig gedrag weerbaarheid en je eigen emoties en gevoel. Thema’s als pestgedrag, communicatie, vertrouwen, sociale media. KIC lessen worden in de kleine gymzaal gegeven.

 

 

Vakkenpakketten Altra College Bleichrodt Bovenbouw Havo 4 2017/2018

 

Havo 4A NT 4B NG 4C EM 4D CM

Gemeen-

schappelijke

deel

Nederlands

Engels

Maatschappijleer

Rekenen

PWS(5de klas)

Nederlands

Engels

Maatschappijleer

Rekenen

PWS(5de klas)

Nederlands

Engels

Maatschappijleer

Rekenen

PWS(5de klas)

Nederlands

Engels

Maatschappijleer

Rekenen

PWS(5de klas)

Profielvakken

Wiskunde B

Natuurkunde

Biologie

Scheikunde

 

Wiskunde A/B

Biologie

Scheikunde

 

Wiskunde A/B

Economie

Geschiedenis

Aardrijkskunde

 

Tekenen

Duits

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Maatschappijw.

 

Profiel-verdieping

Informatica

/Aardrijkskunde

Natuurkunde/AK

en

Mw/Info/Ec

Maatschappijw./tekenen

LO

Mentoruur

LO

Mentoruur

LO

Mentoruur

LO

Mentoruur

Optie voor Vwo Duits

Duits

 

Duits

Wi

 

 

Frans bij CM alleen voor zij-instroom

In havo 4 doen we examen in de vakken Engels, maatschappijleer en rekenen

 

Vakkenpakketten Altra College Bleichrodt Bovenbouw Havo 5 2017/2018

 

Havo 5A NTG 5B EM 5C CM

Gemeen-

schappelijke

deel

 

Nederlands

Engels

ML

Rekenen

PWS

Nederlands

Engels

ML

Rekenen

PWS

Nederlands

Engels

ML

Rekenen

PWS

Profielvakken

Wiskunde B

Natuurkunde

Scheikunde

 

Wiskunde A/B

Economie

Geschiedenis

 

Tekenen

Duits/Frans

Geschiedenis

 

Profiel-verdieping

Aardrijkskunde

Biologie

Aardrijkskunde

Maatschappijwetenschappen

Aardrijkskunde

Maatschappijwetenschappen

LO

Mentoruur

LO

Mentoruur

LO

Mentoruur

Optie voor Vwo Duits/Frans Duits

Wi

 

 

 

Vakkenpakketten Altra College Bleichrodt Bovenbouw Vwo 4, 5 & 6 2017/2018

 

Vwo 4A NTG/ECM 5A NTG/ECM 6A NTG/ECM

Gemeen-

schappelijke

deel

 

 

Nederlands

Engels

Wiskunde B/A

Rekenen

Duits

Maatschappijleer

Aardrijkskunde

Nederlands

Engels

Wiskunde B/A

Rekenen

Duits

Maatschappijleer

Aardrijkskunde

Nederlands

Engels

Wiskunde B/A

Rekenen

Duits

Maatschappijleer

Aardrijkskunde

Profielvakken NTG

Scheikunde

Biologie

Scheikunde

Biologie

Scheikunde

Biologie

Keuze NTG Informatica/Nat Informatica/Nat Informatica/Nat
Profielvakken ECM

Geschiedenis

Maatschappijw.

Geschiedenis

Maatschappijw.

Geschiedenis

Maatschappijw.

Keuze ECM

Tekenen/Economie

 

Tekenen/Economie

 

Tekenen/Economie

 

LO LO LO
Pws(5de klas) Pws Pws
Mentoruur Mentoruur Mentoruur

 

Profiel NT is natuurkunde een verplicht vak

Profiel EM is economie een verplicht vak

Profiel CM is tekenen een verplicht vak

Frans is mogelijk ipv Duits alleen voor zij-instromers