Altra College Bleichrodt
 
 
DIRECT
CONTACT

Onderwijszorg- en behandelbouw

Werkruimte, Beter pASSendklas

 

De Werkruimte

De leerlingen van de dag/klinische behandelgroepen van de Bascule waar het onderwijs nog als oefen- en leerschool op de voorgrond staat, worden aangemeld bij de Werkruimte. In de Werkruimte zijn altijd drie docenten aanwezig op maximaal 25 leerlingen. De Werkruimte beslaat een ruimte van twee klaslokalen en heeft een apart instructielokaal. In de Werkruimte bieden we begeleiding op het individuele onderwijsprogramma en werken we met persoonlijke onderwijsdoelen. Deze doelen staan in een vooraf opgesteld maatwerkplan dat samen met jou gemaakt wordt en waarvan de voortgang bewaakt wordt door de schoolmentor.

 

In het instructielokaal draait elke week een programma van twee lesuren per dag met instructielessen voor alle theorievakken. Hierin kun je vakspecifieke vragen aan de vakdocent stellen om vervolgens met het geleerde verder te werken in de Werkruimte onder begeleiding van een Werkruimtedocent.

 

In het programma van de Werkruimte bieden we, naast het individuele programma van theorievakken en instructielessen, een groepsaanbod in praktijkvakken. Sport, koken, muziek, tekenen en beeldende vorming vinden plaats in de vaklokalen binnen school. Het team van de Werkruimte bestaat uit zes docenten en twee zorgcoördinatoren. De docenten verdelen het mentoraat per behandelgroep.

Meer weten? Lees dan het verhaal van Luca

 

Niet elke leerling die een intensief behandeltraject bij de Bascule volgt komt in de Werkruimte. Voor sommige leerlingen is een ander onderwijszorgarrangement als de ‘beter pASSendklas’ of de ‘Doorstroomklas’ een meer passende plek. Ook zijn er leerlingen die, als dat mogelijk is, direct in aanmerking komen voor één van de reguliere klassen.

 

Doorstroomklas

Leerlingen die willen doorstromen naar een reguliere klas, kunnen -als dat nodig is- eerst ondersteuning krijgen in de doorstroomklas. Ze krijgen daar extra begeleiding bij het opbouwen van hun rooster naar zeven lesuren per dag, het volgen van alle vakken en het functioneren binnen de sociale druk in een reguliere klas. Er is een vast lokaal als uitvalsbasis en een vaste docent die de leerlingen begeleidt. De leerlingen krijgen les in ‘Leren & Maken’ en ‘Plannen & Organiseren’. De leerling kan zelfstandig werken en vaklessen volgen in de eigen klas of in een beschermde omgeving. Om de motivatie te stimuleren kan de leerling ook stage lopen.

 

De Beter pASSendklas

Naar school gaan is voor sommige leerlingen, door een autismespectrumstoornis en angst, te moeilijk. De Beter pASSend klas biedt deze leerlingen de tijd en ruimte om langzaam weer aan school te wennen. Je kunt hier in eigen tempo uitvinden wat hun mogelijkheden zijn. Binnen onze school hebben we de beschikking over twee beter pASSendklassen. In deze klassen verzorgen een docent en een jeugdhulpverlener gezamenlijk het programma.

Meer informatie over de Beter pASSendklas