Altra College Bleichrodt
 
 
DIRECT
CONTACT

Over Altra College Bleichrodt

Altra College Bleichrodt is in augustus 2016 samen gegaan met Altra College Bascule. Onze school is er voor leerlingen met mavo, havo/vwo-niveau die zich in het regulier onderwijs niet goed kunnen handhaven. Vaak komt dit door een stoornis in het autistisch spectrum. Op de school werken ook medewerkers van de Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. De leerlingen die ondersteuning van de Bascule nodig hebben, krijgen behandeling onder schooltijd. Daarnaast biedt Altra jeugd & opvoedhulp trainingen aan die de vaardigheden van de leerlingen vergroten.

 

Gezamenlijk stellen Altra en de Bascule een plan op om je passende hulp en onderwijs te bieden. Niet alleen goede hulp en onderwijs zijn belangrijk; ook jouw omgeving moet recht doen aan wat je nodig hebt. Altra College Bleichrodt is daarom veilig & uitnodigend en werkt met kleine klassen waarin jongeren zich prettig voelen.

 

Altra College Bleichrodt bestaat sinds 10 november 2003. De school is vernoemd naar de oprichtster: Jacqueline Bleichrodt. Sinds september 2011 is de school gehuisvest op het AMC-terrein in Amsterdam Zuidoost.

 

Voor jongeren die extra ondersteuningsbehoeften hebben bieden we verschillende onderwijszorgarrangementen binnen onze school.

 

Inrichting school

Het onderwijs dat Altra College Bleichrodt biedt, is gebaseerd op de kerndoelen van het regulier onderwijs. De leerstof passen we waar nodig aan, aan jouw mogelijkheden.

 

Vanaf volgend jaar bieden we het volgende onderwijs:

  • Mavo (een beperkte profielkeuze en specifieke doelgroep)
  • Havo
  • Vwo (beperkte profielkeuze)
  • De Werkruimte
  • Supportklas
  • Beter pASSend

 

De leerlingen

Onze leerlingen hebben heel wat in hun mars. Toch hebben lastig gedrag, verzuim, problemen met leraren en leerlingen hen tot probleemleerling bestempeld: een leerling die door psychiatrische of gedragsproblemen niet (meer) op een reguliere school terecht kan. Maar wat is een probleemleerling? Onze leerlingen zijn, net zoals alle andere jongeren, vooral leerlingen met dromen en verwachtingen. Dromen van een mooie toekomst, die vast dreigt te lopen omdat ze hun draai niet kunnen vinden in het reguliere onderwijs. Altra College Bleichrodt biedt meer begeleiding, structuur en vooral: een nieuwe kans. Hier benoemen en stimuleren we de sterke en positieve kanten van de leerling en zetten samen alles op alles om die mooie toekomst in zicht te houden. Bij ons op school zitten:

  • 215 leerlingen mavo/havo/vwo,
  • 14 transferium leerlingen,
  • 45 Werkruimte leerlingen,
  • 30 Beter Passend leerlingen.

 

Transferiumklas

Sinds 2011 hebben we ook een Transferiumklas voor mavo/havo/vwo leerlingen die niet meer op hun reguliere school kunnen blijven of voor leerplichtige leerlingen die niet meer op een school zitten. Een leerling van een Transferiumklas blijft ingeschreven op zijn eigen school. Het traject duurt maximaal zes maanden, daarna kijken we samen met jou en je ouders/verzorgers wat de beste vervolgstap is. Is dat terug naar je oude school of toch overstappen naar Altra College Bleichrodt?

 

Altra College Bleichrodt heeft 14 Transferiumplekken. Als je start in het Transferiumtraject kom je eerst in de diagnostische klas. Hier volg je alle vakken van een reguliere mavo, havo of vwo, met uitzondering van Grieks en Latijn. De leerlingen volgen tijdens een bepaald lesuur allemaal hetzelfde vak, maar elke leerling werkt op zijn eigen niveau aan dit vak. Je werkt met de methodes die op Altra College Bleichrodt gebruikt worden. Er worden ook overhoringen en proefwerken afgenomen. Na 6 weken in de diagnostische klas kijken we of de leerling klaar is voor de volgende stap. Deze stap houdt in dat de Transferiumleerling de lessen gaat volgen bij één van de klassen van Altra College Bleichrodt. Dit zal een klas zijn die overeenkomt met het niveau van de Transferiumleerling.

 

Als leerling van de Transferiumklas heb je dezelfde school- en lestijden als de overige leerlingen van school en maak je ook zoveel mogelijk deel uit van de gewone procedures op Altra College Bleichrodt, zoals: schoolpauzes, gebruik van de mediatheek en gebruik van het time-outlokaal. Naast de aangepaste onderwijssituatie wordt er in de Transferiumklas intensieve begeleiding geboden. Elke zes weken vindt een evaluatie plaats. De voortgang bespreken we met jou, je ouders en de thuisschool. Ook je ouders hulp krijgen van AToS.