Altra College Centrum
 
 
DIRECT
CONTACT

Altra College Centrum – Ons onderwijs

Altra College Centrum biedt hetzelfde onderwijs als een reguliere mavo in de sectoren techniek, zorg & welzijn en economie. Als je je diploma hebt gehaald, kun je doorstromen naar het mbo niveau 3 of 4 of naar Altra College Bleichrodt (havo).

 

Wat kun je bereiken?

Welke mogelijkheden heb je om je op langere termijn te ontwikkelen en welk eindniveau is haalbaar? Dat wordt voor iedere leerling bekeken en vastgesteld. Vervolgens kijken we welke ondersteuning daarbij nodig is. Gedurende het jaar kijkt de mentor of je op koers ligt. De mentor ondersteunt waar nodig en past het onderwijs- en leerstofaanbod hierop aan. Zo benutten we jouw talenten en mogelijkheden beter.

 

Onderbouw

De onderbouw bestaat uit twee klassen, klas 1 en klas 2. In de onderbouw volg je een programma dat vergelijkbaar is met de basisvorming op een reguliere mavo. Aan het begin van het schooljaar krijg je een sociale vaardigheidstraining. Alle leerlingen in de onderbouw krijgen voor de zaakvakken les van vakdocenten. De zaakvakken zijn: Nederlands, Engels, Duits, natuur- en scheikunde, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, wiskunde, maatschappijleer, studievaardigheden en economie.

 

In het voorjaar van het 2e leerjaar maak je een drempeltoets. De drempeltoets bepaalt of je klaar bent voor de bovenbouw of dat je nog een jaar in de onderbouw moet blijven om je beter te kunnen voorbereiden op de bovenbouw.

 

Beide klassen hebben één vaste mentor als aanspreekpunt. Op Altra College Centrum is ook een team van jeugdzorgmedewerkers aanwezig. Wanneer de school dat nodig vindt, schakelt de school jeugdzorgmedewerkers in voor extra ondersteuning van leerlingen in of buiten de klas. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit een training ‘faalangst reductie’. Veel van onze leerlingen kunnen aan deze training steun ontleden.

 

Bovenbouw

Klas 3 (3a, 3b en 3c)

In de derde klas geven we les op het niveau van de derde klas mavo. Je doet in dit jaar al staatsexamen voor het vak maatschappijleer 1 en eventueel het sectorwerkstuk. Voor de rest van de vakken volg je het programma van het derde leerjaar.

 

  • Klas 4 (4a, 4b, 4c, 4d)

In de examenklas geven we les op het niveau van de derde en vierde klas mavo. Je doet aan het einde van het lesjaar staatsexamen vmbo-t. De meeste leerlingen doen dit in twee jaar, een enkeling doet alle vakken in één jaar. Je stroomt daarna door naar mbo niveau 3/4, havo op Altra College Bleichrodt of een reguliere havo. Leerlingen die hun staatsexamen in twee jaar halen, hebben in hun tweede jaar vaak een deeltijdprogramma op school, omdat ze meestal voor een aantal vakken hun certificaat al hebben gehaald. Voor deze leerlingen wordt hun deeltijdprogramma aangevuld met stage en of werk.

In de bovenbouw werken we met vakdocenten. Je krijgt les in verschillende lokalen bij verschillende docenten. Elke klas heeft een eigen mentor die verantwoordelijk is voor de mentorlessen, OPP (ontwikkelingsperspectiefplan), de oudercontacten en leerlinggesprekken.

 

In de bovenbouw bieden we niet alle praktijkvakken aan. Lichamelijke opvoeding is wel onderdeel van het lespakket. Tekenen is een examenvak dat getalenteerde leerlingen kunnen kiezen. De vierdejaars leerlingen lopen een korte of langere stage om zich voor te bereiden op hun beroepskeuze en vervolgopleiding.

 

De definitieve indeling van het aantal klassen per jaar is afhankelijk van de aanmeldingen en kan anders zijn dan hierboven beschreven.

 

Vakken

Op Altra College Centrum krijgen leerlingen naast de hoofdvakken Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde, ook bijvakken en praktijkvakken: beeldende vorming (tekenen en handvaardigheid), lichamelijke opvoeding en consumptieve technieken. Jaarlijks zijn er diverse projecten, trainingen en buitenschoolse activiteiten, zoals: schaatsen, bioscoopbezoek en een sporttoernooi. In het vierde jaar gaan we op schoolkamp. Godsdienstonderwijs maakt geen deel uit van het lesprogramma.

 

Stage

Bijna alle bovenbouwleerlingen van Altra College Centrum lopen stage. De school heeft hiervoor een stagebegeleider in de school. Waarom is stage belangrijk?

 

  • Je leert algemene werknemersvaardigheden.
  • Je leert sociale vaardigheden.
  • Je kunt later een bewustere keuze maken voor een vervolgopleiding en/of werk.
  • Je past wat je op school hebt geleerd in de praktijk toe.
  • Je maakt kennis met een bepaald vakgebied (dit geldt vooral voor de beroepsvoorbereidende stages).

 

Rapport

Op het digitale leerlingenplatform SOMtoday kunnen jij en je ouders altijd jouw actuele resultaten bekijken. Je krijgt drie keer per jaar een rapport, in december, maart en juli. De exacte data van de rapporten staan ieder jaar aangegeven op de jaarplanner.

 

Examens en certificaten

We helpen onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Een diploma is daarvoor een prachtig bewijs én een toegangskaart voor vervolgonderwijs. Je kan een diploma in stappen halen door het behalen van deelcertificaten. Altra doet voor het mavo-examen mee aan de staatsexamens. De examenstof verspreiden we over het derde en vierde leerjaar. Als het nodig is, kan je er een extra jaar over doen om het volledige diploma te halen.