Altra College Haarlemmermeer
 
 
DIRECT
CONTACT

Altra College Haarlemmermeer – Ons onderwijs

Altra College Haarlemmermeer biedt voortgezet passend onderwijs met een duurzaam perspectief. Op dit moment hebben we verschillende leerwegen: Vmbo-TL (onderbouw en bovenbouw), Vmbo-K (onderbouw en bovenbouw), onderbouw Havo. Ook hebben we 2 maatwerkklassen: de Perspectiefklas en de Maatwerkklas. Maatwerk wordt in alle leerwegen steeds belangrijker: welk vervolg past het beste bij jou en hoe kunnen we je daar het beste op voorbereiden. Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (Lob) en stage zijn middelen die we kunnen inzetten om te onderzoeken welk vervolgtraject voor jou passend is. Vaak is dat vervolg mbo, in een bol- of bbl- variant van de opleiding, maar ook arbeid kan een passend vervolg zijn.

 

Wat kun je bereiken?

Welke mogelijkheden heb je om je op langere termijn te ontwikkelen en welk eindniveau is haalbaar? Dat wordt voor iedere leerling bekeken en vastgesteld. Vervolgens kijken we welke ondersteuning daarbij nodig is. Gedurende het jaar kijkt de mentor of je op koers ligt. De mentor ondersteunt waar nodig en past het onderwijs- en leerstofaanbod hierop aan. Zo benutten we jouw talenten en mogelijkheden beter.

 

Vakken

Op Altra College Haarlemmermeer krijgen leerlingen grotendeels dezelfde vakken aangeboden als in het reguliere vo. Jaarlijks zijn er diverse projecten, trainingen en buitenschoolse activiteiten. Godsdienstonderwijs maakt geen deel uit van het lesprogramma.

Stage

Bij het onderwijsprogramma van de Perspectiefklas en de 3 Kaderberoepsgerichte leerweg is stagelopen een onderdeel van het aanbod.

Waarom is stage belangrijk?

 

  • Je leert algemene werknemersvaardigheden.
  • Je leert sociale vaardigheden.
  • Je kunt later een bewustere keuze maken voor een vervolgopleiding en/of werk.
  • Je past wat je op school hebt geleerd in de praktijk toe.
  • Je maakt kennis met een bepaald vakgebied.

 

Rapport

Op het digitale leerlingenplatform SOMtoday kunnen jij en je ouders altijd jouw actuele resultaten bekijken. Je krijgt drie keer per jaar een rapport, namelijk: november, maart en aan het einde van het schooljaar. De exacte data van de rapporten volgen via de mentor, deze zal jouw ouders ook uitnodigen voor een rapportgesprek.

 

Examens en certificaten

We helpen onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Een diploma is daarvoor een prachtig bewijs én tevens een toegangskaart voor vervolgonderwijs. Je kan een diploma in stappen halen door het behalen van deelcertificaten. Leerlingen van het vmbo-t en de Kader beroepsgerichte leerweg nemen deel aan de staatsexamens. Op het Altra college worden deze over leerjaar 3 en 4 verdeeld.

 

Het staatsexamen van alle vakken wordt in twee onderdelen geëxamineerd. In mei is het centraal schriftelijk deel, dat gelijk is aan het examen voor het regulier onderwijs. Het mondeling deel van het examen neemt een externe examencommissie per vak af. Het mondelinge examen vindt plaats in de laatste week van het schooljaar. De planning en indeling van alle examens valt onder de verantwoordelijkheid van DUO. Altra college Haarlemmermeer heeft hier geen invloed op.

Er wordt dus les gegeven tot het einde van het schooljaar aan alle leerlingen van de school. De examenstof verspreiden we over verschillende jaren. Als dat nodig is, kan de leerling er een extra jaar over doen om het volledige diploma te halen. Entree-examens worden afgenomen in samenwerking met het mbo.