Wanneer kan Altra u helpen?


‘Als het zo doorgaat moet mijn kind van school af en wat dan…?’

‘Als de trajectvoorziening er niet was geweest? Dan had ik waarschijnlijk hier niet meer op school gezeten.’ Leerling over de trajectvoorziening van Altra.

 

Ieder kind heeft recht op een passende plek in het onderwijs. De meeste leerlingen rollen probleemloos door school. Sommige leerlingen hebben wat steun nodig. Heeft uw kind, door zijn persoonlijke ontwikkeling, gedrag of door de situatie thuis, hulp nodig zich weer te kunnen concentreren op school? Meestal is steun op school dan voldoende.

Zijn de problemen groter en lopen uw kind en de school samen vast, dan is een tijdelijke of permanente plek nodig. Een plek waar uw kind aan zijn gedrag en persoonlijke problemen kan werken, zonder dat daarbij de leerachterstand te hoog oploopt.

Altra biedt ondersteuning op reguliere scholen, een tijdelijke plek om aan het gedrag te werken of een plek op het speciaal onderwijs. We bieden hulp in aansluiting en in samenwerking met school. Bijvoorbeeld de trajectvoorzieningen, die Altra samen met scholen voor het voortgezet onderwijs heeft opgezet. Heeft uw kind moeite met planning? Ontbreekt het aan motivatie? Kan hij zich slecht concentreren? Komt hij door zijn gedrag telkens in conflict met docenten of medeleerlingen? Volgens duidelijke afspraken werkt uw kind via persoonlijke coaching aan wat hem op school belemmert.

 

Meer weten?

Kijk bij ‘Passend onderwijs’

of bij ‘Ons onderwijs’