Alle programma’s op een rij


Ambulant Crisisteam

Snel passende hulp

Het ambulante crisisteam van Altra biedt snel hulp als de veiligheid in een gezin in gevaar is. Ondanks alle inspanningen van het gezin en eventuele hulpverleners, groeien de problemen met de opvoeding de ouders boven het hoofd. Altra werkt samen met de ouders aan een veilige situatie voor alle gezinsleden en brengt de opvoeding weer op de rit.

 

Doelgroep

Het ambulante crisisteam staat gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar bij, die zulke grote problemen hebben dat onmiddellijk hulp nodig is. De problemen kunnen te maken hebben met: verwaarlozing, ernstige gedragsproblemen van het kind, relatieproblemen, opvoedingsproblemen, mishandeling of psychische problemen. Het crisisteam is actief in de regio’s Amsterdam, Zaanstreek/Waterland, Amstelland en de Meerlanden.

 

Doel

Het doel van het ambulante crisisteam is het terugbrengen van structuur en veiligheid in het gezin, zodat uithuisplaatsing van het kind kan worden voorkomen.

 

Werkwijze

Het ambulante crisisteam biedt twee vormen van crisishulp: Families First en ambulante spoedhulp.

 

Families First

Het gezin verkeert in een crisissituatie en de kinderen dreigen uit huis te worden geplaatst. Families First biedt korte, praktische en intensieve hulp thuis. Ons gezamenlijke doel is het gezin bij elkaar houden en uithuisplaatsing voorkomen. We kijken wat er goed gaat en hoe we dat kunnen versterken. Samen zoeken we naar manieren om de veiligheid van de kinderen weer te garanderen.

 

“Hotline met de hulpverlener”

 

Ambulante spoedhulp

De ouders hebben de opvoeding van de kinderen niet meer in de hand. Ambulante spoedhulp brengt met korte en intensieve hulp de structuur en veiligheid binnen het gezin terug.

  • We kijken of de kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen.
  • Als een kind tijdelijk uit huis is, werken we hard om de situatie thuis te verbeteren, zodat het kind zo snel mogelijk weer terug kan komen.
  • Samen met de ouders stellen we vast wat de kinderen nodig hebben en wat de ouders wel of niet kunnen bieden.
  • We zoeken uit of mensen in de directe omgeving kunnen helpen of meedenken over oplossingen.

 

Als ambulante spoedhulp niet voldoende is, zoeken we samen met de ouders naar andere hulp.

 

Samen met netwerk

Omdat niemand alleen kan opvoeden vinden we het betrekken van het netwerk erg belangrijk. Daarom zetten we vaak een Eigen Kracht Conferentie in of werken we samen met een collega van Signs of Safety, die samen met het netwerk een veiligheidsplan maakt.

 

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over Signs of Safety van Altra kunt u contact opnemen met het aanmeldteam.

 

Factsheet crisiszorg Altra en Spirit