Alle programma’s op een rij


De Overstap

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor kinderen en ouders een belangrijk, bijzonder maar ook een spannend moment. Want er verandert een hoop: een nieuw schoolgebouw, nieuwe klasgenoten, nieuwe leraren, nieuwe vakken en veel huiswerk. Voor sommige kinderen is de overgang lastig. Er worden hoge eisen aan hen gesteld, ze moeten zichzelf weer bewijzen en dat brengt onzekerheid met zich mee.

“De Overstap” van Altra biedt aan zowel kinderen als ouders begeleiding bij de overgang naar het voortgezet onderwijs opdat de overgang soepel kan verlopen. Trainingen en begeleiding worden in groepsverband tijdens of na schooltijd gegeven. Individuele begeleiding wordt afgestemd per kind en kan ook op school plaatsvinden.

 

Voor wie?

De training is voor leerlingen uit groep 8 die onzeker zijn over de overstap naar de middelbare school. Dat kan allerlei redenen hebben. Misschien gaat de leerling niet zo makkelijk met leeftijdsgenoten of autoriteit om, wordt hij gepest of pest hij klasgenootjes of heeft hij moeite met het maken of plannen van huiswerk. Altra biedt ook ouders hulp bij het begeleiden van hun kind.

 

Doel

Het doel van de Overstap is de overgang naar de middelbare school zo soepel mogelijk te laten verlopen. We willen dat uw kind de basisschool positief afsluit en met zelfvertrouwen start in de brugklas.

 

Hoe doen we dat?

Samen met de ouders en kind bepalen we welke hulp hen verder brengt. We werken met opdrachten, groepsactiviteiten, verschillende trainingen en individuele gesprekken. Het kind oefent bijvoorbeeld (o.a. door rollenspel) om te gaan met leeftijdsgenoten en volwassenen, contact te maken en voor zichzelf op te komen.

De Overstaptrainer van Altra en de leraar vanuit school overleggen over hoe het gaat. Na de overstap naar de middelbare school nemen we bij voorkeur contact op met de mentor daar, om in de gaten te houden hoe het op zijn nieuwe school gaat.

De training bestaat uit 8 à 10 bijeenkomsten en duurt gemiddeld 1 ½ uur.

Deze spannende periode vraagt ook veel van de ouders. Als zij behoefte hebben aan steun kunnen ze bij de trainer van Altra terecht met vragen. Daarnaast informeren we tijdens een bijeenkomst de ouders uitgebreid over de training en over wat er bij de overgang naar de middelbare school allemaal komt kijken.

 

Meer informatie en aanmelden

Dit kan via de school of u kunt terecht bij Altra Locatie Amstelveen: 020-6415904. Contactpersoon Idris Koopman.