Alle programma’s op een rij


Remweg

Stop – denk – doe

De Remweg-training van Altra leert ouders en leerkrachten hoe ze impulsieve kinderen zover krijgen eerst na te denken voordat ze iets doen. Een impulsief kind is vaak spontaan en creatief. De keerzijde is dat hij vaak moeilijk geconcentreerd kan werken, wat dan weer te merken is aan zijn cijfers. Ook hebben impulsieve kinderen vaak problemen in de omgang met andere kinderen of volwassenen. Ze leren het kind stop–denk–doe-gedrag met Remweg.

 

Doelgroep

De Remweg-training is bedoeld voor ouders, leerkrachten, groepsleiders of andere professionals die te maken hebben met drukke, impulsieve kinderen van 6 tot 12 jaar.

 

Doel

Het trainingsprogramma geeft opvoeder of leerkracht inzicht in de problemen van een kind of leerling. Ze leren het gedrag van het kind positief te beïnvloeden, door hem te leren stoppen, nauwkeurig te kijken, te luisteren en planmatig te denken en te doen in dagelijkse situaties. Het doel van de Remweg-training is te leren het impulsieve gedrag bij te sturen en daarmee de concentratie van het kind te verhogen.

 

Werkwijze

De training bestaat uit acht bijeenkomsten. Elke bijeenkomst duurt anderhalf tot twee uur.

 

  • De ouder of professional leert het kind altijd eerst te stoppen en goed te kijken en te luisteren, voordat hij verder gaat.
  • Als tweede stap leert deze het kind zichzelf de volgende vragen te stellen:

       – Wat moet ik doen?

       – Hoe kan ik dat doen?

       – Gebruik ik mijn plan?

       – Hoe heb ik het gedaan?

Deze manier van plannen kan uw kind gebruiken bij het leren en bij het doen van praktische taken, maar ook in de omgang met leeftijdsgenoten en volwassenen.

 

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over de Remweg-training van Altra kunt u contact opnemen met het aanmeldteam.