Alle programma’s op een rij


School2Care

Onderwijs met hoofd en hart

Bij School2Care maken Amsterdamse jongeren die thuis en op school veel problemen hebben een nieuwe start. Een coach helpt hen de draad weer op te pakken en hun schoolloopbaan te vervolgen. De leerlingen volgen lessen in een kleine klas, totdat ze terug kunnen naar hun oude of een andere school. De coach ondersteunt ook hun ouders zodat er thuis meer rust komt. Verder stimuleert School2Care leerlingen in hun vrije tijd positieve bezigheden te vinden. We maken een nieuwe start!

 

 

 

Doelgroep

School2Care is voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die zowel thuis, op school als in de vrije tijd ernstige problemen hebben. Ze gaan (haast) niet meer naar school en hebben ook geen betaald werk. Ouders weten niet meer wat ze kunnen doen. Sommige jongeren hangen veel op straat en komen soms in aanraking met justitie. Het grootste probleem is misschien wel dat ze niet weten wat ze met zichzelf aan moeten. Ze missen perspectief en daar gedragen ze zich naar; veel jongeren veroorzaken overlast.

 

“Geen diploma, wel een ijzeren arbeidsethos”

 

Doel

Een coach helpt de leerlingen de draad weer op te pakken. Ze volgen lessen in een kleine klas, totdat ze terug kunnen naar hun oude of een andere school. Tijdens School2Care wordt gewerkt aan de ontwikkeling van talenten, want die heeft iedereen. De coach ondersteunt ook hun ouders.

 

 • Begeleiding van School2Care is succesvol als jongeren hun leven weer op de rit hebben.
 • In de praktijk betekent dat dat ze naar school gaan, de achterstand met school weer hebben ingehaald en/of school met werk combineren.
 • Er is meer rust in het gezin doordat de ouders de opvoeding beter in de hand hebben.
 • In hun vrije tijd gaan de jongeren naar de sportclub en hebben ze een bijbaantje.
 • Hun gedrag heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Bij School2Care hebben ze geleerd samen te werken, door te zetten en te incasseren. Ze realiseren zich dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun toekomst en willen zich daarvoor inzetten.

 

Werkwijze

De eerste drie maanden zijn de jongeren doordeweeks van 8 uur ’s morgens tot 8 uur ’s avonds bij School2Care. Ze volgen dan lessen die zo veel mogelijk aansluiten bij het programma op hun oude school.

Onderwijs staat voorop bij School2Care, omdat daar de basis ligt om je plek te vinden in de maatschappij. Buiten het lesprogramma om sporten, koken en eten leerlingen samen.

 

 • De leerling krijgt vanaf de eerste dag een coach: die begeleidt de leerling van begin tot einde van de hulp bij School2Care.
 • Samen met de leerling en zijn ouders wordt een goede analyse van de situatie gemaakt en doelen worden opgesteld.
 • Het onderwijs en de gestelde doelen zijn er op gericht de jongeren zo snel als mogelijk door te leiden naar een vervolgschool of werk.
 • Het netwerk, ouders en andere belangrijke personen voor de leerlingen, worden geactiveerd om mee te helpen bij het realiseren van de doelen.
 • De begeleiding verloopt in drie fases.
 • Leerlingen blijven bij School2Care zolang ze dat nodig hebben.

 

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie kunt u vinden op www.altra.nl/school2care. School2care is te bereiken via 020-7546150. Aanmeldingen verlopen via het onderwijsschakelloket www.swvadam.nl.