Alle programma’s op een rij


Tact

Leren omgaan met boosheid en agressie

De Tact-training van Altra leert jongeren omgaan met boosheid en agressie. Tact helpt jongeren op een andere manier te reageren, als ze een kort lontje hebben, het moeilijk vinden om zich in te houden of vaak ruzie hebben terwijl ze dat eigenlijk niet willen.

 

Doelgroep

Tact is er voor jongeren vanaf 12 jaar die snel boos worden en vaak agressief reageren, waardoor ze thuis, op school of in andere situaties in de problemen komen.

 

Doel

Als je weet wat jou boos maakt en waarom je je boosheid niet onder controle kunt houden, kun je dat ook veranderen. In de training leren jongeren hoe ze op een andere manier kunnen denken en op een andere manier kunnen reageren. Agressie is niet meer nodig wanneer de jongere op een andere manier het doel kan bereiken.

 

Werkwijze

Jongeren leren in een groep na te denken over hoe het komt dat ze soms zo boos worden en waarom ze die boosheid niet onder controle kunnen houden. Hebben ze het idee dat anderen hen altijd de schuld geven of vinden ze het moeilijk zich in een ander te verplaatsen? De manier waarop je denkt, beïnvloedt je gedrag.

 

De training duurt tien tot vijftien weken. De groep bestaat uit minimaal vier en maximaal tien jongens en meiden. De training bestaat uit drie onderdelen van tien lessen.

 

De drie onderdelen:

 

Omgaan met anderen

De jongeren leren omgaan met anderen en conflicten en problemen oplossen. Door duidelijk te maken wat ze zelf willen en goed te luisteren naar een ander, kunnen ze ruzies en vechtpartijen voorkomen.

 

Boosheidcontrole

Bij dit onderdeel onderzoekt de jongere waarom hij boos wordt. Wie dat weet, kan leren minder snel boos te worden en voorkomen dat anderen boos worden op hem.

 

Goed en fout

Vaak weet de jongere wel wat goed en fout is, maar vindt het moeilijk altijd het goede te doen. De jongeren bespreken in de groep hoe je de juiste keuzes maakt.

 

Ouders betrekken

De jongeren leren thuis te oefenen wat ze op de training leren. In een ouderbijeenkomst vertellen de jongeren wat ze leren en hoe ze daarbij kunnen helpen.

 

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over Tact van Altra kun je contact opnemen met het aanmeldteam.