Koppeling College
 
 
DIRECT
CONTACT

Koppeling College – Praktische informatie

Wat zijn de lestijden? Hoe zit het met het lesrooster? Als (nieuwe) leerling of ouder heb je soms tal van vragen over praktische zaken. Hier vind je alles op een rij.

 

Schooltijden en lesrooster

Jongeren van de Koppeling volgen ten minste 1000 uur per jaar begeleide onderwijs. Dit bestaat uit (een combinatie van) lessen, cursussen, projecten, stage en andere vormen van leren. Hierbij kan gedacht worden aan e-learning of een keuzeonderdeel die jongeren niet per se in of tijdens de gangbare uren volgen.

 

Het jaarrooster staat telkens aan het begin van het schooljaar vast. Dagelijks wordt aan de leefgroepen en dagrooster aangereikt waarop ook de eventuele aanpassingen en bijzonderheden vermeld zijn. Bijzonderheden zijn bijvoorbeeld toetsen of examens die op die dag plaatsvinden.

 

Stage en BPV vallen onder de noemer schooltijd. De stage- en BPV-tijden zijn opgenomen in het stage- of BPV-contract. Deze tijden kunnen per stage- of BPV-plaats verschillend zijn, omdat de openings- of arbeidstijden van het stage- of BPV-bedrijf worden gevolgd. Weekenden zijn daarvan niet uitgezonderd.

 

Klachten

Wij doen er alles aan om zorgvuldig te werken en proberen jou en je ouders/verzorgers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar het kans wel eens misgaan in de samenwerking. Heb jij – of je ouders – toch een klacht over de school, dan kun je een formele klacht indienen. Hoe dit werkt staat in de Klachtenregeling Altra College. Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend bij de directie van Altra 12+ of bij de onafhankelijke klachtencommissie. De postadressen zijn:

 

Directie Altra 12+                   Klachtencommissie Altra

Rode Kruisstraat 32               p/a Rode Kruisstraat 32

1025 KN Amsterdam             1025 KN Amsterdam

 

Privacy

Op Altra College gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Om goed onderwijs te kunnen geven, onze leerlingen te kunnen begeleiden en de administratie van de school te kunnen voeren, leggen we gegevens over en van leerlingen vast. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. We leggen alleen gegevens vast die die noodzakelijk zijn voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Ouders kunnen die toestemming altijd weer intrekken.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kun je voor vragen ook terecht bij de directie van onze school.