Passend onderwijs

Voor alle leerlingen een passende plek in het onderwijs, dat ideaal wil Altra helpen verwezenlijken. En daarvoor hebben we veel in huis. Van dagelijkse begeleiding tot een plek op één van onze scholen.