Passend onderwijs


Begeleiding op en rond school

Ieder kind heeft recht op een passende plek in het onderwijs. Tijdens de schoolloopbaan kunnen ze allerlei obstakels tegenkomen. De meeste zijn gelukkig klein, maar sommige jongeren krijgen te maken met ernstigere problemen zoals leerproblemen, gedragsproblemen of problemen thuis. Altra werkt samen met partners aan het voorkomen van schooluitval en werkt met jongeren die om welke reden dan ook toch zijn uitgevallen, weer aan nieuw perspectief. Dit vraagt maatwerk, elke leerling is immers anders.

 

Altra heeft jarenlange ervaring op het gebied van de begeleiding van leerlingen met een psychiatrische stoornis, ernstige gedragsproblemen en langdurig zieke leerlingen én met het ondersteunen van docenten(teams) en scholen op dit vlak. Deze kennis en expertise zetten we op verschillende manieren in ten behoeve van andere scholen. We ondersteunen docenten en zorgcoördinatoren in het omgaan met zorgleerlingen, adviseren en ondersteunen bij het neerzetten van een stevige zorgstructuur en bieden daarvoor tal van voorzieningen. Van dagelijkse begeleiding en advies van de begeleider passend onderwijs tot meeromvattende projecten

Van Educé.

 

Daarnaast biedt Altra ook intensieve jeugd & opvoedhulp op en rond school. Een doorlopende zorglijn voor jongeren die (dreigen) uit te vallen. We bieden hulp in aansluiting op en in samenwerking met het speciaal onderwijs, met het praktijkonderwijs, met het speciaal basisonderwijs en met alle andere scholen met veel zorgleerlingen.

 

Is een leerling door een veelheid aan problemen uitgevallen? Team Thuiszitters zoekt met een integrale aanpak weer aansluiting bij het onderwijs.