Passend onderwijs


Onze onderwijsvoorzieningen

Altra biedt een breed pallet van onderwijsvoorzieningen aan leerlingen die (tijdelijk) niet tot hun recht komen in het regulier onderwijs. Stop, Transferium, Altra College, School2Care, Bets Frijlingschool, de Beter pASSendklas; ieder bieden ze op hun eigen manier nieuw perspectief aan leerlingen. Variërend van tijdelijke opvang voor leerlingen die weer terug kunnen naar het reguliere onderwijs tot zwaardere voorzieningen voor leerlingen die nergens anders meer terecht kunnen. Altra biedt ook begeleiding aan leerlingen in het regulier onderwijs.

.