Speciaal onderwijs


Aanmelden

Altra College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. We geven les op verschillende niveaus. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek op school krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. Hierin maken de scholen afspraken over de begeleiding en ondersteuning die ze bieden. Speciaal onderwijs is niet voor iedere leerling toegankelijk. Leerlingen kunnen zichzelf niet aanmelden op Altra College, het samenwerkingsverband beslist wat de beste plek is voor een leerling.

 

Als het samenwerkingsverband vindt dat een leerling het beste terecht kan op het speciaal onderwijs, geven ze een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring af. Vraag hierom bij de zorgcoördinator van school.

 

De samenwerkingsverbanden in de regio’s waar Altra College actief is zijn:

 

Neem contact op met passendonderwijs@altra.nl of met één van onze afdelingen voor informatie of advies over wat Altra kan bieden.