Speciaal onderwijs


Publicaties onderwijs

Goed onderwijs bieden, wat is daarvoor nodig? Wat moet je bieden, als een leerling niet tot leren komt door problemen thuis? Als hij van huis uit onvoldoende sociale vaardigheden heeft meegekregen om goed om te gaan met docenten en medeleerlingen? Als hij door traumatische ervaringen totaal geen zelfvertrouwen meer heeft?

Altra College biedt naast goed onderwijs, ook hulp en begeleiding aan de leerlingen en hun gezin. We bieden onderwijs van basisvorming tot vwo. In kleine klassen, met persoonlijke aandacht voor iedere individuele leerling.

Dit alles leest u in het boekje:

Samenwerken aan passend onderwijs voor iedere leerling

Jaarverslag passend onderwijs Altra 2017

schoolplan Altra College 2016-2020