Ons onderwijs


Ons onderwijs

Het onderwijs dat School2Care biedt, is gebaseerd op de kerndoelen van het regulier onderwijs. Je krijgt hier les op je eigen niveau. Bij aanvang van een traject bij School2Care bepalen we samen met jou, je ouders en aanmeldende school wat jouw toekomstmogelijkheden zijn.Hierop baseren we ons onderwijsaanbod.

 

Wat kun je verwachten?

Bij School2Care staan leren en werken aan je gedrag centraal. Je krijgt een eigen coach die je helpt om bezigheden te vinden die bij je passen. Je ontdekt hier wat je leuk vindt en waar je goed in bent. En dat is weer erg belangrijk voor het kiezen van een juiste opleiding.

Je krijgt een nieuwe kans bij School2Care. Daar moet je natuurlijk wel wat voor doen. Je moet ons laten zien dat je echt iets van je toekomst wilt maken. School is de basis om je plek te vinden in de maatschappij. Daarvoor is doorzettingsvermogen nodig. De coach is er om je te helpen je motivatie terug te vinden, maar jij moet wel zelf aan de slag. Niemand anders kan het voor je doen.

Een schooldag

De dag is ingedeeld in vijf lesblokken.

  • De drie lesblokken in de ochtend duren ieder een uur. Tijdens deze uren werk je individueel aan je eigen ‘leerlijn’. Om te bepalen op welk niveau je bent met de verschillende vakken, doe je bij de start een toets.
  • Na de warme lunch worden er 3 lesblokken aangeboden van een uur. Dit kan een vak zijn die je nodig hebt voor het uitstroomperspectief, portfolio of sport.
  • Het zesde blok (het laatste blok) is gericht op workshops of specifieke coachgesprekken. Het avondprogramma is gericht op ontspanning.

 

Vakken

Alle nieuwe leerlingen beginnen in de instroomklas. Bij School2Care volg je de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en mens & maatschappij. Met het onderwijs sluiten we aan bij wat je al kunt en weet. Daarnaast werk je aan de vakken waaraan je een achterstand hebt opgelopen of aan vakken die je nodig hebt om goed aan te sluiten op je uitstroomperspectief.

Verder krijg je de vakken TOPS (voorheen Equip, sociale vaardigheden en moreel redeneren), sport, koken en GRIP (seksespecifieke vaardigheden). Tijdens het laatste blok van de dag worden workshops aangeboden waar je werkt aan talentontwikkeling. Je gaat ontdekken wat je leuk vindt en waar je kracht ligt. Er is onder andere keuze tussen: zaalvoetbal, zelfverdediging, muziek, beeldend vormen, toneel, creatief schrijven, paardrijden of tuinieren.

 

Rapport

Je krijgt drie keer per schooljaar een rapport. Dit schooljaar worden de rapporten uitgereikt in  december, april en juli