Inspiratiedagen


Altra inspiratie dag 4 november 2019

Op de Altra inspiratiedag worden workshops, korte trainingen en het introductie programma voor nieuwe medewerkers gegeven. Sommige workshops en trainingen duren een hele dag, andere een ochtend of middag.

 

De workshops in de ochtend zijn van 09:30 tot 12:30.
Na het ochtendgedeelte is er een gezamenlijke lunch van 12:30 tot 13:30.

Het is belangrijk je hier voor in te schrijven i.v.m. de catering.
Het middaggedeelte van de workshops gaat verder om 13:30 tot 15:30.

We sluiten af met een borrel van 15:30 tot 17:30.

 

Sommige workshops beginnen iets eerder of gaan iets langer door; de aangepaste tijden vind je terug in het programma onder de inschrijfmodule bovenaan deze pagina en bij de beschrijvingen van de workshops hieronder.

 

We zien je graag op 4 november op locatie Altra College Zuidoost (Kortvoort 60 Amsterdam)!

 

Ja

  DATUM TIJD LOCATIE SLUITING
INSCHRIJVING
PLAATSEN OVER

 

Lunch
Tijd: 12:30 – 13:30
Kantine & Gymzaal

 

Borrel

Tijd: 15:30 – 17:30

Kantine

 

Onderstaande workshops/trainingen duren de hele dag van 09:30 tot 15:30 uur

 

ATOS
Werk je net als ATOS’er of juist al een tijd? In deze training geven wij een heldere samenvatting van wat het werken als ATOS’er inhoudt en het geeft tevens een methodische verdieping. Deze training toont aan waar de valkuilen, maar ook de kansen liggen bij het werken op scholen én in de gezinnen.
Let op; dit betreft een 2-daagse training. Dag 2 van de training wordt na enkele maanden gegeven als verdieping op dag 1.

 

Gegeven door: Irene Blokker, Marieke Weijters, Annabel Mackaay
Tijd: 09:30 – 15:30

 

Vrije inloop informatiepunt meting- en registratievraagstukken
Waarom en hoe MC4, tijdschrijven, vragenlijsten en Multisignaal?
In de afgelopen jaren is er veel veranderd en dat roept een hoop vragen op. Soms waarom we iets doen, of zelfs moeten. En nu zeer waarschijnlijk met het nieuwe registratiesysteem van MoreCare4. Ik heb geprobeerd om op zoveel mogelijk vragen antwoord te krijgen, dus loop binnen en stel je vraag. Heb ik er geen antwoord op, dan zal ik die persoonlijk zoeken! Ook voor uitleg of discussie over de zin van..

Deze workshop heeft de hele dag een vrije inloop; inschrijven is niet nodig.

 

Gegeven door: Mitchel de Jong
Tijd: 09:30 – 15:30

 

 

In de ochtend zijn de onderstaande workshops/trainingen van 09:30 tot 12:30 uur
(Let op! De workshops ‘Leren van het tuchtrecht’ en ‘Zakelijk tekenen’ hebben een afwijkende tijd)

 

Leren van het tuchtrecht
Sinds 1 januari 2015 is het tuchtrecht ingevoerd voor HBO geschoolde jeugdprofessionals. Het uitvoeren van dit tuchtrecht is ondergebracht bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). 1 van de doelstellingen van het tuchtrecht is dat je als jeugdprofessional, op persoonlijke titel kunt worden beoordeeld op je professionele handelen, met als doel dat je hier als professional van kunt leren, evenals de gehele beroepsgroep. Ervaren wij dat ook zo? In deze workshop willen we aan de hand van stellingen en casuïstiek met jullie wat dieper ingaan op het tuchtrecht, wat en hoe we hiervan kunnen leren voor onze eigen praktijk

 

Gegeven door: Thelma Roosblad
Tijd: 09:30 – 11:30

 

Inspiratiesessie Visueel Communiceren
Tijdens deze workshop leer je de basis van visueel communiceren en leer je in praktische oefeningen hoe je met beeld en woord helder kunt visualiseren, voor jezelf en bij een gesprek.

 

Gegeven door: Merel Stegeman
Tijd: 09:30 – 11:30

 

Introductieprogramma nieuwe medewerkers
Maak kennis met de organisatie en met de visie van Altra en IHub op leren en ontwikkelen. Stel jouw persoonlijke onderwijsplan op en wissel kennis en ervaring uit met collega’s uit onderwijs en jeugdhulpverlening!

Dit introductie programma is bedoeld voor medewerkers die gestart zijn na 04-06- 2019.

 

Gegeven door: Bouke Spigt
Tijd: 09:30 – 12:30

 

Kennismaken met de opvoedmethode: bewust en positief opvoeden
Deze opvoedmethode geeft Judith sinds 5 jaar aan ouders en professionals. De hele cursus bestaat uit 6-10 bijeenkomsten van 2½ uur. Het is een sociaal emotioneel programma om kinderen veerkrachtiger en zelfbewuster in het leven te leren staan.
Op deze ochtend gaat zij vertellen over het basisprincipe, namelijk de werking van de hersenen, waarop deze methode is gebaseerd. Daarnaast zijn er 7 praktische vaardigheden die je in kunt zetten in moeilijke opvoedsituaties. Bij jonge kinderen zie je snel resultaten. Bij tieners kun je hier ook gebruik van maken om bijvoorbeeld je hoofd koel te houden in lastige situaties. Het is een liefdevolle manier van kijken naar kinderen om hen te helpen succesvol te zijn.

 

Gegeven door: Judith van Houten
Tijd: 09:30 – 12:30

 

Levend genogram
Een genogram is méér dan een tekening!

 

Gegeven door: Marianne de Planque en Liesbeth Rijnsburger
Tijd: 09:30 – 12:30

 

Omgaan met emotioneel en agressief gedrag
In deze workshop wordt gebruik gemaakt van wisselende werkvormen en is er veel interactie. Onderwerpen die aanbod komen zijn:

• Omgaan met (verbale) agressie
• Omgaan met (verbale) agressie tussen de leerlingen
• Beïnvloeden van eigen spanning
• Bewust worden van houding en gedrag bij incidenten
• Signaleren en herkennen van spanningen bij leerlingen
• Omgaan met je positie t.o.v. de leerlingen in de klas
• Delen van gezamenlijke grens.

 

Gegeven door: Chaim Wannet
Tijd: 09:30 – 12:30

 

Werken met veerkracht en plezier
Wil je ’s morgens wakker worden met het idee; Ik ben waardevol en ik MAG weer naar mijn werk? Kom dan naar deze workshop!

 

Gegeven door: Rachel Slooten – van Dalen
Tijd: 09:30 – 12:30

 

Vroegsignalering en MULTIsignaal

In deze training wordt het nut en de noodzaak van MULTIsignaal (de Verwijsindex) aan het licht gebracht. Ook wordt de werking van het systeem toegelicht. Deze training is voor iedereen die het belangrijk vindt om zijn of haar betrokkenheid bij een jongere waarover zorgen bestaan te signaleren, om middels een overzicht van de betrokken professionals vroegtijdig de samenwerking aan te kunnen gaan.

 

Gegeven door: Nadia Kadhim
Tijd: 09:30 – 12:30

 

Ouderschap met liefde en grenzen

Interactioneel geweld tussen pubers en ouders laat flinke sporen na. Veelal wordt gekozen voor een individuele behandeling voor de verschillende gezinsleden en is er doorgaans weinig aandacht voor een systemische aanpak. In deze workshop wordt ingegaan hoe binnen een structureel-strategische gezinsbehandeling omgegaan wordt met deze wonden.

 

Gegeven door: Frank Buffing
Tijd: 09:30 – 12:30

 

 

In de middag zijn onderstaande workshops/trainingen van 13:30 tot 15:30 uur

(Let op! De workshop ‘Beter leren door beter slapen’ heeft een afwijkende tijd)

 

Beter leren door beter slapen
De academische werkplaats: “Beter leren door beter slapen”, waaraan Altra deelneemt, richt zich op jongeren met autisme en slaapproblemen. In de workshop worden concrete casussen besproken. Aan de hand van de casussen wordt ingegaan op slaapgedrag, slaapproblemen en mogelijke interventies. Ook wordt ingegaan op hoe je het gesprek met de jongere over de slaapproblemen en de interventie kunt voeren.

 

Gegeven door: Ilona Schouwenaars (onderzoekster Hogeschool Arnhem Nijmegen) en Sigrid Pillen (kinderneuroloog en somnoloog bij Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaege)

Lokaal:
Tijd: 15:00 – 17:00

 

Cannabisgebruik bij jongeren. Wanneer wordt het een probleem?
Wat is de invloed op een ontwikkelend puberbrein? Welke invloed heeft het op persoonlijkheids- en gedragsproblematiek?
Wat werkt in het voorkomen van problematisch gebruik?

 

Gegeven door: Rogier Olde Bijvank
Tijd: 13:30 – 15:30

 

Leren leren

Een praktische workshop over leren, leren(onderwijswetenschappen) en het tienerbrein.

 

Gegeven door: Femke Roelofsen

Tijd: 13:30 – 15:30

 

Niet thuisgeven – schooluitval vanuit het perspectief van leerlingen

Geen kind meer thuis. Een prachtige ambitie, die in de praktijk nog lastig te realiseren blijkt. Wat weten we eigenlijk over thuiszitters? En wat vertellen leerlingen zelf over hun (dreigende) schooluitval?

In deze sessie gaan we aan de hand van de resultaten van het onderzoek ‘Niet thuisgeven – schooluitval vanuit het perspectief van leerlingen’ in gesprek over mogelijkheden in de praktijk om thuiszitten en schooluitval te voorkomen.

 

Gegeven door: Marion van Binsbergen en Sanne Pronk

Tijd: 13:30 – 15:30

 

Moreel Beraad binnen het onderwijs
Moreel Beraad is géén debat en géén discussie. Je probeert elkaar niet te overtuigen, maar je onderzoekt wat je eigen overtuigingen en vooronderstellingen zijn. Je leert je oordeel uitstellen.
Moreel beraad is een gesprek waarin je samen een voorbeeld uit je eigen praktijk onderzoekt. Dat voorbeeld is een ervaring: een situatie die je meemaakt in je werk, waarin je twijfelt wat het goede is om te doen: linksom of rechtsom? Je uitspreken of zwijgen? Iets doen of iets laten? Waar zit de angel? Wat zit je dwars? En hoe weet je nou wat ‘wijs’ is, wat het goede is om te doen?
Een moreel beraad is nooit theoretisch, of een vorm van vrijblijvend meningen uitwisselen. Het is altijd radicaal concreet: wat doe jij of wat doe jij niet, en waarom?
Deze workshop is bedoel voor alle pedagogische functionarissen binnen de school: docenten, leraren, OOP, zoco’s, etc.

 

Gegeven door: Joost Iserief
Tijd: 13:30 – 15:30

 

Tension Release Exercise

 

TRE staat voor Tension Release Exercise. Het is een methode om spanning uit je lichaam te ontladen. Eerst een korte presentatie en daarna gaan we oefeningen doen op een yoga matje. Voor iedereen toegankelijk; draag kleding waarin je je vrij kan bewegen.

 

Gegeven door: Carly de Wit
Tijd: 13:30 – 15:30

 

Privacy, Beroepsgeheim en Cliëntenrechten

Jeugdhulpverleners hebben een beroepsgeheim en moeten zorgvuldig met de privacy van hun cliënten omgaan. Zeker sinds de invoering van de AVG zijn cliënten zich daar ook steeds sterker van bewust. Maar wat betekent dat nou voor de uitwisseling van cliëntgegevens in de samenwerking met andere hulpverleners en scholen. Moet je overal toestemming voor hebben? Kunnen de ouders die gegevensuitwisseling blokkeren? En wat moet je doen als een ouder vraagt om vernietiging van het dossier van zijn kind?

Dit zijn slechts een paar van de vragen die we in de praktijk regelmatig tegenkomen.

 

In deze workshop komen de rechten en verplichtingen van de hulpverleners en cliënten in de omgang met hun gegevens aan bod en worden praktische tips geboden hoe hier mee om te gaan.

 

Gegeven door: Roelof Arends
Tijd: 13:30 – 15:30

 

Vernieuwd! Differentiëren

Differentiëren kan op alle niveaus en op allerlei manieren. Hoe breng je de verschillende niveaus in kaart en hoe geef je daar in de praktijk invulling aan. Wat levert het jou en de klas uiteindelijk op? Deze workshop is bedoeld voor leraren en BPO-ers.

 

Gegeven door: Margreet Blees
Tijd: 13:30 – 15:30

 

Repressie in de jeugdzorg

Jongeren hebben autonomie nodig om zich positief te kunnen ontwikkelen en moeten zelf nut zien in de behandeling die ze krijgen om het effectief te laten zijn. Repressie bedreigt de effectiviteit van een behandeling, maar soms is de scheidslijn tussen bijvoorbeeld grenzen stellen en repressie maar dun. In deze workshop krijgen de deelnemers uitleg over wat repressie is en wordt er door middel van voorbeelden samen gezocht naar alternatieve handelingswijzen. Deze workshop is bedoeld voor ambulant hulpverleners en gedragswetenschappers.

 

Gegeven door: Sophie de Valk
Tijd: 13:30 – 15:30

 

Voor de onderstaande workshops/trainingen zijn geen workshopleiders nodig. Je kan zelf met je team aan de hand van een beschreven programma aan de gang. Ter voorbereiding wordt het programma doorgenomen met de collega`s die het programma voor hun team gaan leiden. Alleen deze ‘teamleiders’ hoeven zich in te schrijven voor deze workshop.

Vind je dit interessant en wil je hier aan mee doen? E-mail dan naar opleidingen@altra.nl

 

Doelgericht werken in je team versterken
Je hebt duidelijke plannen en doelen waar je naar toe werkt. Doordat je een gevoel van richting hebt en begrijpt waarom je bepaalde dingen doet, ervaar je vooruitgang en voel je dat je zinvol bezig bent. Werken naar doelstellingen toe, iets nuttigs bereiken als team, draagt bij aan teambuilding. Maar hoe helder zijn de doelstellingen eigenlijk? Zijn verwachtingen helder? Hoe effectief wordt er echt gewerkt aan doelen bereiken?
Door met elkaar zelf een dagdeel met de module te werken verbeter je het doelgericht werken in je team. Deze workshop is ook bedoeld voor teams.

 

Tijd: 13:30 – 15:30

 

Heldere besluiten nemen in je team
Het voelt goed als je een knoop hebt door gehakt en daar ook naar handelt. Dan kun je verder. Ging dat altijd maar zo makkelijk. Zeker binnen een team kan er heel lang gepraat worden over onderwerpen zonder dat er een besluit wordt genomen. En als er dan een besluit genomen is hoe helder is deze dan? Zijn verwachtingen nu onderling helder?
Door met deze module met je team een dagdeel te werken, versterk je de besluitvorming

 

Tijd: 13:30 – 15:30

 

Positieve relaties in je team versterken
Het hebben van ondersteunende en inspirerende, relaties met anderen binnen het werk vergroten je werkplezier. Positieve relaties zorgen ervoor dat je, als het nodig is, makkelijk bij mensen kunt aankloppen, dat je eerder weet wie je waarvoor kunt inzetten en dat er meer onderling vertrouwen is. Lastige zaken zijn hierdoor makkelijker bespreekbaar en er is beter draagvlak voor besluiten. Door met elkaar zelf een dagdeel met de module te werken verbeter je de relaties binnen je team

 

Tijd: 13:30 – 15:30

 

Zelfzorg versterken binnen je team
Een team waarvan de leden goed in hun vel zitten, zich gezond en vitaal voelen, functioneert beter. Gezond eten, goed slapen, bewegen en ontspannen zijn zaken die daaraan bijdragen. Hoe ga je daarin met elkaar om, is er ruimte voor pauzes? Hoeveel ruimte heb je in het team om je eigen aanpak te mogen doen? Door met deze module met je team een dagdeel te werken, versterk je de zelfzorg in je team

 

Tijd: 13:30 – 15:30