Methodisch werken


Training Systeemgericht Werken

 

In deze training leer je over het ontstaan en de verschillende stromingen in het systeemgericht werken. Verder worden behandeld: systemische technieken, gezinsstructuren, genogrammen en levensfasen, present zijn (overdracht en tegenoverdracht), taal erbij en familie-opstellingen en de narratieve stroming.

 

Dagdeel 1: 6 Juni               09:30h-12:30h
Inleiding systemisch werken (ontstaan en stromingen)
Locatie: Hofgeest 341, kamer 1.06

 

Dagdeel 2: 20 Juni              09:30h-12:30h
Systemische technieken
Locatie: Hofgeest 341, kamer 1.06

 

Dagdeel 3: 04 Juli                09:30h-12:30h
Gezinsstructuren
Locatie: Hofgeest 341, kamer 1.06

 

Dagdeel 4: 12 September  09:30h-12:30h
Genogram en levensfase
Locatie: Hofgeest 341, kamer 1.06

 

Dagdeel 5: 26 September   09:30h-12:30h
Present zijn (overdracht\tegen-overdracht)
Locatie: Hofgeest 341, kamer 1.06

 

Dagdeel 6: 10 Oktober       09:30h-12:30h
Taal erbij en familieopstelling

Locatie: Hofgeest 341, kamer 1.06

 

Dagdeel 7: 24 Oktober.      09:30h-12:30h
Narratieve stroming
Locatie: Hofgeest 341, kamer 1.06

 

 

Ja

  DATUM TIJD LOCATIE SLUITING
INSCHRIJVING
PLAATSEN OVER