Methodisch werken


Werkplaatsen VHT/VIB (Wok’s) 2020

Doel van de werkplaatsen Video Home Training / Video Interactie Begeleiding is het bieden van een omgeving die medewerkers ondersteunt in de uitvoering van de methodiek en die de overdracht van theorie naar praktijk bevordert. De werkplaatsen sluiten aan bij opleiding in de methodiek en dragen bij aan verdere ontwikkeling van de uitvoerende hulpverlener en het op peil houden van de kwaliteit van de uitvoering van Video Home Training / Video Interactie Begeleiding.

 

Er wordt gewerkt aan de hand van door deelnemers in te brengen casuïstiek en geoefend met het toepassen van (elementen van) de methodiek.

 

De werkplaats vht is de door AIT voorgeschreven werkontwikkelingskring. SKJ geaccrediteerd (2,5 punten per bijeenkomst).

 

Ja

  DATUM TIJD LOCATIE SLUITING
INSCHRIJVING
PLAATSEN OVER
Werkplaats VHT/VIB (Wok) 27 oktober Angelique Zijlstra en Noor Honders
  27-10-2020 9:30 - 12:00 Rode Kruisstraat 32   16
Werkplaats VHT/VIB (Wok) 17 december Angelique Zijlstra en Noor Honders
  17-12-2020 9:30 - 12:00 Rode Kruisstraat 32   15