Versterken professional


De Coach in beeld

Cursus De Coach in beeld

Coaches leren aan de hand van videobeelden van eigen coachgesprekken

In schooljaar 2018-2019 biedt Altra Educé de cursus ‘De Coach in beeld’ aan.

 

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor iedereen die docenten of leerlingen in PO, VO of MBO begeleidt: coaches, Begeleiders Passend Onderwijs, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, opleiders in de school, begeleiders Nieuwe Docenten, werkplekbegeleiders, mentoren, trajectgroepbegeleiders.

 

Wat leer je?

In de cursus breid je jouw vaardigheden als coach uit door met medecursisten videobeelden te analyseren van coachgesprekken die je met leerlingen of docenten voert.

Door naar beelden van eigen gesprekken te kijken, sta je letterlijk stil bij wat je jezelf ziet doen en welke patronen daarin zichtbaar worden. Ook zie je welke effecten jouw coachinzetten hebben in de gesprekken: welke helpende patronen kun je uitbreiden, welke belemmerende patronen wil je vervangen door andere gespreksinterventies?

We zoomen vervolgens ook in op mentale modellen: wat maakt dat je doet wat je doet? Welke overtuigingen over jou of de ander of over coaching liggen daaraan ten grondslag? Wie in jou is er aan het woord? Welke kanten van jou hebben minder het woord?

De oplossingsgerichte methodiek staat centraal.

 

Praktische informatie

Er zijn vier bijeenkomsten van twee uur. De cursus wordt afgesloten met een certificaat van deelname. Voorwaarden daarvoor zijn minimaal 80% aanwezigheid en actieve deelname. Deelnemers laten ten minste eenmaal eigen beelden zien. Zij presenteren aan de groep daarbij hun bevindingen. Een cursusgroep start als zich 7 deelnemers hebben ingeschreven.

Enige bekendheid met oplossingsgericht coachen is wenselijk voor deelname aan de cursus. Ervaring met docent coaching is niet nodig. Ervaring met videobewerking en filmen ook niet. De deelnemer regelt zelf filmapparatuur (tablet, camera) om een opname van een gesprek te kunnen maken. Beelden worden nooit verspreid.

Er wordt van deelnemers verwacht dat ze in de gelegenheid zijn om filmbeelden te maken van ten minste één coachgesprek. Degene die in het gesprek gecoacht wordt is er vooraf van op de hoogte dat de beelden in de intervisiegroep worden bekeken. Indien dit een leerling van onder de zestien jaar betreft, zijn de ouders van de leerling daarmee akkoord.

 

Wat is de cursus ‘De Coach in Beeld’ niet?

Deze cursus is niet dezelfde cursus als de basiscursus ‘Coachen met beeld’. Die cursus wordt ook aangeboden door Altra Educé en is gericht op het gebruik van videobeeld door coaches ten behoeve van het leren van docenten in de klassensetting.

De cursus is op dit moment nog niet geaccrediteerd. De cursus is niet gericht op leren monteren. Filmbeelden hoeven niet gemonteerd te worden.

 

Bijeenkomsten:

De cursus start als minimaal 7 deelnemers zich hebben ingeschreven. Hierna wordt ook de trainingsdata en locatie bekend gemaakt.

 

Kosten:

De kosten voor de cursus De Coach in Beeld bedragen € 250,- per deelnemer. De deelnemer zorgt zelf voor toestemming van de direct leidinggevende.

 

Meer informatie?

Bij vragen kunt u contact opnemen met Annegien Simis, a.simis@altra.nl / 06 129 888 26.

Altra educé biedt meer voor onderwijsprofessionals en teams. Kijk op www.altra.nl/educe

 

Ja

  DATUM TIJD LOCATIE SLUITING
INSCHRIJVING
PLAATSEN OVER