Versterken professional


Oplossingsgerichte gespreksvoering

Oplossingsgerichte gespreksvoering

(“praten over problemen creëert problemen, praten over oplossingen creëert oplossingen” Steve de Shazer)

 

Voor wie
Voor professionals binnen jeugdzorg en onderwijs die individuele gesprekken voeren met jeugd en/of hun ouders. Bijvoorbeeld mentoren, studiecoaches, ouder-en-kind-adviseurs of jeugdadviseur, gedragspecialisten of psychologen.

Doel
Het leren en optimaliseren van begeleidingsvaardigheden die helpen bij het opbouwen van een goede werkrelatie.

Resultaat
Deze training is erop gericht de resultaten van begeleidingstrajecten te verbeteren en te verkorten. Je leert m.b.v. specifieke vaardigheden en interventies hoop, optimisme, toekomstperspectief, samenwerking en intrinsieke motivatie binnen jouw werkrelatie te bevorderen.

Inhoud Training
Oplossingsgericht coachen gaat ervan uit dat mensen over krachtbronnen beschikken waarmee zij hun doel kunnen bereiken. Bij oplossingsgericht coachen gebruiken we technieken om leerlingen te helpen deze krachtbronnen te herkennen en in te zetten. Uitgangspunt hierbij is dat we ons richten op: oplossingen, toekomst en dat de leerling de expert is van zijn eigen leven en dus ook over het (onbewuste) inzicht beschikt.

De oplossingsgerichte coach zet technieken in en heeft een houding die aanzet tot het oplossingen van problemen.

In de cursus is vooral ook veel oefenen.

Aan bod komt:

krachtbronnen herkennen en inzetten
wat als er geen hulpvraag is?(mandaten)
Schaalvragen
Zicht op uitzonderingen
Wondervraag
Herkaderen
Houdingsaspecten zoals de ‘niet-wetende’ houding en ‘leading form one step of behind’, volgen van andermans perceptie.
Vaardigheden die docenten ook helpt om samen met de student aan dezelfde kant van het tennisveld te staan en niet tegenover elkaar in een tegen-tegen positie.
Praktische informatie
De training bestaat uit 5 bijeenkomsten (1400-1700 uur) op de locatie Hofgeest;

 

27 augustus 2019 (kamer 1.06)

24 september 2019 (kamer 0.13)

29 oktober 2019 (kamer 0.13)

26 november 2019 (kamer 1.06)

17 december 2019 (kamer 1.06)

 

!Let op; bij inschrijving geef je je op voor alle data ondanks dat alleen 27 augustus genoemd wordt bij de inschrijving!

 

De training wordt gegeven door een gediplomeerde oplossingsgerichte coach.

 

Meer informatie?
Bij vragen kunt u contact opnemen met Joost Iserief en/of Sandra Steur

j.iserief@altra.nl / 06 20 80 92 66    S.steur@altra.nl / 06 27 74 13 95

www.altra.nl/educe

 

Ja

  DATUM TIJD LOCATIE SLUITING
INSCHRIJVING
PLAATSEN OVER
Oplossingsgerichte gespreksvoering Sandra Steur en Joost Iserief
  27-08-2019 14.00-17.00 Hofgeest 1.06   3