Over ons


Organogram

De gehele organisatie van bedrijfsonderdelen en diensten is te bekijken in ons Organogram Altra.

 

 

 

Altra is een stichting met een Raad van Bestuur, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding, en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van iHUB houdt toezicht op Altra en haar partners De Opvoedpoli, Horizon en De Nieuwe Kans. Zowel de scholen als de jeugdhulpafdelingen van Altra worden aangestuurd door twee directies, elk is verantwoordelijk voor een sector.

 

Cliënten, leerlingen, ouders en medewerkers oefenen invloed uit op het beleid via de medezeggenschapsorganen (OR en MR), via de cliëntparticipatietrajecten en via de cliënttevredenheidsonderzoeken.

De Raad van Bestuur bestaat uit:

Hans Du Prie

Nicolette Engbers (jeugdhulp)

Mariette van Leeuwen (onderwijs)

 

de Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Mevr. D.M.C. Pronk, voorzitter
  • Mevr. P. Laseur, lid
  • Dhr. J. Kweekel, lid
  • Dhr. V.G. Smink, lid