Over ons


Social return

 

We zetten ons actief in voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat past volledig bij ons missie: werken aan een toekomt voor ieder kind.

 

We doen dit op veel manieren:

  • de kantine bij Altra wordt verzorgd door leerlingen van Altra Werkt!*
  • de catering van Altra evenementen (nieuwjaarsborrel, afscheidsborrel, teamdag) wordt verzorgd door leerlingen van Altra Werkt! en Altra College
  • als we gastheren/gastdames nodig hebben of een dj dan werken we met leerlingen
  • we bieden stages aan studenten nieuwe stijl (afgestudeerden die geen werk kunnen vinden)
  • voor facilitaire zaken werken we samen met de klussenbus. Daar verrichten leerlingen van Altra College onder begeleiding van een vakman allerhande werkzaamheden, zoals schilderen.
  • we overleggen met onze leveranciers over stageplekken voor Altra leerlingen.
  • de afdelingen van Altra College doen veel voor de buurt: planten planten, koken voor bejaarden, jaarlijkse afval opruimdag in de buurt etc.
  • door leerlingen bij projecten te betrekken leren ze werknemersvaardigheden. Dit deden we onder andere bij het opstellen en uitvoeren van het communicatieplan bij de verhuizing van School2Care
  • bij Altra is een ruilwinkel waar collega’s spullen die ze niet meer gebruiken kunnen schenken aan cliënten of buurtbewoners
  • leerlingen van Altra College en Altra Werkt! kunnen ook intern stage lopen (bijvoorbeeld bij de receptie)

 

* Niet alle leerlingen passen in een ‘schoolse’ omgeving. En niet alle leerlingen zijn in staat om een startkwalificatie te halen. Ook deze leerlingen willen we perspectief op een mooie toekomst bieden; een baan, ook voor jongeren zonder startkwalificatie. Daarom zijn we schooljaar 2012/2013 gestart met Altra Werkt!