Purmer College
 
 
DIRECT
CONTACT

Over Purmer College

 

Onderwijs met hoofd, hart en handen

Purmer College is voor jongeren die kampen met zoveel problemen op meerdere gebieden, dat ze de aansluiting met het onderwijs, stage of werk dreigen te verliezen. Het risico bestaat dat ze verder afglijden of zelfs uit huis worden geplaatst.

Ze komen gezien hun leerstijl niet tot hun recht binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs of mbo en gaan (haast) niet meer naar school en hebben ook geen betaald werk. Ouders weten geen raad met de situatie, maar het grootste probleem is misschien wel dat de jongeren zelf niet meer weten wat ze met zichzelf aan moeten. Ze missen perspectief en daar gedragen ze zich naar. Daardoor komen hun talenten en kwaliteiten niet uit de verf. Aan ons de taak om samen met hen de weg naar een mooie toekomst weer terug te vinden.

 

Doel

Doel is onze leerlingen een realistisch perspectief op werk en onderwijs te bieden, door een goed samenspel tussen maatschappelijke participatie, onderwijs en talentontwikkeling, jeugdzorg en ggz. We trekken alles uit de kast om de leerlingen hun motivatie te laten (terug)vinden door aan te sluiten bij hun talenten. Via praktijkvakken, stages en werkervaringsplekken vinden we samen het passende en reële perspectief op arbeid.

 

Uitgangspunt

Positieve verandering is altijd mogelijk en iedere jongere kan leren, dat is ons uitgangspunt. De basisboodschap die we aan iedere jongere meegeven is: ‘Jij bent belangrijk, jij doet ertoe!’.

 

Werkwijze

Toekomstperspectief is de sleutel tot succes en de basis van de werkwijze van Purmer College. Intensieve zorg en een wrap-around-care aanpak, op de verschillende leefgebieden, is nodig om deze jongeren weer te verbinden met de maatschappij.

·         De school is voor de jongeren de basis, een veilige plek waar ze op terug kunnen vallen als ze intensieve ondersteuning nodig hebben. Ze volgen hier van acht tot acht een les- en leer/leefprogramma.

·         Arbeidstoeleiding en (maatschappelijke) werkervaring is een heel belangrijke pijler van de school. De jongeren leren het beste in de praktijk. De leerling werkt met praktijkvakken aan de vaardigheden die hij nodig heeft om onderwijs te volgen of een betaalde baan te kunnen behouden.

·         Centraal in de aanpak is de coach, die zowel docent als hulpverlener is. De coaches geven gezamenlijk het programma van lessen, leefgroep, stage / werkbegeleiding en begeleiding van het gezin en in de vrije tijd.

·         Jeugdhulp en ggz-behandeling worden integraal aangeboden.

·         We werken intensief samen met het leerling, gezin en (professioneel) netwerk.

·         De coach blijft betrokken tot de jongere goed geland is op de vervolgplek. En helpt – als dat nodig is – actief zoeken naar oplossingen voor problemen die ontstaan.

 

Meer informatie en aanmelden

Aanmeldingen lopen via het onderwijsschakelloket van het samenwerkingsverband:  aanmeldingosl@swvadam.nl of 020-8119922.

 

 

 

Purmer College is onderdeel van Altra en is een initiatief van Altra, Spirit, SWV VO Amsterdam/ Diemen en de Gemeente Amsterdam.