Altra College Waterland
 
 
DIRECT
CONTACT

Altra College Waterland – ons onderwijs

Op Altra College Waterland is het onderwijs ingedeeld in onder- en bovenbouw.

 

Onder- en bovenbouw

Het onderwijs dat Altra College Waterland biedt, is gebaseerd op de kerndoelen van het regulier onderwijs. De leerstof wordt, waar nodig, aangepast aan jouw mogelijkheden. Het onderwijsprogramma bestaat uit één van de volgende mogelijkheden:

 

  • 1e klas: basisvaardigheden vmbo-b/k, vmbo-t/havo.
  • 2e klas: basisvaardigheden vmbo-b/k, vmbo-t/havo.
  • 3e klas: pre-entree, mavo.
  • 4e klas: entree profiel dienstverlening en producten niveau 1 en mavo.

 

Stage

Alle leerlingen van Altra College Waterland lopen, waar mogelijk, stage. Waarom is stage belangrijk?

  • Je leert algemene werknemersvaardigheden.
  • Je leert sociale vaardigheden.
  • Je kunt later een bewustere keuze maken voor een vervolgopleiding en/of werk.
  • Je past wat je op school hebt geleerd in de praktijk toe.

 

Wat kun je bereiken?

Welke mogelijkheden heeft een leerling om zich op langere termijn te ontwikkelen en welk eindniveau is haalbaar? Dat wordt voor iedere leerling bekeken en vastgesteld. Vervolgens kijken we welke ondersteuning daarbij nodig is. Gedurende het jaar kijkt de mentor of je op koers ligt. De mentor ondersteunt je waar nodig en past het onderwijs- en leerstofaanbod hierop aan. Zo benutten we jouw talenten en mogelijkheden beter.

 

Vakken

Naast de reguliere schoolvakken als Nederlands, Engels en wiskunde zijn er ook praktijkvakken: beeldende vorming (tekenen en handvaardigheid) en lichamelijke opvoeding. Jaarlijks zijn er verschillende projecten, trainingen en buitenschoolse activiteiten. Godsdienstonderwijs maakt geen deel uit van het lesprogramma.

 

Rapport

Op het digitale leerlingenplatform SOMtoday kunnen jij en je ouders altijd jouw actuele resultaten bekijken. Leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport. De exacte data van de rapporten volgen via de nieuwsbrief.

 

Examens en certificaten

We helpen onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Een diploma is daarvoor een prachtig bewijs én een toegangsbewijs voor vervolgonderwijs. Sommige leerlingen hebben wat meer tijd nodig om het diploma mbo niveau 1 te behalen, deelcertificaten vmbo-t of een volledig vmbo-t-diploma. Als dat nodig is, kun je er langer over doen.