Over werken bij Altra


Waar we werken

Effectieve hulp en kwalitatief goed onderwijs staat of valt met de betrokkenheid en de inzet van mensen. Daarom doen we er veel aan bevlogen medewerkers aan ons te binden. Met zo’n 800 medewerkers is Altra één van de grotere instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp en Speciaal Onderwijs in de regio Amsterdam. En die lopen op veel locaties rond!

 

Op onze scholen

Altra College is een school voor speciaal voortgezet onderwijs voor jongeren die het, vanwege gedrags- of psychiatrische problemen, in het reguliere onderwijs (tijdelijk) niet redden. Dit maakt het werken met deze doelgroep tot een uitdaging, waarvoor je stevig in je schoenen moet staan. Naast didactische vaardigheden heb je zeker ook pedagogische kwaliteiten nodig. Daarom besteedt Altra veel aandacht aan deskundigheidsbevordering.

 

In de onderwijsondersteuning

Onze waardevolle kennis zetten we graag in op andere scholen. We willen zoveel mogelijk leerlingen de kans bieden hun schoolcarrière op een reguliere school af te maken. Daarom vormen talloze Altra-medewerkers een onmisbare schakel bij het vormgeven van onderwijszorg voor scholen in de hele regio. We bieden individuele begeleiding aan leerlingen en leraren, bieden trainingen en coachingstrajecten en ondersteunen de school bij verbeteren van de zorgstructuur.

 

Jeugd & opvoedhulp

We bieden hulp daar waar die het meest effectief is. Dat gaat van een cursus positief opvoeden voor ouders tot  tot langdurige begeleiding van multiprobleemgezinnen. Dat betekent dan onze hulpverleners behoorlijk allround én flexibel zijn. Ze zijn te vinden op scholen, komen bij de cliënten thuis, werken in ouder- en kindteams en Samen DOENteams… waar niet?