Een stage bij Altra


Stage bij ATOS en SALTO als Ambulant Hulpverlener voor student MWD, SPH, Pedagogiek of uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker,

Stichting Altra zoekt kandidaten voor:

 

Stage bij ATOS en SALTO als Ambulant Hulpverlener voor student MWD, SPH, Pedagogiek of uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker

 

Voor 24 tot 32 uur per week.

 

Inhoud van je stage:

Een succesvolle stage lopen als Ambulant Hulpverlener bij ATOS en SALTO is een uitdaging: we vragen veel van je reflectie, je kennis en vaardigheden. Competenties die je verder gaat ontwikkelen tijdens je stage zijn onder andere: probleemanalyse, oordeelsvorming, reflecterend vermogen, communicatie, voortgangsbewaking en professionele autonomie. Er is niet één type cliënt bij Altra. Iedereen is uniek, en het positief inzetten van die uniciteit vinden we belangrijk. Kun jij je hierin vinden? Lees dan door.

 

ATOS (Ambulante hulp Thuis en Op School), evenals SALTO (School ALtra Thuis en Opvoeding) biedt een integrale aanpak. De leerling en het gezin worden op school en thuis intensief begeleid om te zorgen dat de leerling zo goed mogelijk tot leren komt; dat schooluitval wordt voorkomen en dat de leerling zich thuis veilig voelt. De twee programma’s onderscheiden zich op doelgroep en werkwijze, waarbij ATOS zich richt op klachten die voortkomen uit psychiatrische problematiek en SALTO op klachten die te relateren zijn aan een licht verstandelijke beperking.

 

Gedurende je stage neem je initiatief tot het leggen van contact met de leerlingen en hun ouders; het zorg- en docententeam op de school waaraan je als hulpverlener verbonden bent, maar ook met andere scholen in de omgeving, andere instellingen en externe specialisten.

Deelname aan diverse overlegvormen en verzorgen van verslaglegging behoren ook tot het takenpakket. Voor deze stage is het belangrijk dat je goed kunt samenwerken met leerlingen, leraren en het netwerk om de leerlingen heen. Ook verwachten we dat je flexibel bent.

Je maakt de hulpvraag van het gezin duidelijk in het door jou geschreven hulpverleningsplan en zet deze samen met het gezin om in concreet te zetten stappen. Daarnaast begeleid je het gezin in het bereiken van het gewenste resultaat door gebruik te maken van op de hulpvraag passende hulpverleningsmethodieken.

Voor je eigen ontwikkeling kun je gebruik maken van de stagebegeleider, de gedragswetenschapper, intervisievormen en natuurlijk je collega’s.

 

Functie-eisen:

  • Je volgt een hbo-opleiding in het derde of vierde jaar regulier MWD, SPH, Pedagogiek of het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker;
  • Je hebt vanuit je opleiding een akkoord gekregen om je stagejaarperiode te beginnen;
  • Je hebt enige ervaring (bijbaan of eerdere stage die aansluit op deze stage);
  • Je hebt een stabiele en toegankelijke persoonlijkheid, zelf-reflecterend vermogen en analytisch;
  • Je bent communicatief en sociaal vaardig in het contact met onder andere leerlingen, ouders, collega’s en externe specialisten;
  • Je hebt een daadkrachtige persoonlijkheid, oplossingsgerichte en zelfstandige werkhouding, humor en relativeringsvermogen;
    In verband met casuïstiekbesprekingen en organisatie overleggen, ben je in ieder geval beschikbaar op dinsdag en donderdag (i.v.m. overleg).

Overeenkomst en vergoeding:

De stage betreft 24 of 32 uur per week (afhankelijk van type opleiding en ervaring), gedurende 10 maanden. Voordat je begint met je stage onderteken je een stageovereenkomst met Altra en overleg je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De stagevergoeding is conform CAO Jeugdzorg naar rato van het gemiddeld aantal stage-uren en bedraagt bij een werkweek van 32 uur € 250,00 bruto per maand. Deze vergoeding dient mede als tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer.

 

Informatie:

Inhoudelijke inlichtingen kun je inwinnen bij Manoe Anès, Ambulant Hulpverlener, via mail: m.anes@altra.nl. Meer informatie over onze organisatie kun je vinden op www.altra.nl

 

Solliciteren:

Je motivatie en Curriculum Vitae ontvangen we graag uiterlijk 15 januari 2019 via het mailadres stage@altra.nl t.a.v. mevrouw H. Aktas, Medewerker HR, onder vermelding van vacaturenummer S48 in het onderwerp.

 

Altra zal op 21 november vertegenwoordigd worden op de stagemarkt bij InHolland en 6 december bij de HVA.

 

Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) behoren tot onze standaardprocedure bij indiensttreding. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.