Een stage bij Altra


Stage voor student SPH/ MWD, Pedagogiek of UJW

 

Stichting Altra, afdeling School2Care  zoekt kandidaten voor

 

Stage voor student SPH/ MWD, Pedagogiek of UJW

t.b.v. School 2 Care, 32 stage-uren per week

 

Inhoud van je stage:

 

School2Care is een voorziening voor jongeren van 12-17 jaar met meervoudige complexe (gedrag)problemen. De jongeren zijn de aansluiting met onderwijs verloren of dreigen deze te verliezen. School2Care is als project gestart (samenwerking tussen: Altra, Spirit, Esprit en het samenwerkingsverband) en in 2013 een integraal onderdeel van Altra geworden. Vanwege het vernieuwende karakter van School2Care vinden we continu wetenschappelijk verander- en effectiviteitsonderzoek zeer belangrijk. De stagiaire die we nu zoeken loopt stage als coach.

 

Over School2Care:

School2Care staat voor een aanpak waarbij op een vernieuwende manier krachten worden gebundeld. Bij de veelvoudige problematiek van deze jongeren hoort ook een vernieuwende aanpak. Een aanpak gericht op de jongeren en hun gezin, waarbij we ons niet willen laten leiden door bestaande organisatiestructuren. De vraag van de jongeren hebben we centraal gesteld. “De jongere moet weer zin krijgen in zijn toekomst!” en aansluiting vinden bij het regulier onderwijs.

Voor de aanpak van deze jongeren hebben we gekozen voor een 12uurs voorziening. Een voorziening die het hele jaar door, vijf dagen per week open is en zorg biedt aan jongeren, hun gezin via één integrale aanpak, vanuit één visie en onder één regisseur. School2Care is hiermee een aantrekkelijke en daadkrachtige voorziening. Aantrekkelijk voor de jongeren en hun ouders, maar ook voor partners van andere organisaties die met de jongeren te maken hebben. We baseren ons op “good practices” uit het onderwijs en de jeugdzorg.

 

Naast het onderwijsaanbod worden er verschillende creatieve en sportieve workshops aangeboden zodat leerlingen gaan ervaren wat ze leuk vinden en waar eventuele talenten liggen. De jongere maakt gebruik van het programma binnen School2Care maar zo gauw hij in staat is om buiten School2Care activiteiten te volgen zal hij dat gaan doen, beginnend bij het volgen van onderwijs. Dit met als doel de jongere stapsgewijs weer deel te laten nemen aan het gewone leven.

 

Functie-eisen:

Altra nodigt alleen kandidaten uit te solliciteren indien zij voldoen aan de volgende eisen:

  • Je volgt een hbo-opleiding in het derde jaar regulier SPH/ HBO Pedagogiek of vierde jaar MWD. Je hebt vanuit je opleiding een akkoord gekregen om je stagejaarperiode te beginnen bij een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen in het voortgezet onderwijs;
  • Kennis van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden;
  • Toegankelijke persoonlijkheid, zelf-reflecterend vermogen en analytisch;
  • Communicatief en sociaal vaardig in het contact met onder andere leerlingen, ouders, collega’s en externe specialisten;
  • Daadkrachtige persoonlijkheid, oplossingsgerichte en zelfstandige werkhouding;
  • Humor en relativeringsvermogen;
  • Sterk in het sturen van groepsdynamica en klassenmanagement en in staat handelingsplannen te vertalen in concreet handelen.

Overeenkomst en vergoeding:

Het heeft de voorkeur als de stagiaire 32 uur per week beschikbaar is. De stage start in het schooljaar 2019-2020. Voordat je begint met je stage, onderteken je een stageovereenkomst met Altra en overleg je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De stagevergoeding is conform CAO Jeugdzorg naar rato van het gemiddeld aantal stage-uren en bedraagt bij een werkweek van 32 uur € 222,- bruto per maand. Deze vergoeding dient mede als tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer.

 

Informatie:

Indien je vragen hebt over deze functie kun je contact opnemen met de heer Abdelaziz Ouaouirst, Directeur, via mail a.ouaouirst@altra.nl. Meer informatie over onze organisatie kun je vinden op www.altra.nl

 

Solliciteren:

Je motivatie en Curriculum Vitae ontvangen we graag uiterlijk 15 januari 2019 via het mailadres stage@altra.nl t.a.v. mevrouw H. Aktas, Medewerker HR, onder vermelding van vacaturenummer S47 in het onderwerp.

 

Altra zal op 21 november vertegenwoordigd worden op de stagemarkt bij InHolland en 6 december bij de HVA.

 

Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) behoren tot onze standaardprocedure bij indiensttreding. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.