Een stage bij Altra


Stagiaire – vanuit de opleidingen SPH, MWD, Pedagogiek en UJW

Stichting Altra zoekt ten behoeve van het Purmer College enthousiaste kandidaten voor de functie van:

 

Stagiaire –  vanuit de opleidingen SPH, MWD, Pedagogiek en UJW

t.b.v. locatie Amsterdam Noord, 24 – 36 stage-uren per week

 

Altra, Spirit en verschillende partners uit het onderwijs en bedrijfsleven zijn een nieuwe school gestart begin 2018.

 

Het Purmer College

Een hele nieuwe aanpak voor leerplichtige jongeren uit Amsterdam tussen de 14 en 18+ met forse problemen op meerdere leefgebieden. een laatste kans op onderwijs in Amsterdam. Onze leerlingen gedijen niet in het reguliere, praktijkgerichte onderwijs, maar hebben baat bij werkend leren in combinatie met een zeer stevige begeleiding van coaches. Het Purmer College werkt in school volgens de methodiek van School2Care.

 

Doel is onze leerlingen echt perspectief op werk te bieden, door een goed samenspel tussen onderwijs, werk/re-integratie, jeugdzorg en ggz. We trekken alles uit de kast om de leerlingen hun motivatie te laten (terug)vinden, door aan te sluiten bij hun talenten. Via praktijkvakken, stages en werkervaringsplekken vinden we samen het passende perspectief op arbeid.

Ben jij de betrokken, ambitieuze stagiaire die wij zoeken? Heb je affiniteit met onze doelgroep en wil je graag onderdeel uitmaken van een geheel nieuw project en dit samen met het team verder vormgeven? Dan is deze plek wat voor jou!

 

Functie-eisen:

Altra nodigt alleen kandidaten uit te solliciteren indien zij voldoen aan de volgende eisen:

  • Je zit in de afrondende fase van je hbo-opleiding,regulier SPH/ HBO Pedagogiek/ MWD. Je hebt vanuit je opleiding een akkoord gekregen om je stagejaarperiode te beginnen bij een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen in het voortgezet speciaal onderwijs;
  • Toegankelijke persoonlijkheid, zelf-reflecterend vermogen en analytisch;
  • Communicatief en sociaal vaardig in het contact maken met onder andere leerlingen, ouders, collega’s en externe specialisten;
  • Daadkrachtige persoonlijkheid, oplossingsgerichte en zelfstandige werkhouding;
  • Humor en relativeringsvermogen;
  • Sterk in het sturen van groepsdynamica en in staat handelingsplannen te vertalen naar concreet handelen.

 

Overeenkomst en vergoeding:

Het heeft de voorkeur als de stagiaire 24 – 36 uur per week beschikbaar is. De stage start per direct tot eind juli 2019. Voordat je begint met je stage, onderteken je een stageovereenkomst met Altra en overleg je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De stagevergoeding is conform CAO Jeugdzorg naar rato van het gemiddeld aantal stageuren en bedraagt bij een werkweek van 32 uur € 250,00 bruto per maand. Deze vergoeding dient mede als tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer.

 

Informatie:

Indien je vragen hebt over deze functie kun je contact opnemen met mevrouw Esmé van der Ley, adjunct-directeur via telefoonnummer 06-25017938. Meer informatie over onze organisatie kun je vinden op www.altra.nl

 

Solliciteren:

Je motivatie en Curriculum Vitae ontvangen we graag uiterlijk 15 januari 2019 via het mailadres stage@altra.nl t.a.v. mevrouw H. Aktas, Medewerker HR, onder vermelding van vacaturenummer S49 in het onderwerp.

 

Altra zal op 21 november vertegenwoordigd worden op de stagemarkt bij InHolland en 6 december bij de HVA.

 

Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) behoren tot onze standaardprocedure bij indiensttreding. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.