Vacatures


Hulpverlener bij Samen DOEN

Stichting Altra zoekt een kandidaat voor de functie van

 

Hulpverlener bij Samen DOEN

 

Werkgebied: Amsterdam Noord, voor 28 uur per week

 

Stichting Altra is een organisatie voor speciaal onderwijs en jeugdhulpverlening. Vanuit de tak jeugdhulpverlening maken we binnen Amsterdam deel uit van Samen DOEN. Veel medewerkers van Altra werken in deze hulpvormen, daarom zoeken wij met enige regelmaat collega’s die aansluiting vinden bij Samen DOEN: collega’s die zich thuis voelen in een ontwikkelend programma en het specialisme van opvoedhulp kunnen combineren met een generalistische (team)opstelling naar cliënten en gezinnen.

 

Functie-inhoud:

Ben je een ervaren ambulant hulpverlener die (positief) kritisch durft te zijn naar cliënten, verwijzers en zichzelf? Altra zoekt kandidaten die flexibel zijn, positie weten in te nemen, kunnen netwerken en natuurlijk effectieve hulp verlenen. Je bent bewezen succesvol met concepten als eigen kracht, oplossingsgericht werken en kind veiligheid. Daarnaast wil je toegevoegde waarde kunnen bieden binnen het brede spectrum van de jeugdhulpverlening.

 

Samen DOEN is onderdeel van de transformatie vanuit Om het Kind en ondersteunt kwetsbare huishoudens of burgers met een stapeling van problemen. Professionals van onder meer de gemeente Amsterdam, Spirit, Altra, Dienst Werk en Inkomen, maatschappelijke dienstverlening en MEE nemen deel aan Samen DOEN. De huishoudens met gestapelde problematiek krijgen integrale ondersteuning  waarbij de eigen kracht van de betrokkenen zo veel als mogelijk wordt aangesproken. De integrale aanpak blijkt effectief. Er zijn korte lijnen, waardoor snel geschakeld kan worden en er komen duurzame oplossingen uit waar de eigen kracht van het huishouden en zijn netwerk een belangrijke bijdrage aan leveren.

Ieder team heeft een teamleider en een team-assistent. De teamleden namens Altra werken als generalist naar de cliënt en als jeugdhulpverlening specialist in het team.

 

Als ambulant hulpverlener heb je een autonome opstelling, waarbij je vanuit je professionele overtuiging keuzes maakt en een koers uitzet. Deze koers kun je op een passende manier toelichten en beargumenteren, zowel mondeling als schriftelijk. Om een doel te bereiken weet je meerdere gedragsstijlen in te zetten en kun je anderen stimuleren, passend bij hun uitgangspositie en ontwikkelmogelijkheden. Je weegt gegevens en moge­lijke handelwijzen tegen el­kaar af en je trekt logische conclusies als gevolg van een gedegen en evenwichtige probleemanalyse. Nieuwe informatie en werkwijzen maak je je vlug eigen en je hebt een sterk en effectief reflecterend vermogen. Samenwerken en het bewaken van voortgang zijn voor jou vanzelfsprekende eigenschappen.

 

Functie-eisen:

  • Geregistreerd als jeugdzorgwerker bij SKJeugd (zie criteria bij www.skjeugd.nl);
  • Minimaal 3 jaar bewezen succesvol in het ambulant werken op meerdere vlakken van factoren die multiproblemgezinnen kenmerken (zoals pedagogische vaardigheden, schuldhulpverlening, psychische problematiek, gehechtheidsvraagstukken);
  • Toegankelijke, prettige en daadkrachtige persoonlijkheid;
  • Doelgericht en initiatiefrijk, goed in plannen en organiseren;
  • Analytisch, effectief in afstand/nabijheid en assertief.

 

Dienstverband en salariëring:

Het betreft een dienstverband van 28 uur per week. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Jeugdzorg, schaal 9. Het salaris bedraagt minimaal € 2.454,34 en maximaal € 3.665,68 bruto per maand bij een fulltime (36 uur per week) dienstverband. De gewenste startdatum is zo snel mogelijk, voor de duur van een jaar, met uitzicht op verlenging.

 

Informatie:

Inlichtingen kun je inwinnen bij Lizette Eijsenga, manager, via telefoonnummer 020-5650288 of via mail l.eijsenga@altra.nl . Meer informatie over Altra kun je vinden op www.altra.nl.

 

Solliciteren:

Je motivatie en Curriculum Vitae ontvangen we graag via het mailadres werk@altra.nl t.a.v. mevrouw Aktas, HR medewerker, onder vermelding van vacaturenummer 1950 in het onderwerp.

 

Deze vacature is zowel intern als extern gesteld. Bij gelijke geschiktheid geniet een interne kandidaat de voorkeur. Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) behoren tot onze standaardprocedure bij indiensttreding. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.