Altra College Zaanstreek
 
 
DIRECT
CONTACT

Altra College Zaanstreek – Ons onderwijs

De opleiding aan de vakschool is een vijfjarig opleidingstraject; na de onderbouw volgt klas 4 (entree/1e jaar mbo-2) en klas 5 (2e jaar mbo-2, startkwalificatie). Het onderwijs in klas 4 en 5 vindt niet alleen binnen de muren van het Altra College plaats. Je loopt twee dagen stage bij een bedrijf of instelling, volgt één dag onderwijs bij een mbo en twee dagen onderwijs bij Altra College Zaanstreek. Reizen hoort er dus bij!

 

Na de derde klas kies je één van de drie profielen, die we aanbieden in samenwerking met het Regio College Zaanstreek:

 • Verkoop/retail/handel;
 • Techniek/logistiek/procestechniek;
 • Bouw/infra.

 

1e klas

Een klas voor leerlingen van 12 tot 13 jaar. De beginsituatie (niveau en eventuele leerachterstanden) stellen we vast door middel van de onderwijskundige nulmeting. De leerlingen krijgen dezelfde vakken als in het regulier voortgezet onderwijs. Eventuele leerachterstanden worden weggewerkt. We maken een prognose van de uitstroombestemming van de leerling: werken of naar een vervolgopleiding.

 

2e klas

Het programma van het eerste leerjaar wordt voortgezet. Door middel van interne stages of externe snuffelstages verwerven de leerlingen alvast wat arbeidsvaardigheden. Aan het eind van de onderbouw nemen wij bij iedere leerling een drempelonderzoek af. Dit om de uitstroombestemming weer scherp te stellen.

 

3e klas

We besteden veel aandacht aan loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). De leerling loopt minimaal 280 uur (oriënterende) stage in een stagecarrousel. En krijgt daarnaast de volgende vakken:

 • Algemeen vormende vakken
 • Praktijkvakken
 • LOB (loopbaan & Burgerschap)
 • Lichamelijke opvoeding
 • Stage

 

4e klas De opleiding kent vanaf nu een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel. In het basisdeel krijgt de leerling Nederlands, rekenen/wiskunde, LOB en LO. Het keuzedeel bestaat uit: Engels, taal en rekenen en werknemersvaardigheden. En voor het profieldeel loopt de leerling minimaal 400 uur beroepsgerichte profielstage.

Een deel van de leerlingen gaat door naar de 5e klas ter afronding van mbo-2, een deel gaat naar de arbeidsmarkt al dan niet met een entreediploma op zak.

 

5e klas

Het Regio College Zaanstreek is verantwoordelijk voor het profieldeel, het examendossier en de proeve van bekwaamheid. Hier behaalt de leerling zijn mbo-startkwalificatie. De leerling krijgt:

  • Nederlands/Rekenen/Engels
  • LOB/profieldeel/keuzedeel (mbo-2)
 • Beroepsgerichte profielstage

 

Stage

Alle bovenbouwleerlingen van Altra College Zaanstreek lopen stage. Waarom is stage belangrijk?

 • De leerlingen leren algemene werknemersvaardigheden.
 • De leerlingen leren sociale vaardigheden.
 • De leerlingen kunnen later een bewustere keuze maken voor een vervolgopleiding en/of werk.
 • De leerlingen passen wat ze op school hebben geleerd in de praktijk toe.
 • De leerlingen maken kennis met een bepaald vakgebied

 

Het Arbeidstrainingscentrum kan deel uit maken van het stageprogramma. Het centrum traint jongeren voor een plek op de arbeidsmarkt. Ook kunnen leerlingen mee met de Altra klussenbus.

Bij Altra wordt al op jonge leeftijd geoefend met het verkrijgen van werknemersvaardigheden. Op welk niveau onze leerlingen ook uitstromen, ze gaan uiteindelijk allemaal aan het werk. Om deze reden vinden wij het belangrijk dat we vroeg beginnen met het aanleren van stagecompetenties. In de onderbouw wordt gestart met interne stageopdrachten op school. In het tweede jaar kunnen de leerlingen oefenen in het arbeidstrainingscentrum. Na het behalen van de Proeve van bekwaamheid in de onderbouw mogen leerlingen stage lopen bij een extern bedrijf. Dit alles onder begeleiding van onze stagebegeleiders.

 

Rapport

Op het digitale leerlingenplatform SOMtoday kunnen jij en je ouders altijd jouw actuele resultaten bekijken. Je krijgt drie keer per jaar een rapport.

 

Examens en certificaten

We helpen onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Een diploma is daarvoor een prachtig bewijs én een toegangskaart voor vervolgonderwijs. Entree-examens voor het mbo worden afgenomen op het mbo. Daarnaast kunnen leerlingen deelnemen aan het VCA-examen. VCA is een veiligheidscertificaat dat veel gevraagd wordt aan werknemers in de techniek en de bouw. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Leerlingen die geen examen doen ontvangen een getuigschrift met daarin behaalde doelen en vaardigheden.

 

Verder kunnen er per leerjaar verschillende certificaten worden behaald die aantonen dat een leerling dan wel bepaalde lesstof beheerst en in staat is om geleerde vaardigheden toe te passen in de praktijk. Leerlingen werken vanaf het eerste leerjaar aan een eigen portfolio.