Altra College Zaanstreek
 
 
DIRECT
CONTACT

Altra College Zaanstreek – Onze leerlingen

Onze leerlingen hebben heel wat in hun mars. Toch hebben lastig gedrag, verzuim, problemen met leraren en leerlingen hen tot probleemleerling bestempeld: een leerling die door psychiatrische of gedragsproblemen niet (meer) op een reguliere school terecht kan. Maar wat is een probleemleerling? Onze leerlingen zijn, net zoals alle andere jongeren, vooral leerlingen met dromen en verwachtingen. Dromen van een mooie toekomst, die vast dreigt te lopen omdat ze hun draai niet kunnen vinden in het reguliere onderwijs. Altra College Zaanstreek biedt meer begeleiding, structuur en vooral: een nieuwe kans. Hier benoemen en stimuleren we de sterke en positieve kanten van de leerling en zetten samen alles op alles om die mooie toekomst in zicht te houden.

 

Bij ons op school zitten rond de 100 leerlingen, verdeeld over de onderbouw en bovenbouw, een deel ervan zit in de diagnostische klas. De diagnostische klas is een voorziening waarin leerlingen, ouders, school, jeugdzorg en ggz samenwerken om de ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart te brengen en te onderzoeken welke vorm van onderwijs daar het beste bij aansluit.

 

Dit schooljaar starten wij met een nieuwe klas, de Trajectklas. In deze klas wordt op zeer intensieve wijze afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Alle leerlingen in de trajectklas volgen een individueel programma op maat. School werkt in deze nauw samen met u als ouder en met de jeugdhulpverlening.