Altra College Zaanstreek
 
 
DIRECT
CONTACT

Altra College Zaanstreek – Praktische informatie

Wat zijn de lestijden? Wat moet ik mee naar school nemen? Hoe zit het met aanwezigheid? Wie bellen mijn ouders als ik ziek ben? Als (nieuwe) leerling heb je soms tal van vragen over praktische zaken. Hier vind je alles op een rij.

 

Schooltijden

Het lesrooster wordt verdeeld in lesuren van 45 minuten  Het rooster reiken we aan het begin van het lesjaar uit en is ook te vinden op SOMtoday. De stagetijden worden in de stage overeenkomst vastgelegd. Meestal worden de arbeidstijden van de stageplek gevolgd.

 

Je mentor

De mentor is het aanspreekpunt voor jou en je ouders. Loop je ergens tegenaan, op school of thuis? Je mentor helpt je een oplossing te vinden.

 

Aanwezigheid

We verwachten je iedere schooldag op tijd op school, uiterlijk 8.45 uur. Er is regelmatig een medewerker van Bureau Leerplicht aanwezig, die registreert dat je op tijd bent aangekomen. Te laat? Dat registreren we als verzuim.

 

Wat neem ik mee naar school?

Je neemt de schoolboeken en schoolspullen mee die je die dag nodig hebt. Denk ook aan je sportkleren als je lichamelijke oefening hebt.

 

Verlof & verzuim

Jouw ouders kunnen voor jou om bijzondere redenen vrij vragen, bijvoorbeeld als er iets ernstigs is gebeurd in de familie. Hiervoor moeten je ouders vooraf toestemming krijgen van de schooldirecteur. Verzoeken voor verlof langer dan tien dagen sturen we door naar de leerplichtambtenaar, die hierover beslist.

 

We geven geen toestemming om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Leerlingen moeten zich houden aan de officiële schoolvakanties, zoals in deze gids beschreven. Als de leerling toch op andere dagen op vakantie gaat, melden wij dit aan de leerplichtambtenaar. Hierop kan een proces-verbaal en een hoge boete volgen.

 

Wanneer maken wij een melding bij de leerplichtambtenaar?

 

  • Als je in een periode van vier opeenvolgende lesweken zonder geldige reden meer dan zestien lesuren verzuimt.
  • Als je in een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan tien keer te laat bent.
  • Bij zorgwekkend ziekteverzuim. Hiervoor kan een afspraak gemaakt wordt met onze schoolarts.
  • Bij verzuim rondom de schoolvakanties.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Wij vragen ouders een vrijwillige bijdrage van €100, – voor extra uitgaven, zoals: schoolreisjes, aanwinsten voor de mediatheek, festiviteiten en vieringen.

Je ouders krijgen hierover een brief met een ‘keuzeformulier eenmalige machtiging’. Deze dient voor 1 oktober bij de mentor te worden ingeleverd.

 

Vanaf dit schooljaar is de ouderadviesraad nauw betrokken bij de besteding van deze vrijwillige bijdrage. In het geval dat je ouders ervoor kiezen geen ouderbijdrage te doen kan het zijn dat er aan hun gevraagd wordt een bijdrage te doen aan het schoolreisje.

 

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met een ingrijpende gebeurtenis? Of wil je iets vertellen over een andere leerling of misschien wel docent?  Dat kan altijd. Je mag zelf kiezen bij wie je het prettigst voelt om je verhaal te vertellen. Is dit bij je mentor of een andere docent met wie je het goed kunt vinden? Wil je dat liever niet? Meld het dan bij de vertrouwenspersonen van Altra College. Maak een afspraak om te bespreken wat zij voor je kunnen doen.

 

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is door de school aangesteld om iedereen die ergens mee zit te helpen. Zij luisteren naar je verhaal en begeleiden je verder. Je kunt bellen of e-mailen om een afspraak te maken. Alle gesprekken vertrouwelijk zijn, dat betekent dat alleen jij en de vertrouwenspersoon op de hoogte zijn. De vertrouwenspersonen zijn:

 

Leonie Visser                                     Paul Poppenk

Konijnenstraat 7                                 Rode Kruisstraat 32

1016 SL Amsterdam                          1025 KN Amsterdam

T: 020 788 22 11                                T: 020 634 91 91

E: l.visser@altracollege.nl                  E: p.poppenk@altra.nl

 

Klachten

Wij doen er alles aan om zorgvuldig te werken en proberen jou en je ouders/verzorgers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar het kans wel eens misgaan in de samenwerking. Heb jij – of je ouders – toch een klacht over de school, dan kun je een formele klacht indienen. Hoe dit werkt staat in de Klachtenregeling Altra College. Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend bij de directie van Altra 12+ of bij de onafhankelijke klachtencommissie. De postadressen zijn:

 

Directie Altra 12+                    Klachtencommissie Altra

Rode Kruisstraat 32                p/a Rode Kruisstraat 32

1025 KN Amsterdam              1025 KN Amsterdam

 

Privacy

Op Altra College gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Om goed onderwijs te kunnen geven, onze leerlingen te kunnen begeleiden en de administratie van de school te kunnen voeren, leggen we gegevens over en van leerlingen vast. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. We leggen alleen gegevens vast die die noodzakelijk zijn voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Ouders kunnen die toestemming altijd weer intrekken.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kun je voor vragen ook terecht bij de directie van onze school.