Altra College Zuidoost
 
 
DIRECT
CONTACT

Altra College Zuidoost – Ons onderwijs

Op de vakschool leert de leerling – de naam zegt het al – voor een vak. Een getalenteerde leerling bij ons zich ontwikkelen richting arbeidsmarkt of een mbo-diploma 1 of 2 halen.

 

Opleiding Niveau Waar?
Vmbo onderbouw B,K,G,T Zuidoost en Noord *
Horeca & voeding Mbo 1 en 2 Zuidoost en Noord *
Verkoop en Retail Mbo 1 en 2 Zuidoost
(Tweewieler)techniek Mbo 1 Zuidoost
Facilitair en dienstverlening Mbo 1 en 2 Zuidoost
Arbeidstoeleiding Zuidoost

*De opleiding in Noord verhuist begin januari 2018 naar Zuidoost.

 

Onderbouw

De driejarige onderbouw biedt algemeen vormend onderwijs. Vanaf de derde klas ontdekken de leerlingen tijdens stages waar hun talenten liggen en welke beroepsrichtingen passend zijn. We werken daarom met een stagecarrousel. Zo kunnen de leerlingen de verschillende sectoren ontdekken.

1e leerjaar:      Algemeen vormend onderwijs (basis, kader, kgt).

2de leerjaar:     Algemeen vormend onderwijs, met aandacht voor arbeidsvaardigheden.

3e leerjaar        Voorbereiding op mbo1; stage is een belangrijk onderdeel.

 

Bovenbouw

De vakschool is een opleiding voor jongeren die graag met hun handen werken. Een opleiding waarbij de jongere vooral zelf actief bezig is.

Aan het einde van de derde klas kiezen de leerlingen voor een richting die bij ze past en die een goede kans op werk biedt. De jongere loopt stage en in die richting leert hij/zij voor een mbo-diploma of werk.

Er zijn vijf routes die de leerling kan volgen. Alle vijf bieden ze een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt.

 

Opleiding Uitstroomroute Onderwijs Aantal jaar
Arbeidsmarkt Arbeid Vakken en leergebieden die binnen het praktijkonderwijs gangbaar zijn 2
Mbo 1 Arbeid Streefniveau is 1F plus. 1-2
Vervolgonderwijs: Mbo 2 Doorstroom naar mbo2 is afhankelijk van het niveau taal en rekenen. 1-2
Mbo 2 Arbeid De nadruk ligt op Nederlands, rekenen, LOB (loopbaan & burgerschap) en stage. Het streefniveau is 2F. 2

Vervolgonderwijs:

Mbo 3-4

Voor doorstroom naar mbo3/4 moeten de leerlingen beschikken over 2F taal en rekenen. Voor sommige vervolgopleidingen is Engels een must! 2

 

Het onderwijs dat we op Altra College Zuidoost en Noord bieden, is gebaseerd op de kerndoelen van het regulier onderwijs. De leerstof wordt, waar nodig, aangepast aan de mogelijkheden van de leerling.

 

Stage

Alle bovenbouwleerlingen van Altra College Zuidoost en Noord lopen stage. Waarom is stage belangrijk?

  • De leerlingen leren algemene werknemersvaardigheden.
  • De leerlingen leren sociale vaardigheden.
  • De leerlingen kunnen later een bewustere keuze maken voor een vervolgopleiding en/of werk.

De leerlingen passen wat ze op school hebben geleerd in de praktijk toe. 

 

Vakken

Op Altra College Zuidoost en Noord krijgen leerlingen in het eerste en tweede leerjaar van de onderbouw de alle avo-vakken. Vanaf het derde leerjaar krijgen ze onder andere de volgende vakken. Hoofdvakken Nederland, Engels en rekenen, burgerschap. Bijvakken en praktijkvakken Koken & bakken, algemene techniek en sport. Jaarlijks zijn er diverse projecten, trainingen en buitenschoolse activiteiten, zoals: bedrijfsstages of snuffelstages voor de onderbouwgroepen. Hierdoor krijgen de leerlingen een beeld van mogelijkheden in de toekomst.

 

Mentor

Elke klas heeft een eigen mentor die verantwoordelijk is voor de mentorlessen, oudercontacten en leerlinggesprekken. De mentor is ook verantwoordelijk voor het handelingsplan, het plan waarin de begeleiding van de leerling beschreven staat. De theorielessen krijgen de leerlingen in een vast leslokaal. De praktijkvakken krijgen de leerlingen in vaklokalen onder leiding van vakdocenten.

 

Werken aan doelen

Welke mogelijkheden heeft een leerling om zich op langere termijn te ontwikkelen en welk eindniveau is haalbaar? Dat wordt voor iedere leerling apart bekeken en vastgesteld. Vervolgens kijken we welke ondersteuning daarbij nodig is. Gedurende het jaar kijkt de mentor of de leerling op koers ligt. De mentor ondersteunt waar nodig en past het onderwijs- en leerstofaanbod hierop aan. Zo benutten we talenten en mogelijkheden van de leerlingen beter.

 

Schoolrapport

Op het digitale leerlingenplatform SOMtoday kunt u en de leerling altijd de actuele resultaten van de leerling bekijken. Leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport, namelijk: in januari en juni. De exacte data van de rapporten volgen via de nieuwsbrief.

 

Diploma’s en certificaten

We helpen onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Een diploma is daarvoor een prachtig bewijs én een toegangsbewijs voor vervolgonderwijs. Hier kunnen leerlingen een mbo 1 of 2 diploma halen. Leerlingen die de intensieve leerroute arbeidsmarkt volgen, krijgen een certificaat.

Sommige leerlingen hebben wat meer tijd nodig. Als dat nodig is, kan de leerling extra leertijd besteden om mbo niveau 1 te halen. Entree-examens voor het mbo worden afgenomen in samenwerking met het ROC.